Der er stillingskrig om mobildækningen i Dragør Nord mellem TDC og Dragør Kommune. Den fotograferede mobilmast står dog ikke i Dragør.
Der er stillingskrig om mobildækningen i Dragør Nord mellem TDC og Dragør Kommune. Den fotograferede mobilmast står dog ikke i Dragør. - Foto: Jacob Ehrbahn/Ritzau Scanpix

TDC og Dragør tovtrækker om ordentlig mobildækning

Siden 2016 har Dragør Kommune bedt TDC om at opdatere sine master, så mobildækningen forbedres i Dragør Nord. TDC har meddelt, at det først sker, hvis kommunen sænker mastelejen til under det halve.

I knap fire år har der været en slags stillingskrig mellem Dragør Kommune og TDC, der handler om kvaliteten af mobiltelefoni i den nordlige del af Dragør.

Efter en mobilmast i marts 2016 blev taget ned ved Dragør Stationsplads, var der brug for en ny løsning.

TDC ansøgte om tilladelse til at sætte en 30 meter høj mast op syd for Nordstrandskolen ved Banestien for både at dække det centrale og det nordlige Dragør. Men det blev i august 2016 politisk afvist efter en del borgerindsigelser om, at en så høj mast ville skæmme kvarteret.

Sagen kom igen på dagsorden i oktober samme år, hvor 30 meter masten igen blev afvist. I stedet blev TDC tilbudt at opstille to lavere master på Ndr. Dragørvej ved rensningsanlægget samt på vandtårnet ved brandstationen.

TDC afviste, at problemerne kan klares med lavere master, og siden har sagen stået i stampe. Lidt ekstra paneler på mobilmasten på vandtårnet forsøger at holde dampen oppe for mobilabonnenter hos TDC.

Kan ikke skifte selskab

Andre mobilselskaber lykkes ifølge byrådsmedlem Kenneth Gøtterup (C) fint med at ramme abonnenter på Dragør Nord, uden en 30 meter høje mast.

Derfor har han i 2018, 2019 og igen i torsdags foreslået at få sagen genoptaget politisk.

»Hvis andre leverandører kan finde ud af at levere dækning, må TDC også kunne,« siger Kenneth Gøtterup.

Han bor selv i Dragør Nord og bliver hele tiden mindet om den sløje mobilforbindelse. I hans hus er der kun to steder, hvor man kan tale i mobil med TDC-abonnement, og sådan et har Gøtterup på sin arbejdstelefon.

»Det problem er der også andre, der har, og jeg kan ikke bare bede min arbejdsgiver skifte.«

Læs også: Kun mobilforbindelse på husets første sal

TDC lejer antenne af kommunen på Hollænderhallen og på vandtårnet bag Dragør Skole. TDC kan også leje antenneplads hos private.

Kommunens lejepris er 59.000 årligt, udlejer sætter selv lejen på det frie marked.

Men i et brev fra TDC i oktober 2019 henviser teleselskabet til Energistyrelsens vejledning og anbefaler, at lejen i Dragør sænkes til 25.000 kroner årligt, altså under halvdelen af den nuværende leje.

TDC skriver, at de ikke ser et markedsmæssigt potentiale for at forbedre mobildækningen i Dragør Nord, og at de prioriterer udbygning i områder, hvor lejen er tilpasset vejledningen.

»Så de sætter pistolen for panden af os og siger, at hvis I ikke sænker prisen, vil vi ikke optimere dækningen,« siger Kenneth Gøtterup.

Har politikerne ikke selv en del af skylden – burde I ikke bare have sagt ja til masten på 30 meter og vægtet en masse borgeres dårlige mobilforbindelse højest?

»Jo, det burde vi måske, men der er ikke nogen naboer, der ønsker en 30 meter mast i deres baghave, og indtil videre kan andre leverandører godt levere på lavere master, og så må TDC sikre at de kan levere på lige fod med andre. Det er en stor, national operatør, så de burde opføre sig ordentligt.«

Pression den anden vej

Kenneth Gøtterup rejste i torsdags igen sagen på Økonomiudvalgets møde. Han bad om at få drøftet, om Dragør Kommune kan returnere TDCs pression ved at opsige kommunens eget abonnement hos TDC.

»Vi er en rimeligt stor kunde med skoler, daginstitutioner, vej og park, rådhuset. Så jeg ville drøfte om vi ikke bør opsige vores abonnement, for de leverer ikke den ydelse, vi har brug for. Vi har også vores hjemmepleje kørende i et område, der er mere eller mindre dødt mobilmæssigt. Jeg synes ikke, vi skal leve med, at de ikke kan bruge deres mobiltelefoner i Dragør Nord,« siger Kenneth Gøtterup.

På mødet besluttede et enigt Økonomiudvalg, at forvaltningen skal belyse konsekvenserne ved et leverandørskifte og de nuværende udfordringer.

