Selvom der kun er to mænd blandt de 65 far-ambassadører er det ifølge forsker og initiativtager bag konceptet, far-ambassadør - Sven Aage Madsen ikke et problem. Efter billedet blev taget er der kommet endnu en far-ambassadør med, så nu er de oppe på 66 kommuner.
Selvom der kun er to mænd blandt de 65 far-ambassadører er det ifølge forsker og initiativtager bag konceptet, far-ambassadør - Sven Aage Madsen ikke et problem. Efter billedet blev taget er der kommet endnu en far-ambassadør med, så nu er de oppe på 66 kommuner. - Foto: Svend Aage Madsen

Far-ambassadør: »Vigtigt med en god relation fra starten«

66 kommuner, inklusive Frederiksberg Kommune, har indtil videre sagt ja til at have en far-ambassadør. En far-ambassadør skal sikre, at far kommer mere på banen.

»Der var engang en mandlig sundhedsplejerske, men nu er han er gået på pension.«

Sådan svarer ph.d. og forskningsleder på Rigshospitalet, Svend Aage Madsen, der er står bag projektet ’Far for Livet,’ hvorfra far-ambassadører bestående af sundhedsplejersker begynder at poppe frem i landets kommuner.

Inklusion af fædre

70 % i sundhedssektoren er, ifølge Svend Aage Madsen, kvinder, og der er brug for at have fokus på, at fædrene skal ind i kampen i forældreskabet, og det er her far-ambassadørerne kommer ind. Selvom alle far-ambassadørerne er kvinder er det, ifølge Svend Aage Madsen ikke et problem, da far-ambassadørens opgave er at sikre, at sundhedsplejerskerne inkluderer fædrene, så disse får lyst og behov for at deltage i aktiviteterne omkring graviditeten – og efter fødslen.

Hvordan det?

»For eksempel er det ofte at fædrenes navn ikke står på invitationen, når der er aktiviteter i sundhedsplejen eller, når sundhedsplejersken kommer på besøg,« siger Svend Aage Madsen og pointerer at det også gælder på mange kommuners hjemmesider og i brochurer.

Far på Frederiksberg

Selvom Frederiksberg i to år har inkluderet far i forældrerollen i samarbejde Social Udviklingscenter (SUS), hvor sundhedsplejen har haft grupper for fædre, byder far-ambassadøren på Frederiksberg, sundhedsplejerske Rikke Harkjær Ernstsen projektet, far-ambassadør velkommen.

»I og med, at børn har brug for en mor og en far, kan vi ikke have for lidt fokus på at inkludere fædrene. Det er vigtigt at fædrene fra start får en god relation med deres børn,« siger Rikke Harkjær Ernstsen. Hun slår fast, at i og med ,at Frederiksberg nu er en del af far-ambassadør-netværket, sikrer det, at sundhedsplejerskerne på Frederiksberg får den nyeste viden om, hvordan de inkluderer fædrene og undgår, for eksempel, fødselsdepression hos fædrene.

Fødselsdepression blandt fædre

»Farens følelsesmæssige tilstand er ligeså vigtig som moderens. Fædre kan også få en fødselsdepression og det er der nogle der glemmer. Det er derfor vigtigt at have fokus på blandt andet fødselsdepression blandt fædre, så det bliver en del af praksis at have far med i ligningen, når vi taler forældreskab. Det er også med til at aflaste moderen,« siger Rikke Harkjær Ernstsen der pointerer, at et øget fokus på fædrenes trivsel sikrer barnets trivsel.

Baggrund for projekt: Far-ambassadør

  • Forum for Mænds Sundhed har i projekt ’Far for Livet’ en række aktiviteter, der kan bakke op om fædres gode relationer til deres børn fra starten, heriblandt: Far-ambassadør, hvor de kommuner, som ønsker det kan styrke de professionelles møde med fædrene og forhåbentlig også øge fædres deltagelse i sundhedsplejens tilbud.

  • Hver kommunes sundhedspleje udnævner en far-ambassadør, som i samarbejde med andre ambassadører og Forum for Mænds Sundhed tilegner sig kompetencer til bedre inddragelse af fædrene. Kompetencer som ambassadørerne skal være bærere af i deres lokale sundhedspleje og give videre til deres kolleger.

  • Det er der foreløbig 66 af landets kommuner – ca. to tredjedele – der har sagt ja til at være med i projektet.

  • Kilde: https://farforlivet.dk/

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Her ses Signe Elisabeth Sloth (til venstre) og Michala Thunbo-Tesch, der løb med Bispebjerg Frivilligpris 2020.

Nordvest-fællesskab løb med årets frivilligpris

Vægtløftningsklubben AK Viking modtog prisen som årets klub 2018. Arkivfoto: Anders Bentzon.

Hvilken klub og idrætsleder fortjener årets guldkåringer?