Diget ved Nordstranden i Dragør.
Diget ved Nordstranden i Dragør. - Foto: Hanne Bjørton

Digeprojekt i Dragør: Kommunen beder om viden og ideer fra borgerne

Dragør står foran et enormt digeprojekt ved kommunens kyster. Kommunen beder ved fire borgersamlinger om borgernes viden om deres nære kystområde.

Dragør Kommune og ikke mindst borgere, der bor tæt på kysten, står foran et stort kystbeskyttelsesprojekt, hvor digerne langs med kommunens kyster skal forstærkes og sikres mod stormflod – en såkaldt 100-års hændelse.

Altså en stormflod af en størrelse, der kun forekommer en gang for hver 100 år. De tekniske beregninger for, hvor høje diger, der er brug for, er baseret på den vandstand, som forventes i 2050 inklusiv bølgepåvirkning.

Borgerne har lige fra projektets start været inddraget, og nu bliver de det igen, når kommunen i denne uge holder en stribe borgersamlinger, hvor beboere ved fire forskellige strækninger af kysten kan komme og fortælle om netop deres kyststræknings særlige kvaliteter og deres ønsker til udviklingen.

Den første borgersamling for kyststrækningen Søvang-Kongelunden foregår i aften mandag 27. januar på TAMU-centret, Kalvebodvej 229.

Delstrækningen langs Søvang drøftes på en borgersamling tirsdag 28. januar i Sølyst Børnehave, Søvej 1.

Bor man ved Sydstranden, skal man tage til mødet onsdag 29. januar i Strandengens SFO, Engvej 26.

Endelig er der møde om kyststrækningerne langs Dragør By og Nordstranden torsdag 30. januar i Pakhuset, Gl. Havn 14.

Alle møder starter klokken 19.00 og slutter 20.40. Tilmelding ikke nødvendig.

dragoer.dk/robustkyst har man helt frem til 20. februar også mulighed for digitalt at give sit input om de enkelte delstrækninger af kysten samt at læse meget mere om det omfattende digeprojekt.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Der går sandsynligvis ikke lang tid, før øldrikkerne skal forlade lommeparken og indtage Enghave Plads som før metrobyggeriet. Er pladsen stadig rummelig? FOTO: René Mølskov

LEDER: Kan Enghave Plads stadig rumme alle på Vesterbro?

Folketingspolitiker Katarina Ammitzbøll glæder sig over Frederiksbergs indsats for at gøre det nemmere for ældre at blive på arbejdsmarkedet.

DEBAT: Fjern junglen af regler om modregning for pensionister