TDC svarer på spørgsmål

Vi har stillet TDC spørgsmål om mobildækningen i Dragør, og vicedirektør Michael Fränkle, TDC NET har sendt skriftlige svar, som vi her bringer i forkortet udgave.

Via TDCs dækningskort kan man klikke sig frem til, at husstande i Dragør Nord kun har mobildækningen 2G indendørs, og flere beboere vi har talt med kan kun vanskeligt og langt fra altid telefonere indendørs. Er 2G indendørs god nok standard for et teleselskab anno 2020?

»TDC NET forventer at mobilnettet opgraderes til den nyeste teknologi – og forberedes til 5G – i Dragør Kommune i løbet af første halvår 2020. Opgraderingen vil generelt give bedre mobildækning og større kapacitet til gavn for alle mobilkunder, der benytter vores mobilnet. Desværre forventes det ikke, at dækningen i Dragør Nord forbedres væsentligt i denne omgang, da nye master og antennepositioner ikke etableres. Grundlaget for denne beslutning er fortsat, at TDC NET ikke pt. ser et markedsmæssigt potentiale herfor, men vi er villige til at drøfte denne udfordring fremadrettet med Dragør Kommune.«

Andre teleselskaber har en bedre mobildækning i Dragør Nord end TDC, selv om de ikke har en 30 meter mast at sætte teknik på. Hvorfor kan det ikke lade sig gøre for TDC?

»TDC NET kigger løbende på, hvor vi har et behov for at forbedre mobilnetværket. Hvis vores dygtige radioingeniører kommer frem til, at der er behov for forbedret kapacitet eller dækning, vurderes altid de tekniske muligheder for at adressere de radiotekniske udfordringer for en given antenneposition. Det samme gør andre teleoperatører, når de overvejer at udbygge deres netværk. Et mobilnetværk består af mange antennepositioner, som skal kommunikere sammen. Derfor er andre teleoperatørers netværksudbygning ikke nødvendigvis sammenlignelig med vores. Hver antenneposition, som TDC NET etablerer koster i omegnen af en million kroner, og i Dragør Nord ser vi desværre ikke pt. et markedsmæssigt potentiale for udbygge mobilinfrastrukturen. Vi er villige til fortsat at drøfte denne udfordring med Dragør Kommune, men bemærker at dens Økonomiudvalg nedstemte forslaget om at tilvejebringe fair, gennemsigtige og ensartede vilkår for leje af kommunens bygninger og grundarealer.«

Er der som i Dragør en ringere udbygning af TDCs mobilpositioner i de kommuner, der ikke følger vejledende retningslinjer og i stedet selv sætter en pris?

»Som virksomhed må vi prioritere vores investeringer, og det koster os cirka en million kroner at etablere en ny mobilmast og hertil kommer leje af grund og fremtidige udgifter til vedligeholdelse. Derfor er det vigtigt for os med faste og klare vilkår for leje af arealer til vores mobilmaster, så vi med størst mulig sikkerhed kan beregne, om det kan betale sig at etablere en ny antenneposition. Det har vi fx i Fredensborg og i Frederikssund, hvor vi har et godt samarbejde med kommunerne. Som følge deraf har TDC NET de senere år prioriteret væsentlige investeringer i mobilnetværkene her. Selvfølgelig holder vi trit med samfundsudviklingen og forsøger at sikre vores kunder det bedste netværk, men udbygninger prioriteres dér, hvor de grundlæggende betingelser er faste og klare.«

Hvis Dragør Kommune indvilgede i at sænke lejeprisen for TDC, kan I så tilbyde andre løsninger end den 30 meter mobilmast, som Dragørs politikere har afvist?

»Det er kommunernes suveræne beslutning, hvordan man udlejer arealer og bygninger, og det har det også været i fx Fredensborg og i Frederikssund. Men som landsdækkende teleselskab, der gerne vil give så god mobildækning til så store dele af landet som muligt, har vi valgt at gå i dialog med kommunerne om vilkårene, da de har stor betydning for, hvor vi kan etablere nye master og dermed forbedre mobildækningen. For TDC NET handler det ikke endegyldigt om prisniveauet, men nærmere om rimelige, gennemsigtige og ensartede prismodeller, der kan tages i anvendelse uanset om man lejer offentlige arealer i Dragør, i Esbjerg eller i Frederikshavn.«

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Transportminister Benny Engelbrecht (S) ved fodgængerovergangen foran Kildevældsskolen. Da han selv var i skolepatrulje i firserne fandtes denne overgang ikke, og han befandt sig i stedet ved den overgang, som ses i baggrunden.

Transport-Benny tilbage i sin skolegade

På første sal i huset på Øresunds Allé har Lars Volker Hansen en okay dækning på sin arbejdstelefon med TDC-abonnement. Men i stuen er det svært at få forbindelse.

Kun mobilforbindelse på husets første sal