Ældre kan se frem til takststigninger på kollektiv transport, når pensionistkortet afskaffes.
Ældre kan se frem til takststigninger på kollektiv transport, når pensionistkortet afskaffes. - Foto: Michael Paldan.

Ældreråd råber vagt i gevær: Pensionister bliver flået ved afskaffelse af mimrekortet

Københavns Ældreråd er dybt bekymret over de varslede ændringer for pensionisttaksterne i den kollektive trafik, når pensionistkortet (mimrekortet) afskaffes.

Ældre københavnere risikerer at opleve store prisstigninger med DOTs (Din Offentlige Transport) varslede ændringer for pensionisttaksterne herunder også afskaffelse af pensionistkortet.

Det mener Københavns Ældreråd, der finder de planlagte ændringer uacceptable. Ældrerådet oplyser, at mange bekymrede borgere har henvendt sig. De frygter, at de store prisstigninger kan medføre, at nogle ældre begynder at rejse mindre.

»Vi ved, at ensomhed i forvejen er et udbredt problem blandt nogle ældre, og det her tiltag er absolut ikke med til at mindske risikoen,« skiver Københavns Ældreråd i en pressemeddelelse.

»I København er det ofte nemmere at komme omkring med kollektiv trafik end med bil, og det er for mange ældre naturligt at have op til flere rejser med bus, metro og tog om dagen end tilfældet er i mange andre byer. Beregninger viser, at de ældre københavnere, der ofte bruger pensionistkortet, vil komme til at betale mere med de ændringer, der er lagt op til.

Vi finder det dog positivt, at der med ændringerne lægges op til at spærretiden fjernes, og at der sker en forbedring af pensionistrabatten på rejsekortet.»

Ældrerådet ser gerne, at DOT kommer med et nyt forslag til en model for pensionisttakster, da den nuværende vil få store negative konsekvenser for alt for mange ældre københavnere. Særligt skal der findes en løsning for den gruppe af pensionister, der rammes særligt hårdt af ændringerne – både hvad angår økonomi og digitale færdigheder.

Beslutningen om at udfase pensionistkortet er taget af DSB, Movia og Metroselskabet. Flere politikere har taget kontakt til transportminister Benny Engelbrecht fra Socialdemokratiet for at få ham til at gribe ind over for de tre selskaber. Transportministeren har nu udbedt sig en forklaring fra selskaberne om baggrunden for udfasningen af kortet.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Hvordan skal det nuværende bibliotek på Jagtvej afløses?

Infomøde om biblioteksplaner

Indkørsel fra nord mod syd på Brydes Allé ved Peder Lykke Skolen er forbudt klokken 7.30-8.30, men det kunne mange bilister ikke finde ud af i torsdags.

Bøderegn til bilister ved Peder Lykke Skolen