Det er kanalen ved Andebakkeøen i Frederiksberg Have, hvor vandet er ved at blive renset for slam.
Det er kanalen ved Andebakkeøen i Frederiksberg Have, hvor vandet er ved at blive renset for slam. - Foto: Heidi Engelund

Slotsgartner Lars Friis: »Kanalen i Frederiksberg Have er ved at gro til i slam«

I slutningen af januar begyndt en større oprensning i kanalen i Frederiksberg Have. Det sker med en stor støvsuger, en såkaldt geo-tube, der skal filtrere vandet for slam.

Hvis du har undret dig over en byggeplads i Frederiksberg Have ved Andebakkeøen med skilte med adgang forbudt, så kan det fortælles, at Slots- og Kulturstyrelsen er i gang med at rense kanalen i området.

Det sker som et led i at gøre vandforholdene i kanalen bedre. Det gøres ved at udlægge en såkaldt geo-tube på 40×11 meter på græsarealet, hvor slammet pumpes op i og vandet filtreres fra og sendes retur til kanalen.

Fastholde kanalen

Slotsgartner Lars Friis fortæller om det store arbejde, der varer til slutningen af marts måned.

»Kanalen i Frederiksberg Have er ved at gro til i slam. Vi har fået udarbejdet en rapport, som lokaliserer mængden af slam, og som kommer med forslag til, hvad vi kan gøre for at fastholde en kanal i Frederiksberg Have,« fortæller Lars Friis og fortsætter:

»Vurderingen er, at der er så meget slam, at bådfarten ikke kan sejle rundt om få år. Tilsvarende vil slammet titte op og kanalen dermed forsvinde, hvis ikke vi gør en indsats og får fjernet slam og minimeret mængden af næringsstoffer, der tilføres kanalen.«

Sikre livet i kanalen

Det er et stort arbejde at få renset kanalen, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3, der fortæller at Slots- og Kulturstyrelsen har en forpligtelse til at sikre fastholdelse af vandelementet som levested for både vandplanter og dyr.

Måske har du som besøgende i Frederiksberg Have bemærket slammet i kanalen, der nu er på vej til at forsvinde, eller måske oplevet en ikke så hyggelig stank i sommerperioden. Alt det forsvinder med rensningen af kanalen.

De lokale naturvejledere fortæller, at kanalens vandkvalitet lige nu ikke er et godt levested for plante- og dyrelivet. Et andet aspekt er, at den romantiske have som Frederiksberg Have er blevet udlagt til ville ikke være særlig romantisk uden en kanal, der bugter sig gennem haven som en slange.

Bruger en støvsuger

Lars Friis fortæller, at Slots- og Kulturstyrelsen derfor er gået i gang med arbejdet.

»Vi har valgt at fjerne slammet med en støvsuger-maskine på en flåde, der suger slammet op i en kæmpepose, en geotube, hvor vandet kan trænge ud og løbe tilbage til kanalen. Metoden anvendes meget i de hollandske kanaler og som forsøg gennemfører vi en oprensning i arealet ved Andebakkeøen, for at finde ud af om det er den rigtige løsning. Arbejdet skal udføres nu, hvor den biologiske aktivitet i kanalen er lavest. Vi er overbeviste om, at det er den mest skånsomme metode for at få løst en meget stor udfordring i vores smukke have,« forklarer Lars Friis og fortsætter:

»Opgaven betegnes som ’vandløbsvedligeholdelse’, som vi er forpligtet til i henhold til naturbeskyttelsens §3. Da det kun er en mindre del af slammet, vi får med op i denne omgang, vil det være nødvendigt at gennemføre flere oprensningsprojekter i de kommende år.«

Retablere græsareal

Geotuben ligger i Enghavens græsareal og selve pumpningen foregår med en stor ’støvsuger’, der sejles rundt i kanalen. Der er en kværn på pumpen, så grene kan knuses og fjernes med slammet.

Arbejdet skaber en del larm, så der må kun arbejdes fra kl. 7-17 i Frederiksberg Have. Når geotuben er færdig med arbejdet kommer den til at ligge i haven og afvande frem til slutningen af marts.

Så skæres den op og indholdet bliver fjernet fra haven, så når foråret kommer er Frederiksberg Have klar til en ny sæson uden slam i kanalen ved Andebakkeøen.

Efter besøget af geoposen vil græsarealet i Enghaven blive retableret omkring starten af april.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
For Pernille Bøge var groove en øjenåbner, hun nu formidler videre til andre kvinder igennem danseforløb.

Groove: Find din indre powerwoman

Inger Hannibal er 91 år, men frisk og læser masser af bøger. Hun kan ikke leve uden litteratur, som hun siger. Hun har boet her i ejendommen ved Grøndalsparken siden 1935.

Inger Hannibal blev vanløseborger i 1935 – og det har hun været siden