Helene Bach fra borgergruppen CPH uden udvidelse
Helene Bach fra borgergruppen CPH uden udvidelse - Foto: Martin Sørensen

Borgergruppe mod udvidelse af lufthavnen: »Mål nu støj og luftforurening på Amager«

Borgergruppen ‘CPH uden udvidelse’ spørger i et brev til Københavns Borgerrepræsentation, om udvidelsen af Københavns Lufthavn harmonerer med hovedstadens ambitioner om bedre klima og renere luft.

Hvordan harmonerer Københavns Lufthavns planlagte udvidelse med Københavns Kommunes ambitioner om at være en grøn storby? Med Danmarks ambition om en reduktion på 70 procent af CO2-udledningen og med landets forpligtelser til Paris-aftalen?

Det spørger borgergruppen ’CPH uden udvidelse’ om i et brev til alle politikere i Københavns Borgerrepræsentation.

Det sker som en opfølgning på C40-mødet i København tidligere i oktober, hvor overborgmester Frank Jensen var vært for borgmestre fra 40 af verdens storbyer.

Mødets fokus var at speede storbyernes klimaindsats op, fordi FN’s klimapanel har slået fast, at det haster med at nedsætte CO2-udledningen, hvis målsætningerne i Paris-aftalen skal opfyldes. Og fordi de nationale indsatser har vist sig fodslæbende.

»Vi håber, at Københavns Kommune kommer på banen i anledning af C40-mødet og alle de løfter, der blev givet der. Der var blandt andet et punkt om mere ren luft, og det synes vi, at Københavns Kommune skal handle på. Der synes vi nemlig, at Amager bliver lidt glemt,« siger Helene Bach fra CPH uden udvidelse.

Kraftig koncentration tæt på lufthavn

Borgergruppen henviser til at Københavns Kommune i samarbejde med Google har gennemført en kortlægning af partikelforureningen i København siden november 2018.

Det foreløbige resultat kan ses på et kort, og jo rødere stregerne på kortet er, desto højere koncentration af partikler er der målt. Og netop på nogle af de sydlige mindre veje i Sundby er der målt særligt kraftige koncentrationer af partikler. Hvor koncentrationen stammer fra, er ikke påvist.

»Men vi i borgergruppen er både fra Dragør, Tårnby og København, og mange amagerkanske borgere også fra København, siger, at både lugt- og støjgener fra lufthavnen er blevet markant værre. Det hjælper ikke på luftforureningen at plante træer eller købe CO2-kvoter,« siger Helene Bach. (Artiklen fortsætter under billedet)

Google har i knap et år i samarbejde med Københavns Kommune kortlagt luftforurening - koncentrationen af ultrafine partikler - på gade og vej i København. Der er særligt mange røde streger, altså en høj koncentration af ultrafine partikler, i nettet af småveje mellem Englandsvej og Amagerbrogade i det sydligste Sundby. Kortlægningen har ikke omfattet Tårnby Kommune, så det vides ikke, hvordan partikelkoncentrationen ville se ud syd for kommunegrænsen.

Google har i knap et år i samarbejde med Københavns Kommune kortlagt luftforurening – koncentrationen af ultrafine partikler – på gade og vej i København. Der er særligt mange røde streger, altså en høj koncentration af ultrafine partikler, i nettet af småveje mellem Englandsvej og Amagerbrogade i det sydligste Sundby. Kortlægningen har ikke omfattet Tårnby Kommune, så det vides ikke, hvordan partikelkoncentrationen ville se ud syd for kommunegrænsen. – Foto: Kort: Københavns Kommune/Google

Flere syge på Amager?

Borgergruppen er bekymrede for, hvad en yderligere udvidelse af lufthavnen betyder for borgernes sundhed. De har en stribe forslag til politikerne om, hvad de kan gøre for at sætte handling bag deres ord.

»Der er for få målestationer for luftforurening. Vi vil gerne have Borgerrepræsentationen til at sikre flere og permanente målinger af faktisk støj og luftforurening i områderne omkring lufthavnen. Vi har brug for at få fakta på bordet fra uafhængige, der ikke er Københavns Lufthavn. Og bruge de fakta som udgangspunkt for at få gjort noget,« siger Helene Bach og henviser til, at Borgerrepræsentationen i april 2018 besluttede, at der skulle opsættes flere målestationer i Københavns Kommune til registrering af luftforurening.

Derudover ønsker borgergruppen at få undersøgt, om der er en overrepræsentation af sygdomme relateret til støj og luftforurening på Amager sammenlignet med andre bydele.

Samt at borgerrepræsentanterne rejser borgernes bekymringer for politiske kolleger i Tårnby Kommune, der er planmyndighed for lufthavnen, samt for relevante ministerier og Københavns Lufthavn.

Borgergruppen er også i dialog med Amager Øst Lokaludvalg om at gennemføre lokale målinger.

Om målingerne vist på kortet

  • I samarbejdet Air View mellem Google, Aarhus Universitet, universitetet i Utrecht og Københavns Kommune har Google ved at køre alle byens vejstrækninger igennem mindst tre gange givet kommunen et billede af hele byens forureningsgrad gade for gade. Kortet viser den midterste værdi, der er målt på en given strækning.

  • Alle vejstrækninger er kørt igennem mindst tre gange, og i praksis er de mere befærdede strækninger besøgt op mod 30 gange. Kvaliteten af målingerne vil efterfølgende blive valideret af forskere på Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet og universitetet i Utrecht, Holland.

  • Bilen forventes at foretage målinger frem til marts 2020. Tallene er derfor stadig foreløbige. Vejrforhold og tidsmæssige forskelle kan have betydning for målingerne.

  • Kilde: KØBENHAVNS KOMMUNE

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Fremover skal en børnebestyrelse inddrages i teatrets processer.

Børn søges: Teater etablerer børnebestyrelse

Chefdirigent Toshiyuki Kamioka.

Copenhagen Phil giver koncert