Venstresving er forbudt fra Vordingborggade til Kalkbrænderihavnsgade og ned mod Nordhavnsvej.
Venstresving er forbudt fra Vordingborggade til Kalkbrænderihavnsgade og ned mod Nordhavnsvej. - Foto: Martin Sørensen

Venstresving forbudt: Evaluering er udskudt

Kommune havde stillet en evaulering af Vordingborggade i udsigt i slutningen af 2019. Den er ikke kommet, og man afventer arbejdet ved Århusgade.

I efteråret 2018 blev venstresving forbudt fra Vordingborggade til Kalkbrænderihavnsgade.

Det skete for at afbøde konsekvenserne af den massive trafik og store kødannelser i gaden, som der har været siden 2013, da Århusgade blev lukket for gennemkørende biltrafik.

Der har været delte mening om denne beslutning fra kommunens teknik- og miljøudvalg, og kommunen har tidligere meldt ud, at der ville komme en evaluering i slutningen af 2019.

Mere normal trafik

Den evaluering er aldrig kommet, og fra Teknik- og Miljøforvaltningen lyder det nu, at man afventer, at arbejdet for enden af Århusgade i forbindelse med metroarbejde i Nordhavn er færdigt.

» På et planlægningsmøde med Metroselskabet og By & Havn primo december 2019 blev det oplyst, at metroarbejderne er forsinkede. Det forsinker også færdiggørelsen af de tilhørende vejanlæg herunder Århusgade. Det nye signalanlæg i krydset Århusgade/Kalkbrænderihavnsgade, der er sidste etape i anlægsopgaven, forventes at være klar til ibrugtagning medio april 2020. Vurderingen af trafiksikkerheden i krydset Kalkbrænderihavnsgade/Vordingborggade vil derfor først blive igangsat derefter,« lydet i et skriftligt svar, som Østerbro Avis har modtaget.

Forvaltningen skriver dog i et internt notat, at de anser »forbuddet mod venstresving har medvirket til at reducere kødannelser og trængsel i myldretiderne, samtidigt med, at trafikken gradvist er blevet normaliseret.«

Borgmester vil følge op

Østerbro Lokaludvalg har talt for, at Vordingborggade skulle ensrettes.

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) har tidligere udtalt, at større ændringer ikke skal forventes, inden en stor samlet plan for kommunens trafik er klar.

»Da jeg besøgte Vordingborggade sammen med Østerbro Lokaludvalg, talte vi om at fortsætte med at eksperimentere med mindre løsninger, mens vi venter på trafikanalysen. Den ide vil jeg fortsat forfølge,« udtaler hun i et skriftligt svar og supplerer:

»Jeg mener ikke, at det kan være rigtigt, at biltrafikken skal være så støjende og forurenende i Vordingborggade, og derfor vil jeg løbende følge op på, hvad der er af muligheder for at komme problemerne til livs.«

Østerbro Lokaludvalgs formand Allan Marouf glæder sig over borgmesterens udmelding, men er også skeptisk over for, om kommunen reelt kommer med noget nyt.

»Men jeg håber da, at de vil høre borgerne og lokaludvalget,« siger han.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
7

Se billederne: Copenhagen Light Festival lyser op i februarmørket

-De frivillige giver patienterne en pause fra at tænke på sygdom,- fortæller assisterende afdelingssygeplejerske og frivilligkoordinator Susanne Christophersen.

Frivillige bringer hverdagen ind på hospice