Så skal der igen graves - denne gang ikke for at renovere Amagerbrogade, men for at få lagt endnu mere fibernet ind i tusindvis af husstande i den københavnske del af Amager.
Så skal der igen graves - denne gang ikke for at renovere Amagerbrogade, men for at få lagt endnu mere fibernet ind i tusindvis af husstande i den københavnske del af Amager. - Foto: Michael Paldan.

Mere fibernet og gravearbejde på vej til Amager: Her er listen over berørte veje

Televirksomheden Gigabit har søgt Københavns Kommune om gravetilladelse til skyde mere fibernet ind til amagerkanerne. Det betyder, at der skla udføres nye gravearbejder de kommende fem-seks måneder i næsten det samme område som TDC netop har gjort.

Gravearbejdet fortsætter med uformindsket styrke på store dele af Amager for at få lagt fibernet ind til tusindvis af hustande. I år har TDC været i fuld gang med at opgrave veje og fortov, og det har blandt andet resulteret i en række klager over mangelfuldt og sjusket reparationsarbejde.

Nu har televirksomheden Gigabit også søgt om gravetilladelse hos Københavns Kommune med deres eget fibernetprojekt. Det betyder, at der skal udføres nye gravearbejder i næsten det samme område i de kommende fem-seks måneder. Gigabit-projektet vil dog blive udført på en anden måde end TDCs projekt, oplyser Københavns Kommune.

Frem for at lave lange udgravninger, vil Gigabit »skyde« deres fibre ned under belægningerne. Derfor vil der kun være behov for at grave små lokale »skydehuller« til at trække fiberkabler i fortovene. Ved brug af denne metode forventes det, at generne for borgerne vil blive mindre end ved store opgravninger.

Frit operatørvalg

Det kan måske virke lidt Molbo-agtigt, at der skal graves i næsten de samme områder som sidst, men årsagen er, at EU og Folketinget har vedtaget en målsætning om at give alle borgere adgang til hurtigere og bedre bredbåndsforbindelse. Fra regeringens side tilskyndes teleselskaberne derfor til hurtigst muligt at rulle deres højhastighedsbredbånd ud til alle husstande i Danmark, og Teleloven er vedtaget for at fremme et marked med frit operatørvalg for befolkningen.

Derfor skal alle operatører, der ønsker at rulle bredbånd og telekabler ud til deres kunder, have en gravetilladelse, og kommunen har ikke mulighed for at afvise en ansøgning med henvisning til, at beboerne i et område har været igennem et forløb, hvor en anden aktør har arbejdet i deres veje.

»Beboerne på de berørte veje på Amager har netop været igennem en lang periode med gravearbejder i forbindelse med TDC-projektet, så det er forståeligt, hvis man bliver lidt træt ved udsigten til endnu et projekt. Alle teleudbydere skal imidlertid behandles ens, og derfor har de også lige stor ret til at etablere sig i de områder, hvor deres kunder bor,« siger Ivan Partov, der er enhedschef for Gravetilladelser i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

Her er listen over gravearbejder, der går i gang 9. december og vil vare frem til udgangen af maj.

  • Følgende veje i Københavns Kommune bliver berørt af Gigabit-projektet: Peitersvej. Theisvej. Dirchsvej. Jansvej. Tønnesvej. Willumsvej. Grækenlandsvej. Greisvej. Athensvej. Helikonsvej. Olymposvej. Pindosvej. Æginavej. Floridavej. Kongelundsvej. Nebraskavej. Kansasvej. Præstemarksvej. Kaliforniensvej. Kanadavej. Alle disse veje er private fællesveje, bortset fra Kongelundsvej, der er offentlig vej.

  • Herudover skal Gigabit også lægge fibre i Haveforeningen P.F. Elmegården (på stierne, som ikke har vejstatus).

  • Endelig er der også nogle veje i Tårnby Kommune, der berøres af Gigabits arbejder, heriblandt Tårnbyvej, Saltværksvej og Klitrose Allé.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Her ses eksempler på malerier fra de to kunstneres atelier.

Juleåbent i atelieret på Magnoliavej

Som det eneste sted i København kan du her fælde dit eget juletræ.

Julemarked på markedspladsen Københavnstrup: Fæld dit eget juletræ