Jan Alexis Nielsen og Fie lykke Hansens barn gik i en af de berørte institutioner i forbindelse med dokumentaren, ‘Daginstitutioner bag facaden.’
Jan Alexis Nielsen og Fie lykke Hansens barn gik i en af de berørte institutioner i forbindelse med dokumentaren, ‘Daginstitutioner bag facaden.’ - Foto: Chili Djurhuus

Daginstitutioner bag facaden: Flyttede barn fra udskældt institution og blev tilbudt en dårligere

Jan Alexis Nielsen og Fie lykke Hansens er nogle af de forældre, der havde et barn i en af de berørte institutioner i forbindelse med TV2 dokumentaren: ’Daginstitutioner bag facaden.’ Fie og Jan tog deres barn ud og ønskede efterfølgende en anden institution. De endte med at få tilbudt en institution med en dårligere tilsynsrapport.

Det er tirsdag 21. maj klokken er 11.30, og Jans telefon ringer på kontoret. Det er hans kone, Fie. Hun siger, at der i ForældreIntra er kommet to mails. En mail fra Københavns kommune og en fra TV2. I begge står der, at der er filmet med skjult kamera i deres barns institution, og at der ugen efter vil komme en dokumentar med navnet: ”Daginstitutioner bag facaden”. En dokumentar der vil tage udgangspunkt i institutionens tilsynsrapport samt skjulte optagelser.

»Fie ringer til mig, og fortæller om de to mails, og så siger hun: `Du kører bare ned og henter hende nu.´«

Jan rydder sin kalender på arbejdet og henter sit barn med det samme. På Fies arbejdsplads er der forståelse for, at hun og Jan ikke ønsker, at deres barn skal tilbage til institutionen, så hun tager fri på ubestemt tid.

Fie kontakter institutionens leder for at få institutionens tilsynsrapport udleveret. Tilsynsrapporten viser sig at have fem gule anmærkninger og en rød.

Når der også står, at de voksne skal lære at være glædesfulde og engagerede med børnene, så tænker jeg puha: Er det en gul? Hvordan er en rød institution så?

Dokumentar stemte overens med tilsynsrapport

Fie modtager tilsynsrapporten to dage senere. Hun er glad for, at hun besluttede sig for, at de hentede deres barn med det samme. I tilsynsrapporten står der blandt andet: ‘at der ikke er tilstrækkelig med faglig viden omkring børnenes almene udviklings- og trivselsbehov’, at det er ’sjældent at personalets sprog og handlinger er tilpasset børnenes udtryk’, og at ’det virker som om de praktiske opgaver bliver prioriteret højere end samværet og pædagogiske aktiviteter med børnene.‘

»Jeg læste tilsynsrapporten, før jeg så dokumentaren. For mig var det næsten hårdere at læse tilsynsrapporten end at se dokumentaren. Det, jeg så i dokumentaren, var jo det, der stod med ord i tilsynsrapporten,« siger Fie, der til dagligt arbejder som psykolog.

Hun fortsætter: »Når der står ting som, at børnene kun får den nødvendige praktiske omsorg med reference til bleskift, søvn og mad, at de derudover er overladt til sig selv, og ikke altid opnår kontakt og trøst, og når de gør, er de voksens udtryk ikke afstemt med børnenes, så tænker jeg puha: Er det en gul? Hvordan er en rød institution så?«

I institutions tilsynsrapport står der blandt andet.

 • at der ikke er tilstrækkelig med faglig viden omkring børnenes almene udviklings- og trivselsbehov

 • det virker som om de praktiske opgaver bliver prioriteret højere end samværet og pædagogiske aktiviteter med børnene

 • i (en af de berørte institutioner, red) leger børnene for det meste for sig selv

 • der var flere situationer, hvor børnene ikke blev set og fik hjælp fra en voksen

 • det er sjældent at personalets sprog og handlinger er tilpasset børnenes udtryk

 • det anbefales at have fokus på hvordan, det pædagogiske personale understøttes i

 • at være nærværende, engagerede og glædesfulde voksne i mødet med børnene

 • dagens gang foregår mere ad hoc uden nogle didaktiske pædagogiske overvejelser

Ingen hjælp fra pladsanvisningen

Fie og Jan kontakter pladsanvisningen for at få en anden plads til deres barn. På trods af at deres barns institution har en tilsynsrapport med fem gule og en rød anmærkning, får de ikke anvist en anden.

Fie og Jan giver overfor pladsanvisningen tydeligt udtryk for, at de på grund af situationens karakter ønsker dispensation til at få en anden institutionsplads til deres datter. De nævner i den sammenhæng, med navns nævnelse, en specifik institution i området, de ikke ønsker, da institutionen har 50 procent røde anmærkninger i dens tilsynsrapport.

»Da vi talte med pladsanvisningen, fik vi af vide, at pladserne ikke hang på træerne, at de ville risikere at blive løbet over ende af forældre der ønskede en anden institutionsplads på grund af dokumentaren,« siger Fie.

Fra gul til rød institution

Selvom Fie og Jan ender med at få dispensation , oplever de at pladsanvisningens jurist i en mail negligerer det faktum, at institution har en gul tilsynsrapport. Jan og Fie får et chok, da de nogle dage efter får en ny plads til deres barn. De har fået den eneste institution som de, med navns nævnelse, har skrevet til pladsanvisningen, at de ikke ønsker til deres barn. Fie og Jan undrer sig over, at de får tilbudt netop den institution.

»Det er svært ikke at sidde tilbage med en fornemmelse af, at pladsanvisningen var bange for, at hvis de gav os en plads i en ‘grøn institution’ (en institution med udelukkende grønne anmærkninger, red), så ville det måske vælte det ind med forældre,« siger Jan.

