Bunkerne på P.G. Ramms Allé bliver en del af et klimatilpasningsprojekt og en slags museum.
Bunkerne på P.G. Ramms Allé bliver en del af et klimatilpasningsprojekt og en slags museum. - Foto: Martin Sørensen

Skybrudsprojekt og museum i bunkers på P.G. Ramms Allé

Bunkerne på P.G. Ramms Allé får nyt liv med motionsplads, cykelstativer og skybrudsprojekt. Hele herligheden står klar til foråret.

De gamle kuppelbunkere på P.G. Ramms Allé får nyt liv, når de bliver koblet sammen med et skybrudsprojekt, hvor der også er indtænkt parkeringspladser.

800.000 kroner er øremærket til projektet, der så småt er gået i gang.

Det er meningen, at det lidt triste område skal forvandles til et grønt byrum med bænke, træer, stauder og blomstrende buske.

Der bliver også plads til en ny motionsplads på 32 m2, hvor alle er velkomne til at dyrke motion og der kommer også cykelstativer.

Et klimaprojekt også

Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Nikolaj Bøgh (K) siger:

”Det spændende projekt, vi har godkendt til renovering af bunkersanlæggene på P.G. Ramms Allé opfylder helt usædvanlig mange gode formål.

Vi får forskønnet byrummet og gjort det anvendeligt for borgerne i området. Samtidig får vi tænkt bunkersanlægget ind i det klimatilpasningsprojekt, som skal afbøde risikoen for skybrud i kvarteret, anlagt flere parkeringspladser og etableret et nyt motionsanlæg,” fortæller han.

Dog bliver historien om bunkers ikke gemt væk i projektet.

”Vi får anvendt de gamle bunkers til at fortælle om den kolde krig, hvor de blev skabt, gennem indretning af en af dem til museumsformål, som man kan kigge ind i udefra. Alt i alt et rigtig godt projekt, som jeg glæder mig til at se realiseret”.

Flere p-pladser

Klimatilpasningen handler om håndtering af regnvand, der muligvis skal opmagasineres på arealet for de nordlige bunkersrum, og så skal vandet ledes videre til regnvandsbassinerne på Lindevangskolen. Regnvandsbassinerne stod færdigt sidste sommer.

Beboerne i området kan se frem til at med projektet kommer 48 ekstra parkeringspladser. Der skal også kigges på trafikssikkerheden på skolevejen P.G. Ramms Allé ved at etablere gennemgående fortove.

Projektet er færdigt i løbet af foråret.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Selina Juul er gået i køkkenet med kendte kokke og prinsesse Marie.

Kamp mod madspild: »Familier mangler ofte tid og inspiration«

Afspærringen på Halmtorvet betød i tre dage, at både bænke og opholdsrum på en stor del af Halmtorvet var forbeholdt politiet.

Politiet lånte et større stykke af Halmtorvet