Boliger bygges ud til Kløvermarkens boldbaner.
Boliger bygges ud til Kløvermarkens boldbaner. - Foto: Skanska.

Sur 😠 Like 👍

Kløverkvarteret: En enorm bydel med 15.000 boliger ved Benzinøen

Skanska har sammen med Gehl Archtects udarbejdet en vision for Kløverkvarteret – en bydel, der omfatter 750.000 kvadratmeter med 15.000 boliger – i kanten af Kløvermarken og tæt på Benzinøen.

Tolv år efter Københavns daværende overborgmester Ritt Bjerregaard måtte konstatere, at projektet om at bygge billige boliger på Kløvermarken, led en krank skæbne, er Skanska nu klar med en vision om at bygge en enorm bydel i et byggefelt tæt på Kløvermarken mellem boldbaner og Benzinøen.

Tilbage i 2009 var der folkelige protester imod Ritt Bjerregaards projekt, og på Københavns Rådhus blev tæppet trukket væk af SF.

Det var placeringen op ad ad Prøvestenens kemikaliedepoter, der fik borgerne til at protestere, og som ville betyde, at Københavns Kommune skulle af med mellem 6,6 og 11,5 millioner kroner til nedgravede rørledninger, påkørselsbomme til at beskytte rørledninger med opløsningsmidler samt anlæg af jordvold for at imødekomme faren for brand- og eksplosionsulykker fra Benzinøen.

Og indtil for ganske få måneder siden har der hersket usikkerhed om, hvorvidt det er forsvarligt at bygge boliger ved Kløvermarken. Den internationale lagervirksomhed Oiltanking vil placere et benzinanlæg på Benzinøen, og politikerne på Københavns Rådhus var så bekymrede, at de afviste at give Oiltanking en miljøtilladelse. Men politikerne kan ikke stoppe Olitanking, der har retskrav på at bruge Benzinøen.

Bygger ikke i risikozone

I forbindelse med sagen er faren ved benzinanlægget blevet vurderet, og kommunen har konstateret,at der generelt ikke er nogen sikkerhedsproblemer. Dog ligger omkring af 15 procent af arealet i den ny bydel inde i den yderste risikozone, men risikoen vurderes at være »inden for det acceptable«.

Af samme grund agter Skanska dog ikke at bygge boliger på præcis den del indenfor den maksimale risikoafstand. I stedet er der indgået aftale med et engrosbyggemarked om placering i det område. Byggemarkedet skal formentlig sikres særligt mod brand, have ruder særligt sikret mod trykbølger og den slags, skriver Politiken.

750.000 kvadratmeter

Skanska udviklet visionen for bydelen, Kløverkvarteret, i samarbejde med Gehl Achtects. Kløverkvarteret omfatter 750.000 kvadratmeter, hvor Skanska ejer 285.000 kvm., Københavns Kommune ejer 295.000 kvm., andre private grundejere ejer 140.000 kvm. og andre offentlige grundejere de sidste 30.000 kvm.

Analyser fra Københavns Kommune viser, at København skal finde plads til 100.000 nye københavnere inden 2030, og Kløverkvarteret vil kunne rumme 15.000 boliger.

Området er lige nu et perspektivområde for den fremtidige byudvikling i København. Det vil sige, at der ikke foreligger konkrete planer om at byudvikle netop her, selvom man ville kunne have de første boliger klar allerede i 2022. Det kan dog ændre sig nu, da politikerne i Københavns Borgerrepræsentation snart skal afgøre, hvilke byudviklingsområder der skal med i kommunens rækkefølgeplan i Kommuneplan 2019.

»Området herude, Kløverkvarteret, er noget, vi i Skanska har haft i over 25 år. Og vi har forsøgt i flere omgange at få udbygget det her til by. Og nu synes vi, det er et oplagt tidspunkt,« siger Skanskas administrerende direktør, Peter Nymann-Jørgensen, til TV 2 Lorry.

4.000 boliger i 2031

Kløverkvarteret er i dag planlagt til industri, havneområde og tekniske arealer. Hos Skanska vil man dog hellere bygge boliger til københavnerne end at udvikle transporttung industri midt i byen.

Skanska oplyser, at det er målet at udvikle frem mod 2031 og tilvejebringe cirka 4.000 nye boliger. En fremtidig anden fase efter åbningen af en metrostation i Kløverkvarteret efter 2030 forventes at rumme yderligere cirka 10.000 boliger.

Kløverkvarteret skal levere et mangfoldigt boligudbud med både ejerboliger, private lejeboliger samt almennyttige lejeboliger. Og i kvarteret skal der samtidig sikres blandede boformer, blandt andet med både familieboliger, bofællesskab, kollegier og ældreboliger.

Helt konkret håber Skanska i samarbejde med KAB at få mulighed for at opføre et nyt byfællesskab på 35.000 etagemeter, der skal bestå af ungdomsboliger, seniorbofællesskaber samt boliger til socialt udsatte.

Kløverkvarteret med udsigt til forbrændingsanlæg og Benzinøen.

Kløverkvarteret med udsigt til forbrændingsanlæg og Benzinøen. – Foto: Skanska.

Kløverkvarteret er placeret i de røde felter.

Kløverkvarteret er placeret i de røde felter. – Foto: Skanska.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Skriv et svar

Mette og Jakob Broder havde svært ved at skjule begejstringen over kåringen som Månedens Amagerbutik i oktober. Her er parret foreviget med Amager Bladets redaktør Jan Jeppesen, medierådgiver Henrik Clausen og filialdirektør Dorthe Ankersen, Danske Banks Amager-afdeling.

Broders har fået ny beliggenhed: Delikatesser med udsigt til vandet

Komponisten Marcela Lucatelli

Komponist debuterer: Oplev et tværkunstnerisk performanceværk