Hejre og andre fugle i Søndermarken og Frederiksberg Have må fra 15. januar kigge langt efter sild og brødkrummer, da der bliver indført fodringsforbud.
Hejre og andre fugle i Søndermarken og Frederiksberg Have må fra 15. januar kigge langt efter sild og brødkrummer, da der bliver indført fodringsforbud. - Foto: Martin Sørensen

Kampagne: Slut med at fodre fugle i Frederiksberg Have og Søndermarken

Slots- og Kulturstyrelsen indfører fodringsforbud i Frederiksberg Have og Søndermarken fra 15. januar for at passe på vandmiljøet og dyrelivet.

Nu er det slut med at tage en pose gammel brød med til ænderne, når du skal i Frederiksberg Have eller Søndermarken.

Slots- og Kulturstyrelsen har indført fodringsforbud i de to haver for at give vandmiljø og dyreliv en hjælpende hånd. Fodringsforbuddet træder i kraft 15. januar.

Årsagen til forbuddet er at forbedre vandkvaliteten i kanalerne i Frederiksberg Have og søerne i Søndermarken, så derfor er det nødvendigt at indføre et forbud mod at fodre dyrene i haverne.

Kampagnen vil være tydelig i begge haver med plakater rundt omkring, hvor man kan læse mere om initiativet for at hjælpe havernes dyreliv og vandmiljø.

For meget kvælstof

Slotshavechef Niels Mellergaard fra Slots- og Kulturstyrelsen siger:

»Hvis vi skal have held med indsatsen, er det nødvendigt, at havens gæster ikke fodrer fisk, fugle og andre dyr med brød, frø og madrester. For når man fodrer dyrene, så stiger mængden af kvælstof i vandmiljøet på grund af dyreekskrementer og overflod af næring i vandmiljøet.

Det er derfor, at vi nu indfører et forbud mod at fodre dyrelivet og sætter en række tiltag i gang, der skal forbedre vandkvaliteten, så vi får skabt bedre levevilkår for dyrelivet,« siger han.

Han håber på et godt samarbejde fra havernes gæster.

»Vi håber, at vores gæster kan forstå alvoren og holder op med at fodre dyrene, så vi kan give vandmiljøet en hjælpende hånd og gøre de gamle haver til et grønt frirum, hvor arterne trives, og mangfoldigheden blomstrer,« siger Niels Mellergaard.

Havernes flagermus

De lokale naturvejledere, Manja Christine Kofoed Jensen og William Brenner Larsen,fortæller:

»Et sundt vandmiljø i Frederiksberg Have og Søndermarken er ikke kun vigtigt for dyrene, der lever i vandet, men også for de dyr, som lever over vandet i umiddelbar nærhed af kanalerne.

Særligt havernes flagermus lever af de insekter, som vandet er levested for, og et sundt vandmiljø betyder et rigere dyreliv både over og under vandet til gavn og glæde for både fugle, fisk, flagermus og havens besøgende.

Vi formidler naturen i byen, og med et mere varieret og spændende dyreliv i haverne vil vi kunne give borgere og besøgende i haven større oplevelser i og med naturen,« lyder det fra naturvejledere.

Fodring forbudt i 2017

Det er ikke første gang, at Slots- og Kulturstyrelsen har lavet et forbud mod fodring. I 2017 blev det forbudt at fodre dyr ved Schweizersøen i Frederiksberg Have, og her har man kunne konstatere at indsatsen har hjulpet vandmiljøet.

Håbet er med kampagnen, at fodringsforbuddet vil skabe et bedre og renere levesteder for vandlevende insekter, frøer, salamandre og fisk, og på sigt er det overordnede mål at give hele Frederiksberg Haves og Søndermarkens mangfoldighed af arter et løft og skabe en bedre balance mellem arterne.

FAKTA:

Fodring forbudt i de to haver

I år går første del af et flerårigt projekt i gang, hvor Slots- og Kulturstyrelsen vil rense slam op fra kanalerne i Frederiksberg Have. Det sker ved hjælp af en slags kæmpestøvsuger, der suger slam op fra kanalerne og spytter vandet ud igen.

Brød er gift for vandkvaliteten, og svaner, ænder og gæs lever af græs, vandplanter og snegle og ikke af brød. Dyrene har masser af føde i haverne også om vinteren.

Fodringspladser og store fugleflokke gør det nemt for sygdomme at sprede sig.

Brød, frø og madrester tiltrækker også rotter.

Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Hærværk mod Enghaveparkens Multibane formentlig forårsaget af fyrværkeri. FOTO: René mølskov

Forvaltningen: Brandene har skadet banens beton

Til juni er det slut med pensionistkortet, der giver pensionister en særlig rabat på offentlig transport.

DEBAT: Afskaffelse af pensionistkort gør transport dyr og besværlig