Den fungerende børne- og ungedirektør vil have en ekstern revision af forvaltningen for at lære af tidligere fejl.
Den fungerende børne- og ungedirektør vil have en ekstern revision af forvaltningen for at lære af tidligere fejl. - Foto: PR

Kommunaldirektør efter dokumentationsfejl: Vi vil gøre alt for at undgå at det sker igen

Frederiksberg Kommune har på det seneste været under skarp kritik på grund af alvorlige dokumentationsfejl i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Frederiksberg Bladet har talt med fungerende børne- og ungedirektør Henning Daugaard, om hvordan han fremadrettet vil undgå, at det samme sker igen

»Kære XXXX,

Jeg skriver til dig, fordi din sag i Frederiksberg Kommunes Familieafdeling kan være en af de sager, hvor vi har vurderet, at der mangler tilstrækkelig dokumentation og opfølgning. En sag som du måske har læst om i medierne.«

Sådan starter det brev som Frederiksberg Kommune har sendt ud til 900 borgere. Brevet er en del af en handleplan, der skal sikre, at borgerne i Frederiksberg Kommune, igen kan føle sig trygge.

Frederiksberg Bladet har været forbi Frederiksberg Rådhus og talt med den fungerende børne- og ungedirektør Henning Daugaard, om hvad handleplanen går ud på.

Sagen kort

Frederiksberg Kommune har den seneste tid været i udsat for voldsom kritik, efter at Kommunen offentliggjorde, at der i familieafdelingen har været alvorlige dokumentationsfejl i sagsbehandlingen.

Fejl der, ifølge flere artikler i Berlingske Tidende, har haft store konsekvenser for borgernes retssikkerhed. Blandt andet en kvinde, Jeanette Strauss, hvor grundlaget for en anbringelse af hendes datter i 2014 ikke kan dokumenteres.

Byretten har i 2019 omgjort anbringelsen og tilkendt datteren en erstatning på grund af fejl i dokumentationen.

At der var tale om mere udbredte fejl i sagsbehandlingen blev opdaget i forbindelse med en konsulentundersøgelse af sagsbehandlingen i familieafdelingen i maj/juni 2019. En undersøgelse som politikerne først fik kendskab til 11. november, hvorefter der blev indledt en afskedigelsessag af børne- og ungedirektør Inger Andersen.

Detaljeret handleplan

»I øjeblikket arbejder vi hårdt med en detaljeret handleplan, som vi skal have behandlet i magistraten på det første møde i det nye år. I den kommer vi til at bruge de bedste ressourcer i hele kommunen. Handleplanen bliver rettesnoren for, hvordan vi kommer til at arbejde de kommende år,« svarer fungerende børne- og ungedirektør Henning Daugaard, da han bliver spurgt om, hvad Frederiksberg Kommune konkret vil gøre at for sikre, at borgerne kan føle sig trygge igen.

Fremadrettet skal vi være endnu dygtigere til at lave tilsyn med, hvordan vi arbejder i forvaltningen og sikre, at kulturen er hensigtsmæssig

Henning DaugaardBørne- og ungedirektør

Vi vil gøre alt

Det var en tydelig tynget børne- og unge direktør som Frederiksberg Bladet mødte på Frederiksberg Rådhus.

»Vi vil gøre alt for at sikre, at de berørte familier i Frederiksberg Kommune kan føle sig trygge,« slog Henning Daugaard fast.

På spørgsmålet, om hvordan Frederiksberg Kommune vil overbevise den enkelte Frederiksberg borger om, at der ikke sker flere fejl, svarer Henning Daugaard:

»Først og fremmest skal vi have gennemgået sagerne én for én, og det kommer desværre til at tage tid. Vi kommer i det arbejde til at trække på ekstern bistand. Blandt andet fra Socialstyrelsens og Ankestyrelsens såkaldte taskforce«.

Ifølge Henning Daugaard ligger en af de store udfordringer i, at politikerne aldrig blev informeret om, at det stod så galt til, som det gjorde i familieafdelingen.

Efter Henning Daugaards opfattelse er det hovedårsagen til, at der er indført en afskedigelsessag af den tidligere børne- og ungedirektør.

»Politikerne er prisgivet, hvis de ikke får for noget af vide, når der er problemer, og det må bare ikke forekomme. Fremadrettet skal vi være endnu dygtigere til at lave tilsyn med, hvordan vi arbejder i forvaltningen og sikre, at kulturen er hensigtsmæssig, og det er blandt andet det, som den eksterne bistand skal hjælpe os med.«

Telefonlinje

»Som sagt så tager vi sagerne én for én, så vi kommer hele vejen rundt. Vi prioriterer de åbne og mest akutte sager først. Derudover har vi en telefonlinje på 3821 3616, hvis du som borger har spørgsmål.”

Hvem sidder ved telefonen?

»Det gør sagsbehandlere.«

Kan de gå ind i de enkelte sager?

»Nej, men de kan sikre et foreløbigt svar, notere en bekymring i sagen eller sikre at du bliver kontaktet, hvis borgeren har behov for det.«

Hvordan vil du undgå sager som Jeanette Strauss’ ikke gentager sig?

»Nu kan jeg ikke gå ind i den konkrete sag. Men i og med, at vi får sikret, at alt bliver dokumenteret, og at det der ikke er dokumenteret, nu bliver dokumenteret, kan vi sikre, at der ikke sker fejl igen.«

Hvordan vil I ændre den kultur, der måske er grunden til dokumentationsfejlene?

»Jeg vil gerne slå fast, at vi i Frederiksberg Kommune har dygtige medarbejdere, som knokler for at hjælpe nogle af vores allermest udsatte borgere. Og jeg har tillid til, at både ledelse og medarbejdere sammen med mig vil arbejde os igennem den store opgave vi står overfor. For at vi kan gøre det endnu bedre kræver den her opgave et massivt ledelsesmæssigt fokus, kompetenceudvikling af vores medarbejdere og bedre brug af de IT-systemer vi bruger til at dokumentere sagerne med. Vi får som sagt også iværksat en ekstern undersøgelse af forvaltningen, netop for at lære af fortiden, sikre at det ikke sker igen.

Hvordan kan det være at det ikke blev opdaget før?

»Problemet er, at vi alt for sent fik kendskab til den konsulentundersøgelse, som allerede var foretaget i foråret 2019. Nu er vi i gang med at lave en detaljeret fremadrettet handleplan, som skal politisk behandles i januar.

Hvem skal foretage den eksterne undersøgelse?

»Den regner jeg foreløbigt med, at vi vil bede vores revisionsfirma Ernst and Young om at lave.«

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Der vil være lagkage og boller til arrangementet.

Kaffe, koncert og fællessang

Det er i disse lokaler på Landskronagade 70, at der fremover vil være et træningscenter.

Få pulsen op i Østerbros gamle klædefabrik