Med pensionistkortet er det muligt at rejse ubegrænset med bus, tog og metro til særlig lav fast pris, hvis man er fyldt 65 år eller førtidspensionist. Dette ændrer sig her i 2020.
Med pensionistkortet er det muligt at rejse ubegrænset med bus, tog og metro til særlig lav fast pris, hvis man er fyldt 65 år eller førtidspensionist. Dette ændrer sig her i 2020. - Foto: Arkivfoto: Michael Paldan.

Debat: Afskaffelse af pensionisternes mimrekort

Gerda Ilsøe

Hornemansgade 36

Det er med stor undren, at jeg erfarer, at et af de få goder som pensionisterne har tilbage nu skal udgå. At det sker under en socialdemokratisk ledet regering, undrer mig naturligvis endnu mere, da de altid bryster sig af, at uligheden ikke skal vokse og de svageste hjælpes! Det er ikke et spørgsmål om at gøre det billigere for de brugere, som ikke så ofte benytter sig af kortets muligheder, da de sikkert har anden transportmulighed, som for eksempel en bil. De brugere, som virkelig har brug for pensionistkortet, er de personer, som benytter det flittigt og altså ikke har anden transportmulighed økonomisk. Mange af disse pensionister har måske ikke anden pension end folkepensionen, hvorfor det økonomisk vil være umuligt at deltage i sociale sammenkomster, træning, kulturelle aktiviteter, familietræf med videre, hvis ikke transporten er via pensionistkortet. I dag er mange museer og andre kulturelle tilbud flittigt besøgt af pensionister, som ikke vil have råd til at skulle betale yderligere transportudgifter oven i. Der er uden tvivl andre aktiviteter, som også vil lide under pensionisternes fravær, så man skal virkelig tænke sig godt om, før en urimelig takstforhøjelse på transporten trækkes ned over hovedet på os! Hertil kommer alle de frivillige jobs, som pensionisterne har påtaget sig, og hvis der skal til at betales for at være eksempelvis besøgsven eller anden hjælper, vil det nok reducere antallet af frivillige. Der hentes også børnebørn, passes under sygdom med videre, som hjælper de unge familier med at få deres hverdag til at hænge bedre sammen. Ældre gangbesværede med stok eller rollator vil desuden have besvær med at skulle tjekke ind og ud under en rejse. I forvejen er der trukket en del digitale løsninger ned over hovedet på pensionisterne inden for de sidste år, og det uden hjælp hertil eller forhøjelse af folkepensionen, så nu synes jeg ikke at man kan byde folkepensionisterne mere! De har trods alt arbejdet og betalt skat hele deres liv. Derfor vil det nemmeste og billigste være, at pensionistkortet bevares, eventuelt som et månedskort med en rimelig stigning. I dag betaler vi cirka 200 kroner om måneden, og en stigning til 300 kroner vil de fleste nok kunne klare. De pensionister, som ikke bruger deres pensionistkort jævnligt, vil så sagtens kunne klare sig med et rejsekort for pensionister. Mange pensionister sørger desuden for at holde sig i vigør ved svømning eller anden motion, og andre har brug for transport til sygehuse, som ikke befinder sig lige i vor nærhed, læge, tandlæge med videre, det billigste for stat og kommune er transport med tog og bus. Kommunal kørsel vil uden tvivl blive noget dyrere! Altså – bevar ’mimrekortet’ men hæv prisen inden for rimelighedens grænser.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Erik Andersen - også kendt som Hejremanden.

Debat: Hvad med hejremanden?

»Kunne der ikke blive råd til et par rigtige journalister på landsdækkende tv, så vi kunne slippe for de værste begynderfejl på f.eks. tekst-tv?«, spørger Michael Engelbrecht.

Klumme: Morderen blev frikendt