Bestyrelsesformand Sarah Andersen sammen med sine fire døtre Cirkeline, Rosemunde, Alfie og Lillibeth forrest til højre, der alle har gået i halvdagsbørnehaven. FOTO: Privat.
Bestyrelsesformand Sarah Andersen sammen med sine fire døtre Cirkeline, Rosemunde, Alfie og Lillibeth forrest til højre, der alle har gået i halvdagsbørnehaven. FOTO: Privat.

Sur 😠 Ked 😭 Haha 😆 Elsker 😍 Wow 🤩 Like 👍

Københavns sidste halvdagsbørnehave er i fare: Lille børnehave truet af lukning

I 2006 var der 18 deltidsbørnehaver i Københavns Kommune. Nu er der én tilbage, og den er måske under afvikling, hvis man spørger børnehavens forældregruppe.

»Jeg forstår det simpelthen ikke. Hvorfor pille ved noget der fungerer, når der er så eget fokus på noget der ikke fungerer? Ifølge Københavns kommune skal der være ekstra fokus på god kvalitet i de københavnske daginstitutioner, og så vælger de at lukke en lille og velfungerende børnehave og slå den sammen med institution med 116 børn.«

Sådan siger Sarah Andersen, der er formand for forældrebestyrelsen for halvdagsbørnehaven på Tyborøn Alle, som med stor sandsynlighed bliver sammenlagt med Vanløse Børnegård.

I et åbent brev til blandt andet børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) skriver børnehavens forældregruppe, at »en sådan sammenlægning er en alvorlig forringelse af børnehavens fysiske rammer, og at det er første skridt på vejen mod en reel lukning.«

Og måske har forældregruppen ret i deres formodning. I 2006 var der 18 halvdagsbørnehaver i Københavns Kommune. Nu er der én tilbage.

Forældregruppen mener ikke, at Københavns Kommune kan leve op til dagtilbudsloven, hvis den sammenlægger halvdagsbørnehaven med Vanløse Børnegård. De henviser til dagtilbudslovens paragraf 1, hvis formål bl.a. er at »give familien fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker.«

Børn skal trives

I et svar til forældrene skriver Jesper Christensen:

»I Københavns Kommune arbejder alle vores institutioner ud fra den styrkede pædagogiske læreplan, der er knyttet til dagtilbudsloven, samt de seks pejlemærker for pædagogisk kvalitet i dagtilbud. … Jeg har som børne- og ungdomsborgmester en stærk ambition om, at alle børn der møder det københavnske dagtilbud, modtager et dagtilbud af høj kvalitet, hvor alle børn trives, lærer og udvikler sig.«

Sarah Andersen forstår ikke borgmesterens svar, da kvaliteten netop er i top i børnehaven.

Der 20 børn i halvdagsbørnehaven på Tyborøn Alle. De lejer sig ind i nogle lokaler, som om eftermiddagen bruges af et fritidshjem.

Det betyder, at børnene har råderet over en masse kvadratmeter og en stor legeplads. Rykker de over i Vanløse Børnegård mister de disse muligheder.

»Vi bliver et del af et stort hus med 116 børn – der stiger til 136, hvis vi er der. Det vil give uro og mere støj, fordi der er mange børn og voksne,« siger Sarah Andersen.

Hvorfor er det et problem?

»Børn har brug for at blive set og hørt. Mine børn skal have de bedste præmisser, og det får de ikke i Vanløse Børnegård.«

Skal jeres børn have bedre forhold end andre børn?

»Det handler ikke om, at vores børn skal havde det bedre, men om at vi kan se at vores børn bliver mødt med et overskud og nærvær som man ikke ser i en normal daginstitution.«

Hvor ved I det fra?

»Der er flere i forældregruppen der har haft barn i en heldaginstitution, og de mærker, at der er mere nærvær og ro hos os. Vi er overbevist om, at vores børn aldrig vil få den intimitet og familiære stemning i en institution med 136 børn.

Forsker: Kvalitet daler

Det tyder på at forskningen hælder til at give forældregruppen ret.

Ifølge rapporten ’pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner’ skrevet af Grethe Kragh-Müller og Charlotte Ringmose, der begge forsker på Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU), viser forskning, at kvaliteten daler med størrelsen af børnegruppen, hvilket ifølge forskerne er bekymrende i forhold til trivsel og udvikling.

I de store institutioner »er der en større personaleudskiftning og mere sygdom.«

Rapporten viser desuden, at de store institutioner ved almindelig sygdom sparer vikarer, fordi de flytter personalet rundt på stuerne eller slår stuer sammen. Det fremgår også af rapporten, at del pædagoger oplever at det går udover børnene i form af manglende nærvær og kontinuitet på deres egen stue.

Ifølge rapporten er der, udover langtidssygemeldinger, nærmest intet sygefravær er i små institutioner.

Læs også Professor: Forsker: »Utilsigtede negative konsekvenser af store institutioner

Grøn tilsynsrapport

Noget andet som forældrene sætter fokus på i deres brev til Jesper Christensen og som rapporten underbygger er, at halvdagsbørnehavens tilsynsrapport beskriver et fagligt stærkt, engageret og videnopsøgende personale.

Hertil skal siges, at tilsynet blev lavet i en periode, hvor institutionen søgte nye pædagoger på grund af sygdom.

Sårbar institution

Vanløse Bladet er i besiddelse af det dokument, hvor kommunen indstiller til sammenlægningen af de to institutioner.

Et af hovedargumenterne for sammenlægningen er, at halvdagsbørnehaven er sårbar, fordi det er en meget lille børnegruppe samt at ’institutionen har en smal åbningstid.’

Det er forældrene udenforstående overfor, da de netop har valgt institutionen, fordi det er en halvdagsinstitution.

Forvaltningen påpeger også, at halvdagsbørnehaven er en økonomisk byrde for klyngen, da institutionen har haft et underskud på 360.000 kroner. Igen undrer forældrene sig, da underskuddet, ifølge forældrene skyldes vikardækning ved langtidssygemeldinger og en fratrædelsesordning til den tidligere leder, der gik på efterløn i 2018.

Forældrene påpeger overfor Vanløse Bladet, at underskuddet er estimeret til 28.795 kr, og at det merforbrug skyldes vikartimer.

I forlængelse af institutionens forbrug af vikartimer står der også i indstillingen, at klyngen i flere tilfælde har flyttet enheder (medarbejdere, red) over til institutionen. Dette udsagn mener forældrene upræcist, da halvdagsbørnehaven ligeledes har udlånt personer til bl.a. Vanløse Børnegård.

I en mail til Vanløse Bladet skriver klyngeleder Anders Andersen.

»Der er ingen tvivl om, at forældrene er rigtig glade for halvdagsbørnehaven, og at vi har en institution med høj kvalitet. Derfor vil jeg gerne understrege, at vi lægger vægt på, at kvaliteten fastholdes, uanset hvilken løsning vi lander på.«

Det har på grund af efterårsferie ikke været muligt at få svar fra børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S)

Læs også: Københavns sidste halvdagsbørnehave på Tyborøn Allé består

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Skriv et svar

Avatar

Om journalisten Chili Djurhuus

Journalist på Frederiksbergbladet.

Frederiksberg Hospital.

Døgnrehabiliteringen: Flere pladser på vej

Krydstogtskibene forurener, når de lægger til kaj. Passagerer vil gerne betale for mere miljøvenlig løsning.

Passagerer på skibe vil gerne betale ekstra for strøm for at undgå forurening