Susanne Christensen fra Øresund Sejlklub Frem på pladsen, som nu er indstillet til at fortsætte som rekreativt område.FOTO: MARTIN SØRENSEN
Susanne Christensen fra Øresund Sejlklub Frem på pladsen, som nu er indstillet til at fortsætte som rekreativt område.FOTO: MARTIN SØRENSEN

Sejlplads står til redning

En sejlplads med omkring 100 år på bagen ser ud til at kunne blive bevaret.

I forslaget til en ny kommuneplan, som sætter rammerne for Københavns udvikling de næste 12 år, stod et område, der benyttes til opmagasinering til skibe og værksted lige ved Øresund Sejlklub Frem, ellers til at skulle ændres fra rekreativt til teknisk område.

Det sker som følge af, at der muligvis skal etableres et varmeværk til spidsbelastningsperioder, når og hvis Teknisk Museum flytter ind i Svanemølleværket.

Politikere har lyttet

Det ville være alvorligt for klubben, fordi aktiviteterne på pladsen med blandt andet bådvedligehold og sejlerskoler her kan foregå i tæt samspil med klubhuset og klubbens øvrige liv, har aktive sejlere argumenteret for.

Det har politikerne formentlig lyttet til, da Økonomiudvalget besluttede at indstille, at pladsen fortsat skal være sat af til rekreative formål, så Frem kan blive på grunden

Et af de centrale argumenter fra sejlklubbernes side har været værdien i det maritime miljø i Nordeuropas største lystbådehavn, og det har politikerne også fået øjnene op for. Derfor har de grebet klubbernes forslag om en helhedsplan for området, som nu også bliver skrevet ind i kommuneplanen.

For sejlklubberne er ønsket, at det maritime miljø i havnen bliver udviklet og bevaret i stedet for at blive trængt af udviklingen.

»Det har i hele processen været vigtigt for os at understrege, at vi ikke er modstandere af hverken museumsplanerne eller de andre planer om at udvikle området. Tværtimod finder vi dem spændende,« siger Susanne Christiansen, som sidder i Sejlklubben Frems bestyrelsen og har koordineret arbejdet for at bevare pladsen.

Foran roklubberne

Til trods for, at politikerne har efterkommet stort set alle sejlklubbernes ønsker, så slipper hverken de eller andre brugere af havnen dog helt uden gener.

I stedet for Frems landplads har det været nødvendigt at finde et andet areal til varmeværket, og til det formål er en stribe foran roklubberne ud mod Strandvænget blevet udpeget som en mulig placering. Klubberne har altså udsigt til både byggerod og til at blive ”gemt væk” bag et nyt varmeværk.

Udover de andre sejlklubber i havnen har også roklubberne, Svanemøllehavnen A/S, Østerbro Lokaludvalg, Sejlunionen, fællesorganisationen for havnene i Danmark, Idrætsforum København og flere andre indgivet høringssvar, som har gjort indsigelse mod at inddrage en fritidsfacilitet til andre formål.

»Vi vil gerne takke alle, der har bakket Frem op og været aktive, og samtidig sende et optimistisk udsagn: Det er muligt at blive hørt,« siger Susanne Christensen.

Kommuneplanen skal vedtages endeligt i borgerrepræsentationen i begyndelsen af 2020. thof

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Oplev et juledanseshow i Vanløse.

Spice juleshoppingen op med danseshow

Orkestret Besærk spiller i KU.BE.

Julehyggelige toner med elever