Frank Jensen anerkender, at der er behov for Transit-programmet. Tidligere på måneden besøgte han Café Klare, der fik penge på budgettet for 2020.
Frank Jensen anerkender, at der er behov for Transit-programmet. Tidligere på måneden besøgte han Café Klare, der fik penge på budgettet for 2020. - Foto: René Mølskov

Overborgmesteren lover: Jeg bærer den selv til forhandlingsbordet

Overborgmester Frank Jensen lover, Transitprogrammet er topprioritet til forårets forhandlinger, så man undgår, at der igen kommer lejre med udsatte hjemløse i København.

Vesterbro Bladet forelagde kritikken af de manglende midler til Transitprogrammet for Københavns overborgmester Frank Jensen, der nu lover, at tage programmet med på overførselssagen for at skaffe de nødvendige midler.

»Transitprogrammet løser en vigtig opgave i København som den mangfoldige storby og hovedstad den er. Vi skal selvfølgelig også sikre, at der er hjælp til nogle af samfundets allersvageste. De skal have tag over hovedet, mad og omsorg og hjælp til at afklare deres muligheder for at vende tilbage til deres hjemland,« siger Frank Jensen til Vesterbro Bladet

Pengene gik til de andre

De udsatte hjemløse, der hverken kan bruge sygehusvæsnet eller herbergerne har tidligere fyldt meget i både gade- og mediebilledet og overborgmesteren er fuldt ud klar over, at der er et fortsat behov for at løfte opgaven.

»Jamen jeg er med på, at transitprogrammet ikke vandt økonomi i budgettet i forbindelse med aftalen for 2020. Vi havde rigtig mange ting, vi skulle løse i det budget på socialområdet. Heldigvis fandt vi mange penge, knap 144 millioner kroner, som også har at gøre med styrkede indsatser for hjemløse. Blandt andet Café Klare på Vesterbro, som har fået en permanent bevilling. Reden på Vesterbro og penge til Cleanhouse,« siger han og fortsætter:

»Vi kunne ikke finde plads til det hele på budgettet. Men det er ikke ensbetydende med, at jeg ikke mener, at transitprogrammet har sin berettigelse. Derfor vil jeg til marts, når vi skal forhandle om overførselssagen, sikre, at vi finder midler til Transtiprogrammet.«

Måneder uden afklaring

Pengene til Transitprogrammet udløber til nytår og midlerne fra overførselssagen kan først frigives omkring april når forhandlingerne er overstået.

»Jeg ved godt, at der går nogle måneder, hvor der er en uafklaret situation. Jeg har desværre ikke andre muligheder for at hjælpe transitprogrammet lige nu. Men jeg vil jeg, som overborgmester, der sidder ved bordenden ved forhandlingerne, rejse ønsket om at transitprogrammet får tilført penge,« siger han og understreger en hvis form for sikkerhed i, at hans kollegaer på rådhuset er med på samme plan.

»Jeg vil rejse Transitprogrammet særskilt overfor mine kollegaer, så vi kan finde midlerne. Jeg er helt sikker på, at kollegaerne på rådhuset, har lydhørhed overfor programmet. Så håber jeg, at de partnere vi har i transitprogrammet kan holde programmet kørende til vi når frem til overførselssagen.«

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
De udenlandske hjemløse har i en årrække fået særlig hjælp til at komme ud af hjemløshed og rejse tilbage til deres hjemland. Men pengene til Transit-programmet mangler i år.

Projekt Udenfor: »De kommer ikke videre, bare fordi vi behandler dem skidt«

Leder af Mændenes Hjem, Ivan Christensen (tv) understreger den enorme betydning, det har haft at være en del af Transit-programmet. Her viser han overborgmester Frank Jensen (S) og socialborgmester Mia Nyegaard (R) rundt på Mændenes Hjem .

Mændenes Hjem: Det har betydet vi har kunne hjælpe