Valby stod klar med flag og kage, da flygtninge ankom til København i forsommeren 2016.
Valby stod klar med flag og kage, da flygtninge ankom til København i forsommeren 2016. - Foto: Klaus Sletting / arkiv

Kommunen vil flytte flygtninge: Nu skal de bo i et område med bandeproblemer

Københavnske flygtninge skal flyttes fra Valby til Nordvest. Den nye bygning er velegnet til formålet, men alligevel mener begge lokaludvalg, at en flytning af en dårlig idé.

I en fælles henvendelse til Økonomiudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skriver lokaludvalgene i Valby og på Bispebjerg, at det er en rigtig dårlig beslutning at flytte byens flygtninge fra Ottiliavej i Valby til Dortheagården i Nordvest.

Sidstnævnte område er nemlig præget af bandekriminalitet og uroligheder og har ad flere omgange været en visitationszone.

I stedet foreslår de to udvalg, at man arbejder på at ændre lokalplanen, så Københavns flygtninge kan blive i Valby.

Flytter til bandeområde

Fra Bispebjerg Lokaludvalg lyder det, at de gladeligt vil tage imod Københavns midlertidige indkvartering af flygtninge, men at den konkrete placering i Dortheagården på Frederiksborgvej er et skidt sted at huse dem.

»Man bør overveje, om dette er et godt sted at modtage flygtninge. I bedste fald får de bare et skævt indtryk af det omgivende samfund. I værste fald bliver centret rekrutteringscentral for banderne af svage sjæle blandt modtagecentrets beboere,« skriver lokaludvalget i henvendelsen.

Bispebjerg Lokaludvalg anbefaler derfor, at kommunen lader centret forblive i Valby, og at man i stedet retter lokalplanen til, så det bliver muligt.

Den holdning bakkes op af Valby Lokaludvalg, der i henvendelsen slår på, at der er flere fordele ved placeringen på Ottiliavej i Valby, hvor de midlertidige flygtningeboliger og modtagecentret ligger i dag. Ifølge lokaludvalget er der allerede etableret af netværk af frivillige omkring de nye beboere, Valby har taget imod siden åbningen i 2016.

»Det er Lokaludvalgets holdning, at indkvarteringen og Welcome House (modtagecentret, red.) har fungeret godt på sin nuværende placering, og at vi gerne vil støtte, at det kan blive liggende,« lyder det fra Valby Lokaludvalg, der også mener, at et yderligere argument for at bevare placeringen i Valby er, at de nye borgere, der har været i landet i mindre end tre år, betjenes af et jobcenter 200 meter fra Ottiliavej.

Politisk vilje er en nødvendighed

Beslutningen blev taget i forbindelse med budgettet for 2020, hvor der blev bevilget otte millioner kroner til flytningen.

Udvalgets argument var dengang, at modtagecentret ligger på en grund, der er tiltænkt erhverv, og dispensationen til at huse flygtninge kan ikke forlænges.

Valby Lokaludvalg har derfor kontaktet Teknik- og Miljøforvaltningen, der oplyser, at en ændring af anvendelsesbestemmelserne for bygningen på Ottiliavej er en mulighed, hvis der er politisk vilje til det.

Politikerne kan altså beslutte at lade modtagecentret ligge, hvis de vil.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
‘Retfærdighedens vogter’ - den betegnelse er ofte anvendt om Eva Smith, der har været professor ved Københavns Universitet og altid aktiv i den offentlige debat.

Foredrag: Langt liv som vogter af retfærdigheden

De glade vindere af prisen, tidligere ejer Flemming Hertz, butikschef Trille Folkvardsen og konsulent Stig Andersen fra P. Hertz.

Historisk juvelerbutik får pris: »Historien gør det ikke alene – vi skal følge med tiden«