Finsensvej 15 - Screenshot fra Google Maps. FOTO: Screenshot Google Maps
Finsensvej 15 - Screenshot fra Google Maps. FOTO: Screenshot Google Maps

Kommune: Vi har gjort alt for at undgå støjgener

En gruppe borgere frygter at tagterrasserne fra de kommende studieboliger på Finsensvej 15 vil give en masse larm. Frederiksberg Kommune og selskabet der ejer bygningen siger, at de har lyttet til beboerens bekymringer.

»Det er klart min oplevelse at kommunen har taget den her beslutning henover hovedet naboerne. Der må virkelig være nogle politikere der er meget røde i hovedet,« sådan siger Finn Bjørn der bor i Krystalgården, Finsensvej 13, der snart bliver naboer til 171 studieboliger med dertilhørende altaner og tagterrasser.

Frygter larm

Om det er frygten for larmen fra de kommende studieboligers altaner og tagterrasser på Finsensvej 15 der fylder mest i Finn Bjørns bevidsthed, eller om det er frustrationen over, at han mener, at han burde være blevet partshørt og at kommunen burde have haft en dialog med beboerne, før kommunen ophævede en deklaration fra 2. marts 1967 der foreskriver, at Finsensvej 15 kun må benyttes til kontorbygninger er svært for Finn at sætte ord på. Dog har beboerne taget kontakt til en advokat, da de mener at Frederiksberg Kommune ikke har fulgt loven, og inddraget beboerne.

Ophæver deklaration

Ifølge et referat fra d. 19. november 2018, hvor blandt andet kommunalbestyrelsesmedlem i Frederiksberg Kommune, og formand for Bolig- og Ejendomsudvalget, Nikolaj Bøgh deltog står der: »en konvertering til studieboliger forudsætter, at kommunalbestyrelsen som påtaleberettiget undlader at håndhæve deklarationens punkt 6.«

Derudover står der, at deklarationen kan ophæves, »såfremt det vurderes, at projektet opnår en tilstrækkelig arkitektonisk kvalitet, i form af flere bæredygtige tiltag, opgradering af facaden, kreativ og tilgængelig indretning samt øget integration af bygningen i kvarterets udvikling.«

Partshøring

Ifølge Pernille Birk Morgen fra Byggeri og Arkitektur i Frederiksberg Kommune, har man ifølge forvaltningsloven krav på at blive partshørt, hvis der er en individuel væsentlig interesse i forhold til noget der er omfattet af byggeloven, og det er ombygningen af Finsensvej 15 ikke.

Det vil, ifølge Pernille Birk Morgen, med andre ord sige, at i og med bygningen på Finsensvej 15 allerede eksisterer, og da der ikke er ændringer i forhold til skyggegener eller indblik, har man som nabo ikke krav på at blive partshørt. Det som Finn Bjørn er bekymret for har at gøre med støjgener og det hører ikke ind under byggeloven. ”Når det er sagt, kan vi selvfølgelig godt forstå bekymringerne og derfor er projektet da også tilpasset efter dialogmøde med beboere og ansøger som vi holdt her på rådhuset 12. september. Tilpasningen går ud på at mindske risikoen for støj, blandet andet ved at der ikke længere arbejdes med at etablere en fælles tagterrasse, gårdfaciliteter trækkes væk fra skelområdet, og der arbejdes med et fælles opholdsareal på siden mod Lindevangs Allé”

Spændende studiemiljø

Copi Groups står for byggeprojektet af Finsensvej fra start til slut. På Copi Groups hjemmeside står der, at Finsensvej 15 bliver »et spændende studiemiljø med funktionelle boliger og fællesarealer centralt på Frederiksberg.«

Der står desuden at, »bygningens funktion ændres fra kontor til et levende åbent miljø med studieboliger fra 1-5 sal, fællesfunktioner og butik eller café i stueetagen. Fællesområderne spiller en meget vigtig rolle i at skabe et godt og levende miljø for de studerende.«

Inviteret til dialog

Nikolaj Bøgh skriver i en mail til Frederiksberg Bladet, at kommunen og forvaltningen har fokus på, at de kommende studieboliger skal kunne fungere i et godt samspil med naboerne, og at de i den forbindelse er åbne for en dialog med i den videre proces, som kun lige er begyndt.

Ifølge Pernille Birk Morgen er det ikke noget nyt at Finsensvej 15 skal ombygges, og hun pointerer at kommunen af flere omgange har holdt møder med netop naboerne for at opnå en dialog omkring, så mange af naboernes bekymringer og ønsker.

Fokus støjgener

Investeringsdirektør, Peter Julius Jensen fra Copi Group er ligesom PernilleBirk Morgen uforstående overfor Finn Bjørns udlægning af sagen.

»Vi har forståelse for at naboerne frygter støjen fra studieboligerne. Derfor har vi afholdt to nabomøder, hvor vi har informeret om projektet og samtidig lyttet til deres bekymringer.«

Peter Julius Jensen pointerer, at Copi Group sammen med Frederiksberg Kommune har ændret projektet således, at de fælles tagterrasser er blevet mindre, og at de tagterrasser der vender ud mod Finsensvej 13 er mindre og tilhører individuelle studielejligheder.

»Hvis man ser på tegningen, så er fælles altanerne kun ud mod enderne. Det er de netop for at tage hensyn til beboerne i Krystalgården. Derudover har vi tænkt meget i støj og akustik, hvilket betyder, at der er mange støjabsorberende grønne områder. Derudover har vi tænkt i støjabsorberende belægninger,« siger Peter Julius Jensen og fortsætter afsluttende. » Dem der flytter ind er studerende på videregående uddannelser, som KBH universitet og ikke mindst den lokale CBS samt forskere. Det vil sige modne voksne. Det her er et super spændende studieboligprojekt .

Billede af hvordan kollegiet kommer til at se ud. FOTO: Billede fra Frederiksberg Kommunes hjemmeside

Billede af hvordan kollegiet kommer til at se ud. FOTO: Billede fra Frederiksberg Kommunes hjemmeside

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Altanerne vender ud mod H.C. Ørsteds Vej, så beboerne møder hinanden i det daglige.

Nye altaner reducerer støj

Ifølge HiFi Klubben skal musik høres i mørke.

På med natbrillerne: HiFi Klubben inviterer på koncert i mørke