Fie supplerer: »Jesper Christensen går ud og siger at de tager ansvar – men hvad med det tillidsbrud, der er sket? Hvor skal tilliden komme fra, til at vi vil vælge en dårligere institution? Set fra et forældreperspektiv blev vi ikke tryggere af at få tilbudt en, på papiret, dårligere institution. Der var ingen der forsøgte at opbygge vores tillid. Ingen dialog. Ingen der skrev: ’Der er den her plads, vil I have den – eller vil I vente til der kommer en med en anden tilsynsrapport.«

Ingen klagemuligheder

Efter Fie og Jan har klaget til pladsanvisningen, modtager de endnu en mail fra pladsanvisningen. Her står der, at de ikke har mulighed for at klage over henvisningen til den nye institution. Der bliver i mailen henvist til dagtilbudslovens paragraf 26. Fie og Jan forstår ikke, at man som forældre ikke kan klage, og specielt ikke i sådan en situation.

»Når kommunen svigter og anerkender, at de svigter i de tilbud de tildeler vores børn, så har vi ingen muligheder for at klage i forhold til den afgørelse der er truffet. Ingen steder i dagtilbudsloven er det beskrevet, hvilke rettigheder vi har,« siger Fie og henviser til den sidste mail. hvor der står:

»Ifølge dagtilbudslovens §26 er det kommunalbestyrelsen der træffer afgørelse om optagelse i et dagtilbud. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.«

Ingen steder i dagtilbudsloven er det beskrevet, hvilke rettigheder vi har som forældre

Børne- og ungdomsborgmester: Anvisning er et tilbud af kvalitet

I frustration over, at deres barn får tilbudt den eneste institution de ikke ønsker, skriver de en mail til Børne- og ungdomsborgmesteren Jesper Christensen (S). Jesper Christensen svarer i en mail:

»Kære Fie og Jan

Når vi anviser til et dagtilbud, er det altid udtryk for, at vi har tillid til, at det er et tilbud af en kvalitet, som i udgangspunktet er af tilfredsstillende kvalitet – også selvom vi beder dem om at justere på deres praksis i konkrete forhold. Jeg er således tryg ved det tilbud, I har fået tilbudt, og håber I vil opleve det på samme måde. Jeg vil opfordre jer til at besøge institutionen og tage en drøftelse med den pædagogiske leder om de forhold, I måtte ønske at vende, så I er oplyste omkring udviklingspunkterne og trygge ved tilbuddet. Men såfremt I ønsker at vente på, at et andet tilbud i stedet bliver ledigt, er I også velkommen til at vælge denne mulighed.«

Den institution som Fie og Jan barn blev tilbudt en plads i havde i

 • – 2018 tre gule og tre røde anmærkninger.

 • – 2019 en tilsynsrapport med seks gule anmærkninger.

 • Den institution som Fie og Jan flyttede deres barn fra havde i

 • – 2018, fem gule og en rød anmærkning.

 • – 2019, fire gule og to røde anmærkninger.

Frygter børnehavestart

Fie og Jan valgte en privat børnepasser, da de ikke ønskede, at deres barn skulle gå i en institution med en rød tilsynsrapport. Da pasningen kun er frem til børnehavestart, ved de ikke, hvad de skal stille op, da deres barn snart skal i børnehave.

»Mange af fra min mødregruppe har fået tilbudt garantipladser til børnehaven – og de (børnehaverne, red) har alle en rød tilsynsrapport.« Vi ved simpelthen ikke, hvad vi skal gøre, siger Fie.

Genmæle fra Jesper Christensen (S)

Jesper Christensen (S) er blevet forelagt artiklen samt Fie og Jans utilfredshed med sagsbehandlingen. Han svarer i en mail til Min.by.dk:

»Jeg beklager, at Fie og Jan har haft en dårlig oplevelse. Men lad mig slå helt fast, at Pladsanvisningen ikke med vilje tilbyder en plads, som forældrene ikke ønsker. Den anklage har ikke noget på sig. Når forældre ønsker at skifte institution her og nu, får de tilbudt en plads, hvor der er ledige pladser. Det har Fie og Jan også fået. Ønsker man ikke den ledige plads, kan man gå i dialog med Pladsanvisningen om, hvor og hvornår der kan komme en ledig plads et andet sted. Eller man kan på lige fod med alle andre forældre vælge at skrive sig op til en plads i en institution med venteliste.«

»Når vi anviser til et dagtilbud, er det altid udtryk for, at vi har tillid til, at det i udgangspunktet har en forsvarlig kvalitet. Også selvom vi i tilsynsrapporten beder dem om at justere på deres praksis i enkelte konkrete forhold.«

Jesper Christensen fortsætter i mailen:

»Man skal huske, at tilsynsrapporterne er udtænkt som et arbejdsredskab til at udvikle den pædagogiske praksis. Tilsynet har fokus på, hvor de enkelte institutioner kan forbedre sig. Vi har landets vel nok mest ambitiøse pædagogiske tilsyn. Derfor vil der løbende være institutioner, der får anmærkninger. Det afgørende er, at vi er åbne om udfordringerne, og hvad vi gør ved dem. Derfor har vi også indført skærpet opfølgning på vores tilsyn, så vi kan sætte ind med hurtig og effektiv hjælp til udfordrede institutioner.«

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil er blevet forelagt historien. Hun har ikke ønsket at udtale sig til Minby.københavn.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Hele flokken med de 41 julesokker: Hanne, Mette, Helle, Estrella, Anny, Margit, Dorte og Jette.

Ulden juleglæde til indlagte børn

Formålet med Kunstbraget er at sætte fokus på de kunst- og kulturtilbud der er til børn og unge på Nørrebro.

Et brag af et arrangement for børn og unge