Charlotte Ringsmose, professor ved Aalborg Universitet, Institut for Kultur og Læring, er medforfatter på rapporten: ‘Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner,’ som hun har skrevet sammen med Grethe Kragh-Müller, forsker på Danmarks Pædagogiske Universitet
Charlotte Ringsmose, professor ved Aalborg Universitet, Institut for Kultur og Læring, er medforfatter på rapporten: ‘Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner,’ som hun har skrevet sammen med Grethe Kragh-Müller, forsker på Danmarks Pædagogiske Universitet - Foto: Aalborg Skolefoto.

Professor »Utilsigtede negative konsekvenser af store institutioner

Vanløse Bladet har tidligere skrevet om halvdagsbørnehaven på Tyborøn Allé der trues af lukning. Vanløse Bladet har talt med en af forskerne bag rapporten; ‘Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner,’ tidligere forsker ved Danmarks Pædagogiske universitet, Charlotte Ringsmose. Hun udtaler, at store institutioner ofte har en del utilsigtede negative konsekvenser for børnene.

»Der påtænkes derudover en udfasning af halvdagstilbuddet (halvdagsbørnehaven på Thyborøn Alle, red),« det står der i det dokument fra august som Vanløse Bladet er i besiddelse af.

Argumentet er, at halvdagsinstitutionen, der har 20 børn, er økonomisk sårbar og derfor bør sammenlægges med Vanløse Børnegård, der huser 116 børn.

Ifølge forældrene er vurderingen foretaget i en periode, hvor der var to langtidssygemeldinger samt hvor lederen af halvdagsbørnehaven skulle stoppe, og derfor fik en godtgørelse.

Mindre intimitet

»Når institutionerne kommer op over 100 børn, ser man de utilsigtede negative konsekvenser af store institutioner. Man ser lettere på at flytte børnene rundt mellem de enkelte stuer ved sygdom og ferie blandt personalet, ofte med voksne som børnene ikke kender, og det er et problem, da vi ved at det har betydning for børn at de har gennemgående voksne, »siger Charlotte Ringsmose, Professor ved Aalborg Universitet, Institut for Kultur og Læring. Sammen med Grethe Kragh-Müller, forsker på Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU), er hun medforfatter på rapporten ’pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner.’

Charlotte Ringsmose forklarer endvidere, at rapporten og anden forskning viser, at sygefraværet på institutioner på over 100 børn ofte er højere, samt hun pointerer at den pædagogiske kvalitet i store institutioner ofte varierer meget, da der er langt mellem ledelse og medarbejder.

Og det er netop noget af det som forældrene i halvdagsbørnehaven frygter, hvis halvdagsbørnehaven overføres til Vanløse Børnegård.

Til Vanløse Bladet udtaler forkvinde for forældrebestyrelsen Sarah Andersen:

»Vi er overbevist om, at vores børn aldrig vil få den intimitet og familiære stemning i en institution med 136 børn. »

Læs også: Københavns sidste halvdagsbørnehave er i fare: Lille børnehave truet af lukning

Høring 12 november

Den 12 november er der høring omhandlende en eventuel sammenlægning af halvdagsbørnehaven og Vanløse Børnegård. Forældrene fra halvdagsbørnehaven ønsker høringen udsat, da de ikke mener, at de har været inddraget i processen. Forkvinde Sarah Anders udtaler til Vanløse Bladet:

»Selvom vi har søgt aktindsigt, mangler vi stadig en mængde oplysninger fra Københavns Kommune. Derfor har vi anmodet om, at beslutningen udskydes, indtil alle relevante oplysninger er på bordet. Dette så Børne- og ungdomsudvalget i det mindste kan træffe beslutning på et fuldt oplyst grundlag.”

Et står klart for os forældre, at ledelsen ikke længere ønsker at vande og pleje Københavns sidste halvdagsbørnehave, og så er det klart, at den langsomt vil visne.

Sarah baserer sine udtalelser på, at hun og forældrebestyrelsen mener at grundlaget for indstillingen er forkert.»De foreløbige oplysninger vi har modtaget, bekræfter desværre vores værste antagelser: at det som vi har fået at vide er en sammenlægning reelt bliver en lukning, at det økonomiske grundlag for indstillingen er misvisende, og at børnenes trivsel slet ikke indgår i ledelsens overvejelser.

»Det står klart for os forældre, at ledelsen ikke længere ønsker at vande og pleje Københavns sidste halvdagsbørnehave, og så er det klart, at den langsomt vil visne og dø ud,« siger Sarah Andersen.

Områdechef Anders Andersen svarer i en mail:

”Vores indstilling til politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget er stadig under udarbejdelse, og vi har derfor ingen kommentarer til detaljerne i indstillingen. Lige nu er vi ved at få det endelige overblik over institutionens økonomi og forventninger til den fremtidige drift. Forvaltningens overvejelse handler om, hvorvidt halvdagsbørnehaven kan få en mere robust driftsøkonomi og faglighed, hvis den fremover bliver en del af Vanløse Børnegård. Vi lytter til både klyngeledelsen, klyngebestyrelsen og forældrerådet, når vi skal færdiggøre vores eventuelle indstilling til politikerne. Der er ingen tvivl om, at forældrene er rigtig glade for halvdagsbørnehaven, og at vi har en institution med høj kvalitet. Derfor vil jeg gerne understrege, at vi lægger vægt på, at kvaliteten fastholdes, uanset hvilken løsning vi lander på.«

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) ønsker ikke at udtale sig, da sagen stadig befinder sig på forvaltnings-niveau.

Læs også: Københavns sidste halvdagsbørnehave på Tyborøn Allé består

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Kom til klaverkoncert fuld af ‘Girlpower’ med Deborah Wood, Fei Nei og Tanja Zapolski

Det skal handle om kvindelige pianister i Metronomen

Tivolis Koncertsal skal huse The Bodyguard The Musical.

The Bodyguard kommer til Danmark i musicalform