Lynetteholmen om sådan cirka 25-30 år.
Lynetteholmen om sådan cirka 25-30 år.

Advarsel: Jordtransport vil smadre trafikken på det nordlige Amager

Jakob Næsager, gruppeformand for de Konservative på Københavns Rådhus frygter trafikkaos på broerne, Amager Boulevard og Christmas Møllers Plads, når der transporteres jord til opfyldningen af Lynetteholmen.

Det vil smadre trafikken på den nordlige del af Amager, hvis de mange tusinde lastbiler hver uge med jord til Lynetteholmen skal over både Knippelsbro og Langebro og derfra videre til enten Christmas Møllers Plads eller Amager Boulevard. Det risikerer også at få følger for trafiksikkerheden for både cyklister og bilister i årevis.

Det mener de Konservatives politiske leder på Københavns Rådhus, Jakob Næsager. Han ønsker derfor at stille overborgmester Frank Jensen (S) til ansvar på et offentligt møde i Borgerrepræsentationen på torsdag aften. Næsager vil bede Frank Jensen redegøre for, hvordan de skadelige konsekvenser kan afværges samt om, hvor meget jord der skal transporteres til Lynetteholmen for at anlægge den kommende ø.

»Det er arrogant af overborgmesteren at påstå, at etableringen af Lynetteholmen ikke vil øge antallet af jordtransporter igennem København, blot forskyde den eksisterende transport fra depotet i Nordhavn. Han glemmer helt, at transporten vil smadre trafikken på det nordlige Amager,« siger Jakob Næsager.

Han henviser til et notat, der er fremsendt til Økonomiudvalget. Heri står, at der i dag kører cirka 360 lastbiler dagligt med jord til depotet i Nordhavn, og at brug af pramme til jordtransport ikke vil påvirke antallet af lastbilkørsler, blot fordelingen af kørsler via Amager og Nordhavn.

By & Havn skriver, at en løsning med pram fra Nordhavn i et vist omfang kan erstatte eller supplere den direkte lastbiltransport til Lynetteholmen via Amager, men er fordyrende for projektet.

Det er arrogant af overborgmesteren at påstå, at etableringen af Lynetteholmen ikke vil øge antallet af jordtransporter igennem København, blot forskyde den eksisterende transport fra depotet i Nordhavn. Han glemmer helt, at transporten vil smadre trafikken på det nordlige Amager.

Jakob NæsagerGruppeformand, Konservative, Københavns Rådhus

Som tidligere omtalt i Amager Bladet vil jordtransporterne begynde i 2021 og tage cirka 30 år. I alt skal 300 hektar fyldes op for at kunne bygge boliger til 40.000 mennesker.

»Opfyldningen er en del af stormflodssikringen i København, men man kunne de første årtier primært sejle jorden derud og dumpe under søoverfladen. Dermed undgår vi at ramme både bilister og cyklister og skåne Margretheholm. Meget jord kommer fra de store byggeprojekter i byen, og på et tidspunkt skal der også graves ud til en havnetunnel, så skal vi ikke smadre trafikken totalt, må vi se på flere modeller,« siger Jakob Næsager.

Udviklingsselskabet By & Havn anviser forskellige modeller for jordtransport. En model er lastbiltransport via Refshalevej eller med bro eller dæmning ved Margretheholm Havn via Kraftværkshalvøen eller over Prøvestenen. En anden model er transport over vand med pram fra Nordhavn. I alt skal der tilføres 2,7 millioner ton jord årligt til depotet i Lynetteholmen. Jordmængden svarer til 360 lastbiler om dagen.

Udviklingsselskabet By & Havn anviser forskellige modeller for jordtransport. En model er lastbiltransport via Refshalevej eller med bro eller dæmning ved Margretheholm Havn via Kraftværkshalvøen eller over Prøvestenen. En anden model er transport over vand med pram fra Nordhavn. I alt skal der tilføres 2,7 millioner ton jord årligt til depotet i Lynetteholmen. Jordmængden svarer til 360 lastbiler om dagen.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Smukt ser det ud, når havnen fyldes af lysende kajakker.

Kajakker i hobetal fylder Københavns Havn med lucia-lys

Københavns Kantatekor og Orkester.

En velgørende koncert i Lindevang