Hvert år bliver Vanløse på den 2. ende fejret med deltagelse fra store dele af byen. I 2019 var der dog ingen kommunale penge til gildet, og det ærgrer lokaludvalget.
Hvert år bliver Vanløse på den 2. ende fejret med deltagelse fra store dele af byen. I 2019 var der dog ingen kommunale penge til gildet, og det ærgrer lokaludvalget. - Foto: Klaus Sletting / arkiv

Jehovas Vidner er ufrivilligt skyld i færre penge til kulturen i Vanløse

Den religiøse forening Jehovas Vidner holder så mange arrangementer i Vanløse, at det går ud over støtten til andre kultur-aktører. Men det er slet ikke Jehovas Vidners skyld. Ansvaret ligger hos forvaltningen, mener Vanløse Lokaludvalg.

I København bliver der hvert år givet tilskud til en række arrangementer i byen. Det gælder blandt andre Distortion, Pride og Ungdommens Folkemøde.

Sidste år fik 13 arrangementer støtte, mens 39 fik afslag. Ingen arrangementer i Vanløse fik del i de 800.000 kroner, som blev givet ud.

Det ærgrer Vanløse Lokaludvalg, som har rettet henvendelse til forvaltningen og stillet spørgsmålstegn ved den måde, midlerne bliver fordelt på.

»På grund af Jehovas Vidner ser det ud som om, at der er mange arrangementer i Vanløse, og så får vi ikke støtte,« siger Bent Christensen, der er formand i Vanløse Lokaludvalg. Det er dog ikke den religiøse bevægelses skyld, men derimod forvaltningens, mener formanden.

Forskellige metoder giver forskellige tal

Midlerne i arrangementspuljen bliver fordelt efter et pointsystem. Eksempelvis betyder det noget, om det er et stort eller et lille arrangement, og om der er gratis adgang eller ej.

Det betyder også noget for fordelingen, hvilken bydel man holder arrangementet i. Bydele med mange arrangementer, som Indre By og Nørrebro, giver færre point end Brønshøj-Husum og Bispebjerg, hvor der er knap så mange arrangementer.

Antallet af arrangementer afhænger af, hvordan der bliver ansøgt. Jehovas Vidner i Valby søger om flere arrangementer på samme tid, og derfor tæller de hos forvaltningen kun som et arrangement.

I Vanløse søger Jehovas Vidner om færre arrangementer ad gangen, og derfor tæller det som langt flere arrangementer hos forvaltningen.

I 2018 stod Jehovas Vidner for 267 arrangementer i Valby. På grund af måden der blev søgt på, blev det kun registreret som 44 arrangementer.

I Vanløse derimod stod samme forening for 106 arrangementer. Hos forvaltningen blev det registreret som 103.

I alt blev der registreret 224 arrangementer i Vanløse, og Jehovas Vidner stod altså for knap halvdelen.

Konsekvensen i det her tilfælde er, at Vanløse på papiret ligner en bydel med flere arrangementer end Valby. Dermed er der mindre sandsynlighed for, at man får støtte til sit arrangement.

Det er bøvlet at gå grundigere til værks

Forvaltningen forklarer til Vanløse Bladet, at de kun kan vejlede ansøgerne om, hvordan de skal ansøge, men at de ikke kan pålægge dem at gøre det på en bestemt måde. Forvaltningen er heller ikke nødvendigvis i kontakt med alle ansøgere, siger de.

Ifølge forvaltningen giver det slet ikke mening at nærlæse arrangementstilladelserne. På den måde kunne man ellers undgå at samme type arrangement bliver registreret forskelligt i bydelene.

»Det vil være kompliceret og uforholdsmæssigt ressourcekrævende at vurdere, hvilke arrangementer, der skal inkluderes og ekskluderes i optællinger af arrangementer, da det vil kræve en kvalitativ læsning og vurdering af hvert enkelt arrangement,« skriver forvaltningen i deres redegørelse til Vanløse Lokaludvalg.

Forvaltningen skriver videre, at »Idet der i alle bydele foregår gademøder, loppemarkeder mv. giver denne praksis derfor netop en ensartet og lige behandling af alle bydelene.«

Selvom behandlingen måske synes lige, får den vidt forskellige konsekvenser for kulturlivet i de forskellige bydele.

Der er også andre aktører, der søger om mange arrangementstilladelser, der er dog ikke andre aktører i de to bydele, der søger om nær så mange tilladelser som Jehovas Vidner.

Ingen penge til byfesten

»Det her betyder, at vi går glip af nogle ting, og der er folk, som ikke vil søge om at lave arrangementer, fordi de ikke kan få økonomisk hjælp til det i Vanløse,« siger Bent Christensen.

Han nævner blandt andet byfesten Vanløse på den 2. ende, der var et point fra at kunne få støtte sidste år. De havde søgt om 65.976,25 kroner til blandt andet at køre toiletter frem og tilbage og tømme affaldscontainere.

»Arrangørerne var nødt til at forøge underskuddet, og vi måtte hjælpe mere, og de måtte finde flere penge selv. Det er bare ærgerligt, at man ikke kan få støtte til det eneste større arrangement i bydelen. Det er jo den slags, der samler folk og skaber aktivitet,« siger formanden.

Den gode nyhed

Selvom det i 2019 fik konsekvenser for Vanløses kulturliv, at Jehovas Vidner ansøgte på en måde, som fik bydelen til at se kunstigt kulturel ud, så er der måske gode nyheder på vej.

I den foreløbige opgørelse over Jehovas Vidners arrangementer i Vanløse i 2019, er langt flere arrangementer lagt sammen, hvilket må komme til at betyde, at en arrangør, der søger om penge i 2020 vil have større sandsynlighed for at kunne få støtte.

Det glæder Vanløse Lokaludvalg, selvom de stadig mener, at man bør kigge på modellen for tildeling af støtte, så man undgår et lignende eksempel i fremtiden.

Vanløse Bladet har også været i dialog med Jehovas Vidner. Talsmand Erik Jørgensen forklarer, at organisationen søger efter de regler, som de skal, og at de ikke har nogen intention om eller interesse i at få deres arrangementer til at blokere for andres.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Amagersøstrene Annette Seeger (til venstre) og Dunja Fogelberg Hansen arrangerede demonstrationen med en forventning om 1.000-1.500 deltagere. Det så der i hvert fald ud til at være under paraplyerne.

Demonstration fik mimret politikere ud på slotspladsen

Såvel Radikale Venstres Ruben Kidde som Liberal Alliancens Laura Lindahl glæder sig over, at de budgetterede 4,4 millioner kroner i statslig støtte til opnormering af det pædagogiske personale i Frederiksbergs børnehaver og vuggestuer nu er vokset til 9,9 millioner kroner.

5,5 millioner kroner ekstra til Frederiksbergs daginstitutioner