Platanvej er stadig spærret for trafik, men snart åbner vejen igen for gennemkørende trafik.
Platanvej er stadig spærret for trafik, men snart åbner vejen igen for gennemkørende trafik. - Foto: Martin Sørensen

Politikerne er enige: Platanvej skal åbnes for trafik igen

Mandag aften blev By- og Miljøudvalget enige om, at Platanvej igen skal have gennemkørende trafik, mere grønt og parkeringspladser.

Så skete det som en del bebeboere på Platanvej havde frygtet, at vejen efter flere års lukning igen bliver åbnet for gennemkørende trafik.

Preben Crawfurd bor på Platanvej 22 og mener, at det er en meget trist og radikal trafikløsning at åbne Platanvej for bilkørsel i begge retninger.

»At flytte den gennemkørende trafik fra en gade til en anden gade med endnu mere trafik og to A-busser er decideret tåbeligt. Det er kun til glæde for et fåtal i Kingosgade og til gene for mange beboere på og omkring Platanvej, hvoraf rigtig mange har altan direkte ud mod vejen.

Man må håbe, at de ansvarlige politikere også er deres ansvar bevidst, når det gælder overholdelsen af lokalplanens fastsatte støjgrænser.«

Trafik i begge retninger

Det var et enigt By- og Miljøudvalg, der mandag aften besluttede at trafikken igen skal kunne køre igennem Platanvej i begge retninger.

Balder Mørk Andersen (SF) er glad for beslutningen.

»SF mener, at udvalgets beslutning om en genåbning af Platanvej for gennemkørende biltrafik samt anlægget af cykelsti, var den nødvendige helhedsløsning for området.

Vi nærmer os derved gennemførslen af SF’s vision om cykelstier på alle trafikveje senest i 2020. Dog havde SF hellere set den mere grønne løsning med flere træer og færre bilparkeringspladser lige ved siden af en ny metrostation«.

Heller ikke i den anden politiske lejr er der andet en tilfredshed over beslutningen.

Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Nikolaj Bøgh (K), siger:

» Platanvej er en del af den naturlige hovedfærdselsåre gennem Frederiksberg, der går fra Bülowsvej over Madvigs Allé til Platanvej og derfra fortsætter over i Vesterfælledvej i Københavns Kommune.

Hvis vi blokerer den hovedfærdselsåre permanent, så gør det trafikafviklingen på en stor del af Frederiksberg langt mere besværlig, end den behøver at være, og det ønsker vi ikke,« siger han og fortsætter:

»Vi har i den periode, hvor metrobyggeriet har stået på og Platanvej har været lukket, tydeligt kunnet se, at meget ekstra trafik er blevet presset over på navnlig Falkoner Allé-Allégade-Pile Allé og H.C. Ørsteds Vej-Alhambravej og Kingosgade.

Det presser disse veje og alléer og fører til mere kødannelse og mere forurening. Derfor er den rigtige beslutning at genåbne Platanvej og få trafikken tilbage til den normale fordeling.«

Nikolaj Bøgh ser frem til mere grønt og cykelstier på Platanvej. Noget som han håber bliver til glæde for beboerne ligesom den nye metrostation på hjørnet af Frederiksberg Allé.

Cykelsti og træer på vej

Ruben Kidde (R) ser også frem til en åbning af Platanvej igen for både cyklister og bilister.

»Jeg mener, at spørgsmålet om genåbning eller lukning af Platanvej skal ses i en bred sammenhæng, og ikke for Platanvej isoleret set.

Beslutningen har nemlig ikke kun betydning for Platanvej, men også for trafikafviklingen og livskvaliteten for de mange beboere på de parallelle trafikveje, Kingosgade og Pile Allé, og parallelle lokalveje,« lyder det fra Ruben Kidde.

Frederiksberg Kommune har fået knap 1.700 høringssvar som de lokale politikere har kigget nøje på, før beslutningen blev truffet. I høringssvarene var der et flertal, der ønskede at Platanvej igen blev åbnet.

Et kig i høringssvarene viste klart at det var scenarie nummer 4, som der var flest tilhængere af, og det er også det scenarie, som skal danne grundlag for fremtidens Platanvej.

Scenarie 4 byder blandt andet på trygge forhold til cyklister med cykelsti i begge sider af vejen, og træer i begge sider af vejen, så den får et alléudtryk.

»For Radikale Venstre har hensynet til miljø og trafiksikkerhed vejet meget tungt i beslutningen. Luftforureningen på Kingosgade har nemlig været blandt de værste i hele landet, efter at Platanvej blev lukket. Desuden var det politiets anbefaling at genåbne Platanvej både af hensyn til trafikafviklingen i området og trafiksikkerheden,« fortæller Ruben Kidde.

Flertallet har talt

Trods glæde hos politikerne og flertallet blandt høringssvarene, der ønskede en genåbning af Platanvej, så er Preben Crawfurd ikke enig i den beslutning.

»Vi er mange, der til det sidste håbede, at Platanvej skulle blive grøn, når byggerodet var afslutte. Sådan ville politikerne det altså desværre ikke«.

Indtil videre forbliver Platanvej dog lukket for andet end cyklister og gående, da metrobyggepladsen på hjørnet stadig er bemandet. Byggepladsen har sidste dag 18. november, hvis alt går efter planerne.

Nu er scenarie 4 på bordet, og så vil der gå nogle måneder, før busser og biler igen kan køre på Platanvej.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
»Jeg elsker mad, og det er spændende at være her. Kimchi-mayoen smagte bedst. Det havde jeg aldrig prøvet før,« sagde en begejstret Molly på otte år, som her sidder sammen med Nora.

Smagens time: »Det smager jo herregodt«

Det er her på Troels-Lunds Vej, at de 200 plejeboliger kombineret med et klubhus til FB skal ligge.

Så er der grabbet hul