Der er fundet alvorlige fejl og mangler i sagsbehandlingen og dokumentationen i Frederiksberg Kommunes familieafdeling.
Der er fundet alvorlige fejl og mangler i sagsbehandlingen og dokumentationen i Frederiksberg Kommunes familieafdeling. - Foto: Martin Sørensen

Sur 😠 Ked 😭 Haha 😆 Elsker 😍 Wow 🤩 Like 👍

Børne- og ungedirektør fritaget fra tjeneste

Der er fundet alvorlige fejl og mangler i sagsbehandlingen og dokumentationen i Frederiksberg Kommunes familieafdeling. Børne- og ungedirektør Inger Andersen er fritaget for tjeneste. Alle familiesager skal kulegraves.

Magistraten i Frederiksberg Kommune er netop blevet orienteret om en række alvorlige fejl og mangler og har med øjeblikkelig virkning besluttet en handleplan for at sikre, at alle berørte borgere får den hjælp, de er berettiget til, og at dette fuldt ud kan dokumenteres.

»Sagsbehandlingsfejlene har været kendt i forvaltningen gennem en længere periode, uden at kommunalpolitikerne har været orienteret. Det har derfor ikke været muligt at handle på sagen før nu. En enig magistrat har derfor besluttet at fritage børne- og ungedirektør Inger Andersen for tjeneste og indlede en afskedigelsessag,« hedder det i en pressemeddelelse udsendt af Frederiksberg Kommune.

Aggesen er »meget utilfreds«

Borgmester Simon Aggesen (K) udtaler:

»Jeg er meget utilfreds og ked af det dokumentationssvigt i familieafdelingen, som vi netop politisk er blevet orienteret om. Først og fremmest fordi det skaber usikkerhed hos nogle af vores allermest udsatte medborgere. Politisk reagerer vi med det samme, og alle sager, hvor der er usikkerhed om afgørelsen eller dokumentationen, bliver genbehandlet,« siger borgmesteren og fortsætter:

»Vi har indledt en afskedigelsessag mod den ansvarlige direktør. For den samlede magistrat er det helt afgørende, at alle familier kan have tillid til, at den støtte og de afgørelser, som Frederiksberg Kommune træffer, hviler på et korrekt og dokumenteret grundlag, og at vi som politikere får den nødvendige viden i tide.«

Kan ikke dokumentere fuldt ud

Ifølge Frederiksberg Rådhus er der ingen tegn på, at børn eller familier har lidt overlast, og at der ikke er reageret på alle underretninger.

»Men,« står der i pressemeddelelsen:

»Familieafdelingen kan i mange sager ikke fuldt ud dokumentere sagsbehandlingen – herunder blandt andet de børnefaglige undersøgelser og børnesamtaler. Det betyder, at der kan være børn og familier, der kan have fået mere hjælp, end de var berettiget til – andre mindre.«

Simon Aggesen tilføjer:

»For mig handler det ikke om penge. Familieområdet har længe været højt politisk prioriteret, og derfor har vi løbende tilført ressourcer til området. Ressourcemangel må aldrig være styrende, når det handler om byens mest sårbare familier.«

Borgmesteren henviser til, at sagsbehandlerne i familieafdelingen har færre sager pr. medarbejder end det, som Dansk Socialrådgiverforening anbefaler.

»Hvis det viser sig, at der er brug for endnu flere ressourcer, så skal de tilføres,« slutter borgmesteren.

»Helt uacceptabelt«

»Børneudvalget og Magistraten vil følge arbejdet med at genoprette sagsbehandlingen tæt, og både datadisciplin og arbejdskultur skal ændres markant,« oplyser formand for udvalget Laura Lindahl (LA). Hun fortsætter:

»Det er helt uacceptabelt, det der er sket. Nu skal sagerne gennemgås én for én, så den fornødne dokumentation er i orden i alle sager. Og så skal vi se på kulturen i afdelingen, for hvordan kan dette for eksempel have stået på så længe? Det arbejde kommer vi til at følge meget tæt i børneudvalget.«

Familieafdelingens sager vil nu blive gennemgået, og involverede borgere bliver kontaktet direkte af Frederiksberg Kommune. Genopretningen forventes at strække sig over det kommende år.

Børne- og ungedirektør Inger Andersen - her fotograferet i 2015 - er fritaget for tjeneste, og der er indledt en afskedigelsessag mod hende.

Børne- og ungedirektør Inger Andersen – her fotograferet i 2015 – er fritaget for tjeneste, og der er indledt en afskedigelsessag mod hende. – Foto: Martin Sørensen

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Skriv et svar

Bo Børresen

Om journalisten Bo Børresen

Jeg har været journalist på en række københavnske lokalaviser siden 2001 og skrevet om stort og småt på Frederiksberg og i Valby og Sydhavnen.

Københavnerne har flittigt benyttet den nye metrolinje.

Københavnerne har taget godt imod Cityringen

Jørgen Ramskov på sin sidste dag på Radio24syv

Mød Radio24syvs direktør og spørg bare