- Foto: Arkiv

Valby Lokaludvalg svarer på kritik: Udbredt behov for lokaludvalgene

Michael Fjeldsøe

Formand for Valby Lokaludvalg og By- og Trafikudvalget, SF

Jens Juul

Næstvormand for Valby Lokaludvalg og formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Socialdemokratiet

Henrik Palsmar

Medlem af Valby Lokaludvalg, formand for Miljøgruppen, Enhedslisten

Emmanuelle Kortholm

Medlem af Valby Lokaludvalg, Formand for Puljeudvalget, Valby Kino

Stefan Dybdal Emkjær

Medlem af Valby Lokaludvalg, Formand for Et Helt Liv-udvalget, Radikale

Lokaludvalgene kommer aldrig til at bygge bro mellem rådhuset og bydelene; de består af dovne brokkehoveder, og politikerne på Rådhuset er nogen tøsedrenge, der ikke tør nedlægge dem. Så nedladende beskriver Carsten Mai i Valby Bladet Københavns nærdemokratiske institutioner.

Læs Carsten Mais klumme her

For 14 dage siden samlede Valby Lokaludvalg over 100 borgere til et møde med socialborgmester Jesper Christensen, to forvaltningsdirektører og en række BR-medlemmer om en ny børneinstitution på Saxtorphsvej. De lokale borgere var ikke blevet hørt før politikerne på Rådhuset havde truffet beslutning om at bygge på den sidste del af et grønt område i kvarteret. De var vrede, fordi byggeriet efter deres opfattelse ville gøre en i forvejen problematisk trafiksituation i området direkte uforsvarlig.

Det lykkedes Lokaludvalget at få gennemført en god og saglig debat, der mundede ud i, at de fremmødte politikere og embedsmænd lovede at gå tilbage på Rådhuset og grundigt undersøge de forslag om en alternativ placering af institutionen, som Lokaludvalget havde peget på.

Havde Lokaludvalget ikke arrangeret dette møde, var institutionen blevet bygget som besluttet, og de frustrerede borgere ville have følt sig kørt over. Men nu sørgede Lokaludvalget for, at der blev bygget bro.

Det har vi gjort mange gange før. Se blot på overdækningen af jernbanen på Kulbanevej, der muliggør den store, nye Kulbanepark. Den kom kun i stand, fordi Lokaludvalget samlede borgere og politikere (inklusive trafikministeren) til debat, da alle andre brobygningsforsøg var udtømt.

Kort efter mødet om Saxtorphsvej holdt Lokaludvalget juletræsfest på Tingstedet. Det er en af de mange aktiviteter, vi gennemfører for at skabe fællesskab og identitet i bydelen. Mange hundrede borgere deltog, og det var ikke bare underholdning. Udvalgets miljøgruppe arrangerede quiz om klimavenlig julemad, hvor mange familier fik lejlighed til at diskutere, hvordan vi kan begrænse CO2belastning fra vores kost. På den måde fremmer LU også Rådhusets klimapolitik.

Dybt forarget beskriver Mai, hvordan en række lokaludvalgsmedlemmer har en fraværsprocent på 25. Hvorfor forargelsen? I stedet for at se på det mindretal, der somme tider udebliver, kunne man jo se på de mange aktive medlemmer, der hver måned lægger mange frivillige arbejdstimer og ressourcer i lokaldemokratiet.

Københavns befolkning vokser stærkt. De 55 medlemmer af Borgerrepræsentationen skal behandle flere og flere spørgsmål om udvikling i bydele, som de umuligt kan have detaljeret kendskab til. Derfor må de i højere grad støtte sig på forvaltningens forslag. Det medfører automatisk en mindre grad af demokratisk styring. Som modvægt til det, er der behov for et stærkt udbygget nærdemokrati.

Forslaget om at opføre en tredje institution på Saxtorphsvej byggede bl.a. på en administrativ distriktsinddeling af Valby, som muligvis tager sig fornuftig ud fra Rådhuset, men som ikke giver mening lokalt. Politikerne, der traf beslutningen, manglede viden om de konkrete forhold.

Lokaludvalgene og deres lokale sekretariater kan i kraft af deres kontakt til borgerne og nære kendskab til lokale forhold sikre kvalitet i planlægningen, så den bliver til størst gavn for både for de lokale og for byen som sådan. Og heldig vis er man mange steder i forvaltningen blevet opmærksom på, at man får langt bedre resultater ved at lytte til de lokale.

Lokaludvalgene er stadig en forholdsvis ny institution. Der kan være grunde til at justere på deres sammensætning og valgprocedure (selv om Mai har misforstået intentionen med de foreningsvalgte medlemmer, der ikke – som han tror – skal repræsentere deres forening, men i kraft af deres engagement give en anden indfaldsvinkel til det politiske end de partiudpegede), deres opgaver og arbejdsformer. Men at man kan påpege forhold, der ikke er optimale, kan aldrig være argument for at skære ned på demokratiet.

I stedet for hovent og usagligt at forlange lokaludvalgenes nedlæggelse, ville det klæde Carsten Mai at gå konstruktivt ind i en diskussion om, hvordan de kan styrkes og blive endnu bedre til at give Københavns borgere den medindflydelse på byens udvikling, de har krav på.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Oplev Bikstok på VEGA.

Bikstok fyrer op under Store VEGA

Platanvej.

Debat: Udvalgsformanden Jan E.Jørgensen (V) svarer på spørgsmål om Platanvej