Jakob Molge fra Kastrup har vundet en sag for ordblinde borgere i Tårnby.
Jakob Molge fra Kastrup har vundet en sag for ordblinde borgere i Tårnby. - Foto: Martin Sørensen

Jakob vinder lille sejr for ordblinde i Tårnby

Ligebehandlingsnævnet har afgjort, at det var forskelsbehandling, at Tårnby Kommunes jobcenter ikke havde computere med et ordblindeprogram, så ordblinde kunne søge job på lige fod med andre. »Det er nu installeret,« forsikrer borgmester Allan S. Andersen.

Jakob Molge fra Kastrup er ordblind. Sidste år klagede han til Ligebehandlingsnævnet over, at han ikke kunne bruge computerne på Tårnby Kommunes jobcenter til jobsøgning, fordi der ikke er installeret et ordblindeprogram på dem.

25. september gav Ligebehandlingsnævnet ham ret og afgjorde, at det manglende ordblindeprogram er i strid med Forskelsbehandlingsloven, samt at Tårnby Kommune skal betale Jakob Molge en godtgørelse på 20.000 kroner.

»Alle, jeg har snakket med, har sagt: »De vil bare vifte dig af og kommer ikke til at afgøre det her til din fordel.« Men det gjorde de, og det var jo simpelthen verdens fedeste dag,« fortæller han.

Tårnby Kommune argumenterede i sagen, at ordblinde i stedet kan få vejledning på kommunens biblioteker om, hvilke programmer ordblinde kan bruge for at blive mere selvhjulpne.

Men Ligebehandlingsnævnet afviser argumentet, fordi Forskelsbehandlingsloven for arbejdsgivere også gælder for enhver, der anviser beskæftigelse, altså også kommunens jobcenter.

»Indklagede har ikke alene ved at henvise klager til biblioteket, med hvilket der ikke var indgået nærmere aftale om rådgivning af jobsøgende med ordblindhed, løftet bevisbyrden for at have opfyldt sin tilpasningsforpligtelse,« skriver nævnet i sin afgørelse.

Er til rådighed nu

Tårnby Kommune har reageret prompte, efter at have modtaget nævnets afgørelse, fortæller borgmester Allan S. Andersen (S).

»Jeg har samme dag, som jeg modtog redegørelsen, skrevet til forvaltningen, at vi skal have de ting til rådighed. Jeg fik en opfølgning i går (torsdag, red.), og der er nu installeret software både på jobcentret og bibliotekerne og etableret høretelefoner, så man kan få læst ting op i ro og mag. Det bliver også installeret i børne- og kulturforvaltningen og i servicecentret på rådhuset,« siger Allan S. Andersen.

I sagens akter er det beskrevet, at kommunen tidligere har haft ordblindeprogrammer installeret på computere, men fordi det ikke blev benyttet, blev tilbuddet nedlagt.

Har kommunen været god nok til at kommunikere ud, at I havde tilbuddet til ordblinde borgere?

»Nej det har vi ikke været, når det ikke har været brugt. Vi ved reelt ikke, hvor mange der er i målgruppen, men som jeg har forstået det, så går hele sagen ud på, at hvis bare én borger har behovet, skal vi stille det op, og det gør vi. Vi har også udbetalt godtgørelsen til borgeren,« siger borgmesteren.

Sød dame i Folketinget

Selv for en almindeligt læsende og skrivende borger kan det være indviklet at sende en klage, når man føler sig dårligt behandlet.

Men når man er ordblind som Jakob Molge og kun har begrænsede hjælpemidler til rådighed, er besværet med at finde frem til gældende lovgivning, og at Ligebehandlingsnævnet kunne være en mulighed, i en helt anden liga.

»Den eneste grund til, at jeg har vundet den her sag er, at jeg har ringet ind til Folketingets Oplysning, hvor der sad en rigtig sød dame. Hun fandt alt der var om ordblinde og lovgivning, så jeg havde sådan en stak papirer, som jeg afleverede til Ligebehandlingsnævnet,« siger Jakob Molge.

Han har i flere år kæmpet en kamp for, at computere med installerede ordblindeprogrammer anerkendes som et personligt hjælpemiddel på lige fod med andre hjælpemidler til handicappede.

Læs også: Langt sejt træk for at få computere anerkendt som støttet hjælpemiddel til ordblinde

De anvendte paragraffer i Forskelsbehandlingsloven

  • Paragraf 1 stk. 3: Der foreligger indirekte forskelsbehandling, når en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer (..) med et handicap ringere end andre personer, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et sagligt formål og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige

  • Paragraf 2a.: Arbejdsgiveren skal træffe de foranstaltninger, der er hensigtsmæssige i betragtning af de konkrete behov for at give en person med handicap adgang til beskæftigelse, til at udøve beskæftigelse eller have fremgang i beskæftigelse, eller for at give en person med handicap adgang til uddannelse. Dette gælder dog ikke, hvis arbejdsgiveren derved pålægges en uforholdsmæssig stor byrde. Lettes denne byrde i tilstrækkeligt omfang gennem offentlige foranstaltninger, anses byrden ikke for at være uforholdsmæssig stor.

  • Paragraf 3 stk. 2: Forbuddet mod forskelsbehandling gælder tillige enhver, der driver vejlednings- og uddannelsesvirksomhed som nævnt i stk. 1, og enhver, der anviser beskæftigelse

  • Kilde: LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS AFGØRELSE

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Charlotte Englund troede aldrig hun skulle blive glad for at bo i Vanløse. Men hun lærte bydelen at kende på godt og ondt, især under sine to barselsperioder og forældreorlov. Nu har hun boet her i 24 år.

Da Charlotte blev forelsket i farveløshed

Landskabsarkitekt Peder Clement (bagest) giver gode råd til beskæringen af roser hos Bryan Traum fra øko-butikken Eco Ego i Nørre Farimagsgade.

Gode råd om grønne facader: »Du skal huske at passe planterne. Det fortjener de«