Fakkeldemonstration forud for borgermødet i mandags.
Fakkeldemonstration forud for borgermødet i mandags. - Foto: Hanne Bjørton

Kan fælledbyggeri give mere biodiversitet?

Henning Larsen Architects vil med sit vinderforslag til fælledbyggeriet øge biodiversiteten på dette areal på Amager Fælled. Det blev modtaget med dyb skepsis på borgermøde.

Biodiversitet, mangfoldigheden af forskellige planter- og dyrearter i et naturområde, er et vigtigt omdrejningspunkt for det kommende byggeri på Amager Fælled.

Arealet ved Vejlands Allé blev udpeget til byggeriet af politikerne, fordi det har en ringere naturværdi end den gamle strandeng, syd for Grønjordssøen, hvor byggeriet blev opgivet i 2017 efter massive, folkelige protester.

Den store opmærksomhed på biodiversitet har Henning Larsen Architects forsøgt at tage til sig i sit vinderforslag.

Arkitekt Signe Kongebro og seniorprojektchef for miljø og natur Hans Ohrt fra projektets rådgivende ingeniører MOE redegjorde på borgermødet i mandags for, hvordan man vil øge biodiversiteten i og omkring byggeriet. Ikke mens der bygges, men over længere tid.

Man vil via korridorer gennem byggeriets tre landsbyer både påvirke den naturlige vandafledning så lidt som muligt og trække beplantning fra naturrige områder ind i byggefeltet.

Og så vil man via sit valg af beplantning ved og på byggeriets mure tiltrække arter som bysvaler og på plantesiden humle.

»Hvor vover I!«

Men Amager Fælleds Venner og Danmarks Naturfredningsforening fastholder, at biodiversiteten på hele fælleden er truet, når der skal bygges 2.000 boliger ved Vejlands Allé.

»Vi var gennem en borgerdeltagelsesproces, og det var flot, det kom med. Men der var et klart budskab – ud over at vi overhovedet ikke vil have byggeriet – at vi vil have en bebyggelse, der laver mindst muligt indgreb i naturen på Amager Fælled. Det kan jeg overhovedet ikke se, I har opfyldt. I har lagt to landsbyer tæt op af den gamle strandeng med det resultat, at vi nok vil se en ekstra belastning,« sagde Knud Erik Hansen fra Danmarks Naturfredningsforening København.

Frej Schmedes fra Amager Fælleds Venner var enig:

»Når I siger, I vil forøge biodiversiteten ved at bygge en bydel til 4.500 mennesker, så er det det værste vrøvl og greenwashing, man kan komme i nærheden af. Kridtuglen, en lysfølsom natsommerfugl, som er meget sjælden og sky; når man siger, at man sætter dens værtsplanter op af en bolig og så tror, at man kan forøge biodiversiteten, så er det noget sludder. Det her byggeri vil bygge en masse arter væk fra København, det vil forringe Københavns biodiversitet. Hvor vover I, på vegne af biodiversiteten.«

Hans Ohrt forsvarede projektets visioner:

»Den måde, som biodiversitet præsenteres på, den er meget knyttet til natur. Biodiversitet er også i byerne, og det må komme an på en prøve. Jeg er overbevist om, at det også kan skabe biodiversitet og habitater på bygninger og vægge, imellem bygninger, og at man samtidig også kan forbedre den natur, der er,« sagde han.

Læs også artiklen: Stærk modstand har højnet kvaliteten på byggeriet på Amager Fælled

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Restaurantchef Anders Vendelbo (t.v.) og køkkenchef Anders Strier har taget opstilling i Pollys køkken.

Ny restaurant uden så meget bullshit

Frem Julekalender – Låge nummer 13 – Ole Mørk