Kommunikationsdirektør Peter Goll.
Kommunikationsdirektør Peter Goll. - Foto: Københavns Lufthavn

Lufthavnen udvider for at efterleve et lovkrav

Når Københavns Lufthavn (CPH) udvider, er det for at leve op til et lovkrav om at stille den nødvendige kapacitet til rådighed til afvikling af lufttrafik, forklarede CPH‘s kommunikationsdirektør på et nabomøde i tirsdags.

Nabomødet i tirsdags handlede primært om nærmiljø, støj og partikelforurening.

Læs også artiklen: Hvorfor opleves der mere flystøj – det vil lufthavnen også gerne vide

Men der var også interesse for, hvordan en udvidelse af lufthavnen og et øget passagertal passer sammen med et nationalt og internationalt stadigt større fokus på klimaforandringer og nødvendigheden af at mindske CO2-aftrykket (emission), blandt andet fra flytrafik.

Allerede i år er Københavns Lufthavn (CPH) lykkedes med at gøre selve arbejdspladsen CPH CO2-neutral. Men det drejer sig alene om de syv procent af den samlede CO2-emission, som CPH selv har kontrol over.

De resterende cirka 93 procent kommer fra selve flytrafikken samt transport til og fra lufthavnen.

Målsætningen for, hvornår hele lufthavnen inklusive flytrafik bliver emissionsfri, ligger noget længere ude i fremtiden, nemlig i 2050.

193 europæiske lufthavne i 24 lande har givet hinanden håndslag på at leve op til Paris-aftalen og forpligte sig til at være emissionsfri senest i 2050.

Skal følge efterspørgsel

CPH’s kommunikationsdirektør, Peter Goll, gjorde opmærksom på, at lufthavnen er bundet op på et lovgrundlag.

»Det er ikke lufthavnen, der bestemmer, hvor mange passagerer, der ønsker at rejse. Loven siger, at vi skal stille lufthavn til rådighed i overensstemmelse med efterspørgslen,« sagde Peter Goll.

CPH har sammen med hele den danske luftfartsbranche foreslået regeringen oprettelsen af en ny klimafond.

Ved at opkræve et mindre beløb, angiveligt 20-30 kroner, fra alle passagerer, der flyver fra en dansk lufthavn, skal luftfartbranchen bidrage til klimafonden med 250-300 mio. kroner årligt, som skal finansiere forskning i og udvikling af en mere grøn luftfart.

»Vi konkurrerer med andre lufthavne, og det er passagererne, der bestemmer. Det er uheldigt, at vi har bygget en hel økonomi op på fossile brændstoffer, men vi kan ikke fixe det nu. Der kan opfindes noget nyt fuel, og den samlede luftfartsbranche har foreslået, at der sættes en halv milliard til side år efter år for at sætte ind over for det. Vi kan ikke omstille i morgen, men vi kan arbejde på det,« sagde Peter Goll.

En Megafonundersøgelse for Politiken viste i fredags, at 59 procent af de adspurgte danskere går ind for en flyafgift på 250 kroner pr. rejse.

Samme avis har foretaget en rundspørge blandt Folketingets 11 partier. Fire partier (SF, Alt., EL og R) svarer, at de går ind for en klimaafgift, de øvrige syv siger nej.

Lov om Københavns Lufthavn og Lov om luftfart

  • Paragraf 2, stk. 2: Selskabets hovedformål skal være at eje, drive og udbygge flyvepladsen. Selskabet skal gennemføre den udbygning af flyvepladsen, som er nødvendig for at fremme og sikre afviklingen af lufttrafikken til og fra Danmark.

  • Stk. 6: Selskabet skal sikre, at flyvepladsen til enhver tid opfylder Danmarks behov for nationale og internationale, herunder interkontinentale, trafikforbindelser ved at kunne tilbyde den nødvendige kapacitet med hensyn til afvikling af lufttrafik.

  • Kilde: Retsinformation.dk

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
En afspærring ved de røde streger vil afhjælpe trafiksituationen ved Inderhavnsbroen, mener Nyhavnsgruppen.

DEBAT: Inderhavnsbroen skaber igen og igen livsfarlige situationer

Trio con Brio optræder ved anden adventskoncert i Solbjerg Kirke.

Hør prisvindende ensemble til adventskoncert i Solbjerg Kirke