Julie Maries Vej ved Rigshospitalet er den vej i København, hvor der blev udstedt flest p-bøder i fjor.
Julie Maries Vej ved Rigshospitalet er den vej i København, hvor der blev udstedt flest p-bøder i fjor. - Foto: Østerbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv

25.000 flere p-bøder uddelt: Parkeringsvagter har fået nyt effektivt våben

Cyklende parkeringsvagter skaber mere smidighed i trafikken og derfor flere penge i kassen. På vejen med flest bøder er der dog færre end året før.

Den årlige opgørelse over p-afgifter i Københavns Kommune viser, at der i 2019 blev pålagt i alt 332.713 parkeringsafgifter, oplyser Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Det er en stigning på knap 25.000 i forhold til året før.

Kommunen vurderer dog ikke, at det skyldes, at bilisterne er blevet mere ulydige, men derimod at de selv er blevet bedre til at finde frem til biler, som holder forkert. Og nøgleordet er cykler.

P-vagterne har nemlig udskiftet bilerne med elcykler.

På cyklerne kommer p-vagterne nemmere rundt i byen, og de bruger mindre tid på transport i forhold til den tid, de bruger på parkeringskontrol.

De er blandt andet bedre til at opdage, når biler holder for tæt på vejkryds, fortov eller cykelsti.

Derudover er der oprettet tre nye tidsbegrænsede parkeringszoner, som sammen med Københavns generelle vokseværk har udvidet mængden af p-pladser, hvor der er p-kontrol.

Veje ved Rigshospitalet

Ser man på årsagerne, er langt de fleste afgifter pålagt på grund af manglende betaling. Den type forseelse udgør næsten en tredjedel (105.347) af alle afgifter.

Ud over at se på antallet af afgifter, holder Center for Parkering løbende øje med, hvordan afgifterne fordeler sig på de enkelte veje i København.

Der er i 2019 ikke kommet nye veje til top ti-listen over de veje, hvor der udstedes flest afgifter.

Listen består af præcis de samme veje som i 2018, men nogle af vejene har dog skiftet pladser på listen.

Listen toppes af Juliane Maries Vej, om end der er pålagt færre afgifter på vejen end i 2018.

Det hænger sammen med placeringen tæt ved Rigshospitalet, hvilket også er årsag til, at Blegdamsvej og Frederik V’s Vej ligger i top ti.

»Det er et område med nogle helt særlige forhold, hvor der er stor trafikafvikling i løbet af dagen, og hvor folk har stort behov for korttidsparkering. Vi har derfor også et vedvarende fokus på p-kontrol i området, så det bliver nemmere at finde en plads, når man har et ærinde på hospitalet. Vi er desuden på vej med ekstra skiltning, så reglerne om tidsbegrænset parkering i området bliver tydeliggjort,« siger enhedschef Jesper Borch fra Center for Parkering i en pressemeddelelse.

Antallet af afgifter på de tre veje er dog faldet i forhold til 2018, og det samme gælder også de fleste andre veje på top ti-listen.

Nedgang i toppen

De foregående år har afgifter på top ti-vejene udgjort over 10 procent af det samlede antal afgifter, men i 2019 er der samlet set udstedt færre afgifter på de ti veje, så antallet nu udgør 8,5 procent.

I Bådsmandsstræde, som toppede listen i 2018, har der således også været et stort fald i 2019. Det viser, at bilisterne i dag i højere grad overholder de regler, der er indført for at sikre trafiksikkerhed og fremkommelighed i området.

Samme udvikling ses på Flæsketorvet, som lå nummer to i 2018, men som i 2019 er rykket ned på sidstepladsen i top ti.

Det, vurderer kommunen, skyldes nye og mere gennemskuelige regler for Den Hvide Kødby.

El og erhverv

De største forandringer på parkeringsområdet i 2020 bliver de nye særordninger, som er blevet politisk besluttet i 2019.

Det gælder for eksempel oprettelsen af 500 erhvervsparkeringspladser, som er reserveret til biler med gule nummerplader.

Hensigten er at gøre det nemmere for folk med et erhvervsmæssigt ærinde at finde en ledig parkeringsplads i de områder, hvor der er størst pres på pladserne.

Herudover har kommunen sat sig for at forbedre forholdene for elbiler.

Derfor er det pr. 1. januar blevet gratis for elbiler, brintbiler og elmotorcykler at parkere i gadeplan.

Desuden er der skabt en forsøgsordning med tidsbegrænset parkering på 24 udvalgte elbilpladser med ladestander, hvilket skal skabe større rotation på pladserne, så det bliver nemmere for el-bilister at få strøm på deres bil.

Forbud i Ørestad

Endelig har Center for Parkering indført forbud mod standsning og parkering i rabatten i Ørestad, hvor man lokalt har oplevet store udfordringer i forhold til fremkommelighed og trafiksikkerhed, fordi mange bilister har parkeret i rabatten.

Ifølge Jesper Borch har de nye forbud allerede haft en god effekt:

»Vi kan se en tydelig reduktion i antallet af biler, der parkerer i rabatten på de berørte strækninger. Det er godt for de grønne arealer, som ikke har godt af at blive parkeret på, og det bidrager til at sikre bedre oversigtsforhold og løfte trafiksikkerheden for de bløde trafikanter,« siger Jesper Borch.

Penge til staten

De af landets kommuner, som tager betaling for parkering, har siden 1. januar 2019 skullet aflevere 70 procent af de samlede indtægter fra betalingsparkering til staten i form af modregning i bloktilskuddet.

I en overgangsperiode kan investeringer i parkeringsanlæg, der er ibrugtaget inden 1. maj 2018 fratrækkes indtægterne. I København er der i hele 2019 blevet betalt for parkering 12,5 mio. gange, og kommunen har modtaget i alt 470 mio. kr. i betaling via p-automater, mobilapps og licenser. Afregningen til staten ventes at udgøre 291 mio. kr.

Herudover kommer indtægterne fra p-afgifter. I 2018 beløb bruttoindtægten fra p-afgifter sig til knap 160 millioner kroner.

I 2019, hvor der er udstedt cirka 25.000 flere afgifter, lander den samlede bruttoindtægt på 170 millioner kroner, hvoraf 58 millioner afregnes til Rigspolitiet og 34 millioner afregnes til Staten.

Det resterende beløb fra indtægter fra betalingsparkering og p-afgifter bliver sendt videre til den fælles kommunekasse.

Top 10 over veje med antal p-bøder

  • 1. Juliane Maries Vej 3.356

  • 2. Bådsmandsstræde 3.304

  • 3. Nyropsgade 3.249

  • 4. Øster Farimagsgade 2.998

  • 5. Blegdamsvej 2.691

  • 6. Østerbrogade 2.686

  • 7. Frederik V‘s Vej 2.653

  • 8. Dyrkøb 2.542

  • 9. Gothersgade 2.361

  • 10. Flæsketorvet 2.310

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
En asfaltørken er Toftegårds Plads ofte blevet kaldt, og det øgenavn forstår man godt, når man kigger på Valbys centrale plads i dag. I fremtiden skulle den dog meget gerne ende med at blive et samlende kulturcentrum, som arkitekterne Schønherr og Rovlung og Brøndsted har illustreret herunder i deres forslag til helhedsplanen.3

Opråb til politikerne: Find nu de sidste millioner til vores nye bibliotek

Randbølvej blev lukket for udkørende biler for nogle år siden, men det har givet øget trafik på blandt andet Ådalsvej.

Konservative vil have genåbnet Randbølvej