Stor fest med overborgmester Frank Jensen i 2013. ARKIVFOTO: Michael Paldan
Stor fest med overborgmester Frank Jensen i 2013. ARKIVFOTO: Michael Paldan - Foto: Michael Paldan (arkiv)

De hede drømme om Kornblomstparken visnede

Den store park, som skulle have blomstret langs Øselsgade og skabt en grøn oase midt i Sundholmskvarteret, bliver ikke til noget. Seks år efter den store fest, som sparkede gang i projektet, er der en midlertidig legeplads, et beboerhus er på tegnebrættet for 2024 og der er brugt 3,5 ud af ti millioner kroner.

For 11 år siden startede det store områdeløft i Sundholmskvarteret. Nu skulle et nedslidt kvarter med social slagside sprudle af lokalt engagement, boliger skulle shines op, gaderne emme af liv og ikke blot bruges som et gennemfartssted. Fra 2008 til 2014 blev en lang række projekter sat i søen – omkring 250 – lige fra kunst over byhaver til nye pladser, vejbaner og gadelygter. Sekretariatets hus – hvor også lokaludvalget holdt til – blev omdannet til Foreningshuset Sundholm 8, hvor også den boligsociale helhedsplan i området holdt til.

Områdeløftet fik endda givet kvarteret sit nye navn og et helt andet image, som holder ved den dag i dag.

Jubelfest i 2013

Kronen på værket var Kornblomstparken: Området mellem Sundholm og Amagerbrogade fra Øselsgade og over mod VIBO’s almene karréer, hvor Telemarksgade ikke havde det bedste ry dengang, skulle være en levende korridor, der kunne være med til at binde Sundbyvester og Sundbyøster sammen. »Kvarterets største friareal og det vigtigste byrum at løfte«, kaldte Københavns Kommune det.

Kommunen og VIBO, ejerne af området, gik sammen med aktive beboere i gang med de store drømme, og stor var jubelen, da kommune afsatte godt ti millioner kroner til Kornblomstparken i 2013. Beboerhus, bemandet legeplads, hyggekroge til fælles grillhygge, sommerfester og meget andet var på tegnebrættet, og overborgmester Frank Jensen besøgte det grønne område til en stor præsentationsfest for planerne, som Amager Bladet beskrev i detaljer med de glade beboeres og medarbejderes glæde og stolthed som kulisse.

Fyret for at rykke

En af dem var boligsocial medarbejder i VIBO David Krogh. Sidste år blev David og en af hans kolleger fyret, da de havde skrevet til Frank Jensen og rykket kommunen for, hvad der egentlig blev af Kornblomstparken – en sag, som dagbladet Information skildrede indgående 4. november i år.

Kombinationen af Davids baggrund som murer og uddannelse som socialpædagog var et perfekt match med kvarterets unge, husker han:

»Der var mange af de unge i kvarteret, der var godt og grundigt skoletrætte, som fik lov til at gå og bygge en masse ting med mig: Parken ved Blå Bane bag Kvickly, nærgenbrugsstationen ved Hørgården og andre steder i kvarteret.

Det var fedt at se, hvordan de vågnede op og så muligheder for at klare sig her i livet ved at bruge deres hænder. Mange af dem er kommet i lære eller på teknisk skole. Vi var med i pilotprojektet for Kornblomstparken, lavede arbejdsdage i gårdene og var med til at mure nogle ting. Der trænger jo i den grad til et rekreativt område der.

Og så skete der bare ikke noget – i fem år. Jeg føler, at de mennesker, jeg var sat til at lave socialt arbejde for, er blevet snydt. Den var ikke gået ude i Gentofte. Vi har jo at gøre med ressourcesvage mennesker i et belastet boligområde, så der er ikke så mange, der råber op.

Det, der ærgrede mig mest, var, at jeg måtte ud og aflyse de sommerferiejobs, jeg havde arrangeret med flere af de unge sidste år,« slutter David, som nu driver det murerfirma, han havde indtil det socialpædagogiske arbejde tog over.

»Dyre lærepenge«

Selve parkprojektet er skrinlagt. Der er brugt godt tre en halv millioner kroner på rådgivning, planlægning, procesledelse, tilsyn, kommunikation og lignende. Af de penge er omtrent en kvart brugt på decideret anlæg og inventar til en midlertidig legeplads.

Resultatet af samarbejdet mellem kommunen og VIBO er nemlig mundet ud i en bemandet legeplads og et nyt beboerhus: Der er opnået enighed vedrørende lejekontrakt med VIBO administrationen, og den lokale VIBO-forening har ligeså godkendt lejeaftale på en generalforsamling. Det betyder, man kan sætte beboerhus-projektet i gang. Af en lejekontrakt fremgår, at beboerhuset senest skal stå klar til indflytning i 2024, og at den bemandede legeplads senest skal flytte ind i 2025. Kommunen afventer nu en endelig tidsplan fra VIBO for anlæg af beboerhuset, fortæller enhedschef i teknik- og miljøforvaltningen Simon Brückner:

»Med Kornblomstparken har kommunen haft at godt samarbejde med et almen boligselskab. Men vi har undervejs i processen sammen med VIBO stødt på udfordringer, der har hindret mulighederne for udfolde ambitionerne i det oprindelige projekt. Her har for eksempel ejerforhold og hensyn til beboerdemokratiet været betydende.

De mange penge, der allerede er brugt er blandt andet gået til at afdække de administrative og juridiske rammer for at indgå samarbejde med boligselskabet VIBO samt afklare driftsspørgsmål, for eksempel vedrørende lejekontrakt og lejeniveau. Den proces har blandt andet vist, at det delte ejerskab mellem kommunen og VIBO for så vidt angår aktivitetshuset ikke er hensigtsmæssigt.

Herudover har det været nødvendigt at justere på anlægsprojekterne, så de passer til den gældende lokalplan. Og her må vi blankt erkende, at det har været nogle dyre lærepenge. En del af midlerne er også gået til etablering af den midlertidige legeplads og til samskabelsesprocesser med børn og unge, så noget konkret er der kommet ud af pengene,« forklarer enhedschefen.

Københavns Kommune har nu fokus på at sikre den midlertidige bemandede legeplads så længe som muligt i forhold til det kommende byggeri på grunden.

Skitsen til den nye park, som blev præsenteret for godt seks år siden. ILLUSTRATION: ARKIV

Skitsen til den nye park, som blev præsenteret for godt seks år siden. ILLUSTRATION: ARKIV

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Ifølge Lis Lynge er det svært at komme ud i »hjørnerne« af Østerbro, efter busdriften er blevet ændret.

Debat om busser: »Det ku‘ være så godt, men så er det faktisk skidt«

Vvs-lærlingen Lucas Barcow fra København er klar til at udfordre både fordomme og sig selv ved DM i Skills.

Københavnsk vvs‘er med skills