Allan Marouf ser tilbage på ¿året der gik¿ på Østerbro
Allan Marouf ser tilbage på ¿året der gik¿ på Østerbro - Foto: Flemming Schiller

Godt nytår og et tilbageblik på 2019

Allan Marouf

Formand for Østerbro Lokaludvalg

Der er sket meget på Østerbro i 2019. Vi har haft stort fokus på at styrke dialogen mellem østerbroerne og politikerne på Københavns Rådhus, og vi har inviteret politikerne ud i bydelen ved flere lejligheder for at drøfte lokale problemstillinger på Østerbro, og vi bliver ved i 2020.

Vi har også arbejdet med at styrke bydelsfællesskabet og sammenhængskraften her på Østerbro med den årlige Østerbroweekend i Fælledparken, fastelavnsfest, kulturhavn, og vi fik kultur skabere til at arbejde sammen til gavn for bydelen. Vi fik, som noget nyt, afsat midler til en kulturfestival her på Østerbro og julearrangement samt bankospil for bydelens ældre.

Vi har etableret et engagement med 9 andre organisationer om en etablering af en stor naturpark i Nordhavn. Vi fik 60 ud af de 100 hektar, og vi arbejder videre i vores engagement og i en god samarbejdstone med By og Havn.

Vi fik sat fokus på luftforureningen fra krydstogtsskibene, og vi fik landsstrøm til Oslo færgen; Vi mangler landsstrøm til Langelinie, og vi giver ikke op. Vi fik målt luftforureningen i mange trafikale knudepunkter på Østerbro, og politikerne tog målingerne seriøst.

Vi har også cementeret vores samarbejde med Miljøpunkt Østerbro og fået indført en ny samarbejdsmodel til gavn for begge parter og skabt tryghed om miljøopgaven mange år i fremtiden.

I kommunens budget 2020 blev flere af Lokaludvalgets mærkesager imødekommet.

Hvad har vi opnået i år:

Vi fik gode resultater hjem i kommunens Budget 20

•Specialskole med 120 specialundervisningspladser ved Rosenvængets Hovedvej

•Planlægning af 20 HAFNIA specialundervisningspladser ved Skolen på Strandboulevarden

•Udvidelse af havnebusruten til Langeliniekaj og Orientkaj

•Infrastruktur ved Østre Gasværk

•Trafikanalyse af biltrafikken i Indre By og Østerbro.

•Cykelsti på den nordlige del af Strandboulevarden, nu har vi fået bevilliget midler til en cykelsti i hele Strandboulevarden fra Løgstørgade til Fridtjof Nansen plads.

•Forbedret forhold for cyklister på Nygårdsvej mellem Vennemindevej og Østerbrogade (foranalyse)

•Genopretning af vej infrastruktur ved Viborggade (Østerbrogade – Randersgade)

•Genindførelse af halinspektører i Ryparkens Idrætsanlæg

En af måderne, som Lokaludvalget får indflydelse på Østerbros udvikling på, er ved at sende høringssvar. Lokaludvalget har i år indsendt 14 høringssvar til forvaltninger og politikere. Vi har blandt andet sendt vores bemærkninger ind til lokalplanerne for Nordhavn, kommuneplanstrategi, busnet19, biblioteksstruktur høring, og vi fik 2 biblioteker på Østerbro..

Vi er sat i verden for at være bindeled mellem politikerne og forvaltningen inde på Københavns Rådhus og borgerne på Østerbro.

•Vi gør, hvad vi kan for at komme ud og tale med borgerne på gader og stræder samt afholder borgermøder om konkrete sager så som kommuneplan 19, og vi har stået med en kaffevogn 7 forskellige steder og mødt 350 borgere, som har givet flere input end et traditionelt borgermøde ville have gjort.

•Vi har fyldt hele 1salen i Østerbro huset vedr. busnet19 og noteret os borgernes bekymringer og vi havde fuldt hus, da vi holdt borgermøde om luftforureningen fra krydstogtskibene.

•Vi har samlet kulturaktørerne, og vi vil gerne arbejde videre med kulturudviklingen på Østerbro.

•Senest er besluttet, at lokaludvalget er positiv over for at genoptage det trafikale samarbejde om roligere trafik i Sankt Kjelds Kvarter sammen med borgergrupperne.

•Vi tager hul på arbejdet med den næste bydelsplan, der skal der skal følge op på den gamle bydelsplan med fornyelser og nye borgerkontakter gennem vores borgerpanel og kaffevognsbesøg i hvert af de 7 kvarterer.

I 2019 har vi støttet over 100 projekter og aktiviteter på Østerbro med i alt omkring 1,9 million kr. Det er betydeligt mere end i 2016 , 2017 og 2018, og det er godt fordi midlerne har nået en bredere kreds i bydelen end tidligere, tak til puljeudvalget.

En del har sikkert I hørt mig tale om skandalebyggeriet vedr. Kulturcenter Kildevæld, det kommer vi til sætte meget fokus på næste år, jeg håber, at politikerne placerer et ansvar og at arbejdet genoptages snarest muligt.

Vi kommer også til sætte fokus på mange af de projekter, som har fået bevilliget midler men er strandet på grund af anlægsloftet i kommunen, og vi må prøve at presse politikerne til at prioritere lidt anderledes.

Til sidst:

Vores Nytårskur afholdes fredag 31. Januar i Østerbrohuset.

Tak for et godt samarbejde til alle på Østerbro og de mange positive bidrag til at udvikle fremtidens Østerbro

Jeg ønsker Jer alle på Østerbro et lykkebringende Nyt år.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Skuespiller Preben Kristensen ved ældrekoncert på rådhuset.

Ældrekoncerter: Billetter frigives 8. januar kl. 12

Direktør Hanne Staanum og centerleder Christiin Noell Nygaard er klar i Loop.FOTO: Anja Berth

Træn din krop i den gamle biograf