De 125 millioner kroner er endnu ikke bevilliget, men Forsvarsministeriet har anmodet om, at det sker.
De 125 millioner kroner er endnu ikke bevilliget, men Forsvarsministeriet har anmodet om, at det sker. - Foto: Forsvaret

Stort millionbeløb på vej til Slottet

Forsvarsministeriet har anmodet Finansudvalget om at anvende op til 125,0 millioner kroner de kommende seks år til restaurering af Lakajgårdsanlægget på Frederiksberg Slot.

Anmodningen er i tråd med en aftale indgået i januar 2018 mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-23. Det var ved samme lejlighed, at det blev besluttet, at Hærens Officersskole skal forblive på Frederiksberg Slot.

Lakajgårdsanlægget består af syv fredede bygninger og er en del af en bygningsmasse, der tilhører Frederiksberg Slot. Bygningerne i anlægget er i dårlig stand – blandt andet som følge af utætheder i bygningernes tagkonstruktion, opstigende fugt fra undergrunden og fysiske og fugtmæssige belastninger fra den eksisterende bade-og omklædningsfacilitet.

Forsvarsministeriet foreslår beløbene fordelt således på de kommende seks finansår: 4 mio. kr. i 2020, 8 mio. kr. i 2021, 15 mio. kr. i 2022, 34 mio. kr. i både 2023 og 2024 og 30 mio. kr. i 2025.

Det er Lakajgårdsanlæggets syv fredede bygninger, som trænger til en renovering.

Det er Lakajgårdsanlæggets syv fredede bygninger, som trænger til en renovering. – Foto: Forsvaret

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Balder Mørk Andersen (SF) er tilfreds med finansloven, der sikrer minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver. Kritikerne har imidlertid sagt, at det kun er et skridt på vejen mod minimumsnormeringer.

DEBAT: Folkets krav blev hørt

Bjørn Themsen nyder det lokale caféliv om dagen, litterære og musikalske udskejelser om aftenen.

Poetisk caféhygge hos forfatteren og forlæggeren på Borgbjergsvej