»Vi mener faktisk, at projektet med få men væsentlige ændringer kan forbedres, så det ikke kun tjener én interesse,« siger Lise Winther-Jensen.
»Vi mener faktisk, at projektet med få men væsentlige ændringer kan forbedres, så det ikke kun tjener én interesse,« siger Lise Winther-Jensen. - Foto: Bo Børresen

Sur 😠 Ked 😭 Like 👍

Genboer til det kommende campus-byggeri i oprør: Det er for højt og for tæt

Det som i sin tid blev præsenteret som en ‘åben bycampus’ er i al stilfærdighed blevet både højere og er kommet tættere på fortovskanterne i forhold til de oprindelige byggeplaner. Nu råber genboerne til det planlagte byggeri op.

Arealet, der afgrænses af Rolighedsvej, Bülowsvej, Åboulevard og Den Grønne Sti, har der i mange år rummet et forskningsmiljø tilknyttet Landbohøjskolen.

’Uddannelse’ er også hovedtemaet for arealets fremtidige anvendelse. Men ’Rolighedsvej Bycampus’, som projektet kaldes, skal fremover ikke blot rumme aktiviteter tilknyttet Landbohøjskolen.

Her skal efter planen også opføres den ny Prins Henrik Skole (ud mod Rolighedsvej). Der skal være familieboliger (ud mod Bülowsvej). Der skal være et betragteligt antal studieboliger (ud mod Åboulevard). Og inde midt i det hele skal der være en idrætshal og en lille park.

Det er der på sin vis ikke noget nyt i. Byggeplanerne har eksisteret længe, og har været fuldt offentlige. Der er derimod en udbredt opfattelse blandt arealets naboer, af at byggeplanerne i al stilfærdighed har udviklet sig i en uheldig retning. Utilfredsheden er stor uanset om man spørger i nord på Åboulevard, i øst på Bülowsvej og Ingemannsvej eller i syd på Rolighedsvej.

En løfterig sommer

Lise Winther-Jensen, som bor på Bülowsvej og repræsenterer en beboergruppe fra Bülowsvej og Rolighedsvej, siger:

»I sommeren 2018 præsenterede Frederiksberg Kommune tre projekter i en lille udstilling på rådhuset. De borgere, der mødte op til arrangementet, var enige om to principper: 1: Der skulle ikke bygges højere end eksisterende bygninger på arealet og nabogrundene. 2: Den grønne kant om området skulle respekteres, så nye bygninger ikke ville komme tættere på Bülowsvej og Åboulevard end de eksisterende bygninger.«

Højere end lovet

Lise Winther-Jensen fortsætter:

»Kommunalpolitikerne blev dengang enige om at gå videre med en fornuftig plan, der så vidt muligt respekterede både den eksisterende højde og den eksisterende grønne kant. Men siden da er projektet blevet fuldstændig omarbejdet uden offentlighedens opmærksomhed. Der er blevet mere bygningsvolumen i planen, og bygningerne er blevet højere og er kommet tættere på fortovskanterne.«

Lise Winther-Jensen uddyber:

»Prins Henriks Skole planlægges med fire etager mod Den Grønne Sti og med fem etager mod Bülowsvej, og de mange studieboliger mod Åboulevard planlægges med op til otte etager. De bør efter vores mening højst være seks etager høje. Vi mener i den grad, at planerne bryder med Frederiksberg Kommunes markedsføring af sig selv som en grøn by.«

Forringer livskvaliteten

Det er Lise Winther-Jensens opfattelse, at den foreliggende plan på ingen måde tager hensyn til områdets beboere men ene og alene til bygherrernes interesser. Kritikpunkterne er ifølge beboergruppen mange:

»Der tages intet hensyn til, at de nye bygninger ikke harmonerer med de eksisterende bygninger, ligesom der ikke tages hensyn til os borgere, der er naboer til området,« siger Lise Winther-Jensen.

Hun mener, at byggeriet vil forringe naboernes livskvalitet:

»Mere trafik, mere støj, mere luftforurening, mere skygge og mindre sol. Det kan ikke undgå at gå ud over livskvaliteten,« fastslår hun.

Vil ikke stoppe byggeri

Lise Winther-Jensen understreger, at det ikke er beboergruppens hensigt, at stoppe projektet i sin helhed:

»Vi mener faktisk, at projektet med få men væsentlige ændringer kan forbedres, så det ikke kun tjener én interesse.«

Beboergruppen har haft en arkitekt til at nærstudere planerne for opførelsen af Prins Henriks Skole. Det foreliggende projekt omfatter tre bygningsfløje på henholdsvis tre, fire og fem etager. De højeste bygninger på henholdsvis fire og fem etager er planlagt placeret tættest på Den Grønne Sti og Bülowsvej.

De planer forstår man ingenting af i beboergruppen:

»Man kan nemt omdisponere de planlagte etagemeter til Prins Henriks Skole ved 1: at undgå den femte etage ved at opføre alle tre bygninger i fire etager i stedet for i forskudte etager. 2: at sørge for at rykke de to højeste bygninger ind på arealet, så de respekterer den aktuelle grønne kant og den aktuelle sigtelinje mellem bygningerne på Bülowsvej. I modsat fald vil bygningerne få et alt for massivt udtryk,« advarer Lise Winther-Jensen.

Fæstningsværk

Hun undrer sig i det hele taget over, at de højeste bygninger – ifølge byggeplanerne – skal placeres i områdets yderkanter i stedet for centralt på arealet:

»Det kommer jo til at ligne et fæstningsværk med høje mure mod især Åboulevard og Bülowsvej. Bygningernes placering lukker området i stedet for at åbne det, som det ellers har været hævdet, var intentionen.«

Lise Winther-Jensen fortsætter:

»Jeg forstår heller ikke, hvorfor man placerer de planlagte studieboliger, som bliver områdets tættest beboede bygninger, så tæt på Åboulevard og dermed på den voldsomste trafikstøj. Det havde da være oplagt at lægge idrætshallen dér. Der skal jo ikke bo nogen.«

Lise Winther-Jensen gør afslutningsvis opmærksom på, at opførelsen af den ny Prins Henriks Skole vil føre til væsentligt mere trafik:

»Prins Henriks Skole s elever bor generelt ikke i lokalområdet. Derfor må man forvente, at et betydeligt antal elever vil blive kørt til og fra skole i bil, og der er altså ikke plads til at parkere på Rolighedsvej.

Bebyggelsesplanen for ’Rolighedsvej Bycampus’ vil blive behandlet i Frederiksberg Kommunes by- og miljøudvalg mandag 18. november 2019.

’Rolighedsvej Bycampus’ som ligge på arealet afgrænset af Den Grønne Sti, Rolighedsvej, Bülowsvej og Åboulevard.

’Rolighedsvej Bycampus’ som ligge på arealet afgrænset af Den Grønne Sti, Rolighedsvej, Bülowsvej og Åboulevard. – Foto: Bo Børresen

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Skriv et svar

Bo Børresen

Om journalisten Bo Børresen

Jeg har været journalist på en række københavnske lokalaviser siden 2001 og skrevet om stort og småt på Frederiksberg og i Valby og Sydhavnen.

Josephine Hjeds Larsen og Simon Baun tog imod prisen til Kødbenhavns Hundepark.

Borgerinitiativ giver pote: Kødbenhavns Hundepark får frivilligpris

Til foredraget 18. november skal deltagerne blandt andet høre nærmere om Schulstads brødfabrik.

Lokalhistorie: Få historien om Nørrebros gamle industrier