Kirsten Lindberg Andersen, formand for Ørestads Parkeringsforening og talskvinde for de fire borgere, der har stævnet Københavns Kommune og staten.
Kirsten Lindberg Andersen, formand for Ørestads Parkeringsforening og talskvinde for de fire borgere, der har stævnet Københavns Kommune og staten. - Foto: Sofie Mathiassen/Ritzau Scanpix

Retssag om Ørestads parkeringspriser forsinkes

Fire borgere fik i maj fri proces til at stævne Københavns Kommune og staten for via By & Havn at indkræve høje parkeringspriser i Ørestad. Men Civilstyrelsen kan først inden for et halvt år vurdere, om der også kan gives fri proces til at indstævne By & Havn.

Retssagen om parkeringspriserne i Ørestad ser nu ud til at blive udsat, formentlig i op til et halvt år.

Fire borgere fra Ørestad fik i december 2018 fri proces af Civilstyrelsen til at stævne Københavns Kommune og Indenrigsministeriet for via By & Havn at indkræve for høje parkeringspriser i Ørestad.

Læs også: Kvinder stævner kommune og stat for parkeringspriser i Ørestad

Prisen for en parkeringslicens for beboere i Ørestad er på over 12.000 kroner om året. Borgere i Københavns brokvarterer betaler derimod kun 300-2.300 kroner for et års parkeringslicens. Ejere af de mest miljørigtige biler slipper billigst.

Fordi Københavns Kommune ejer 95 procent og Indenrigsministeriet fem procent af By & Havn, har de fire borgere indstævnet netop disse to instanser.

Men Københavns Kommune har i sit svarskrift til stævningen gjort gældende, at kommunen, uanset ejerskabet, ikke har indflydelse på By & Havns opkrævning af parkeringsafgifter.

»En forhaling af sagen«

Sagsøgerne vil derfor inddrage By & Havn som sagsøgt og har hos Retshjælpsforsikringen fået tilsagn om, at man også dækker omkostningerne ved at medinddrage By & Havn inden for de beløbsgrænser, som forsikringen omfatter.

Desuden har de fire borgere og deres advokat anmodet Civilstyrelsen om at meddele fri proces til også at stævne By & Havn, men her er sagen stødt midlertidigt på grund.

Civilstyrelsen har nemlig meddelt, at man på grund af travlhed først kan besvare henvendelsen inden for seks måneder.

Burde sagsøgerne have taget By & Havn med i puljen, allerede da man i første omgang søgte om fri proces?

»I bakspejlet kunne vi godt have gjort det, men fordi kommunen ejer 95 procent og staten fem procent har vi jo stævnet dem. Og nu har Civilstyrelsen meddelt, at sagen ryger i en bunke, selv om de kender sagen og dens detaljer fuldt ud,« fortæller Kirsten Lindberg Andersen, der er formand for Ørestads Parkeringsforening og talskvinde for de fire sagsøgende borgere.

De fire sagsøgeres advokat vil her efter nytår klage over den lange udsigt for sagen.

»Han vil skrive en indsigelse til Civilstyrelsen om, at det er urimeligt lang tid, man vil bruge, når man kender sagen så godt i forvejen. Personligt synes jeg, at det er en forhaling af sagen,« siger Kirsten Lindberg Andersen.

By & Havns parkeringsstrategi i Ørestad, Nordhavn og på Marmormolen adskiller sig fra andre københavnske bydele ved, at gadeparkering kun er tilladt i ganske korte intervaller, og parallelt med at bydelene vokser, bygges der parkeringshuse.

Parkeringshusene ejes af By & Havn og finansieres af brugerne via betaling af parkeringsabonnement.

Siden 2010 har beboere i Ørestad opponeret imod, at parkeringspriserne er så meget højere her for beboerne end i Københavns brokvarterer, og i 2015 blev Ørestads Parkeringsforening stiftet.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Vi mødte Ditte Marie Størner fra Børnekulturstedet Karens Minde i efteråret, hvor hun sammen med Lasse Skov Laursen fra helhedsplanen Fællesskaberne præsenterede Sydhavnens nye foreningshus ‘Huset 2450‘.

Børnekulturen: »Mest af alt glæder jeg mig til sommer«

Limfjordsøsters med champagne og caviar

Østers og dyreryg: Stadeholdere giver gode tips til nytårsmenuen