Med tre børn bruger Jennie Petersson ofte det grønne areal ved Saxtorphsvej 11, her det den yngste søn Elliot, der sidder på den ofte brugte fodboldbane.
Med tre børn bruger Jennie Petersson ofte det grønne areal ved Saxtorphsvej 11, her det den yngste søn Elliot, der sidder på den ofte brugte fodboldbane. - Foto: Benedicte Lorenzen

Nej til institution: »Der er allerede totalt trafikkaos på Saxtorphsvej«

En overraskelse ventede beboere i kvarteret omkring Saxtorphsvej, da de læste budgetteksten for næste år. Her er man blevet enige om at afsætte knap 134 millioner til en ny dagsinstitution på Saxtorphsvej, som i forvejen er præget af trafikkaos fra de to institutioner, der ligger her i dag.

Går man en tur ned ad Saxtorphsvej en ganske almindelig formiddag midt i ugen, oplever man formentlig en stille villavej med grundejerforeningen Valby Vænges smukke tvillingehuse, der ligger side og side med de to børneinstitutioner Arken og Nabohuset.

Spol nu tiden nogle timer tilbage til morgenstunden, og billedet bliver et andet. Her må man nu tage sig i agt for biler, der cirkler rundt eller holder ulovligt parkeret foran en indkørsel, mens ladcykler og cykler, slingrer ud og ind mellem gående børn og voksne. Midt i det trafikale virvar kommer nu den store bus, der hver morgen og eftermiddag må snirkle sig ned ad først Ole Borchs Vej for så at gøre holdt på Saxtorphsvej, hvor den bringer børn til og fra en udflytterbørnehave.

Kvarteret blev overhørt

Et sandt trafikalt kaos har hersket på Saxtorphsvej og Ole Borchs vej, siden institutionen Nabohuset åbnede i 2014, og nu har partierne bag budget 2020 så godkendt et forslag om at sætte knap 134 millioner kroner af til endnu en institution med plads til 13 stuer. En institution, der skal ligge på kvarterets sidste offentlige grønne plet mellem de to resterende institutioner på Saxtorphsvej 11.

Nyheden har skabt røre blandt naboerne, som føler sig overhørt og ført bag lyset af kommunen. Det fortæller Erhard Nielsen, der bor på Ole Borchs Vej og er medlem af Valby Lokaludvalg:

»Jeg har boet i kvarteret i 20 år, og da institutionen Arken blev bygget i midten af 1990’erne, blev den hurtigt en del af det eksisterende kvarter. Men da man så pludselig begyndte at bygge endnu en dagsinstitution på Saxtorphsvej, opstod der en voldsom ballade, fordi vi som naboer ikke blev hørt eller informeret om, at man nu ville bygge endnu en institution,« siger han og konstaterer:

»Nu gentager historien sig så med beslutningen om den nye institution, som vi heller ikke er blevet hørt om, før de besluttede, at den skulle ligge der. Vi har intet at skulle have sagt. Jeg er allerede træt af den øjebæ, vi fik i 2014, og nu skal der bygges en ny institution på det sidste grønne område i kvarteret. Det er virkelig trist. Man bliver bare så sur over det.«

Trafikkaos hersker

Nogenlunde samme ord lyder, da avisen besøger tre beboere fra Saxtorphsvej og en fra Castbergsvej. Heller ikke her er der meget glæde at spore over de nye institutionsplaner:

»Jeg gad vide, hvor længe man har haft det her projekt i støbeskeen. Det eneste, vi har fået at vide, er, at man blot tænkte i en mindre udvidelse af Arken, og så ser vi pludselig, at man nu har fundet penge til ny stor institution med 13 stuer. Det er vi aldrig blevet orienteret om. Der var faktisk en dag, hvor jeg kiggede ud af mit vindue og så en mand, der stod og talte trafikken, hvilket undrede mig noget, for det var midt i sommerperioden, hvor der jo er mindre trafik i kvarteret. Da jeg spurgte ham, kunne han godt se, at det var lidt misvisende, men han sagde da, at selv i sommerperioden kunne han konstatere, at trafikken var belastet herude. Alligevel har de nu besluttet at udvide, jeg forstår det ikke,« fortæller Jennie Petersson, der er mor til tre børn og genbo til institutionen ’Nabohuset’.

Naboerne fortæller om episoder, hvor en forælder i mangel på en parkeringsplads har stillet bilen ulovligt foran en af institutionerne, hvilket ofte bevirker, at udflytterbussen ikke kan komme forbi. Er man samtidig så heldig, at skraldebilen også kommer forbi, ja så er trafikkaosset totalt på Saxtorphsvej.

»Når så busser og biler komer fri af proppen foran institutionerne og skal dreje ud på Vigerslev Allé, så er det nærmest umuligt at komme ud. Mange vælger derfor i stedet at køre gennem kvarteret til Fengersvej, hvor der er lysreguleret. Det betyder, at trafikken belaster hele kvarteret,« forklarer Eva Ullersted.

Hendes mand Anders Ullersted tilføjer:

»Jeg synes også, det er værd at nævne, at mange af dem, der vil skulle bruge den her nye institution, vil bo i de nye områder af Valby, som alle ligger ovre på den anden side af Vigerslev Allé. De vil altså skulle krydse en stærkt trafikeret vej i myldretiden, når de skal hente og bringe deres børn,« siger han.

»Vi kan godt lide børn«

For bordenden sidder Ville Budtz, der har boet i Valby Vænge fra 1973-80 og siden på Castbergsvej i grundejerforeningen Kanthusene. Hun husker stadig, da der slet ikke var nogen institutioner i kvarteret. Dengang man havde et stort og rekreativt grønt område at samles på. Siden kom jo som bekendt først Arken og siden Nabohuset. Nu er der 2700 grønne kvadratmeter tilbage, som både bruges af områdets skoler og kvarterets beboere, men hvor længe?

»Jeg synes, det er vigtigt at sige, at vi godt er klar over, at kommunen har brug for at skabe både børneinstitutioner og plejehjemspladser. Og vi kan altså godt lide børn herude, det giver bare ikke nogen mening at bygge endnu en institution i et kvarter, hvor der ikke er plads nok,« siger hun.

Ville Budtz fortæller også, at de tre berørte grundejerforeninger, Ankeret, Valby Vænge og Kanthusene siden marts 2015 har forsøgt at få en samlet trafikløsning for hele området, der generelt er plaget af for hurtig kørsel både i hverdage og weekender. En samlet trafikløsning, der samtidig skal indtænke trafikken omkring institutionerne. Et projekt, de endnu ikke er kommet igennem med.

Udbredt undren

Rundt om bordet er der udbredt frustration over, at man som naboer ikke er blevet inddraget og hørt i en beslutning, der vil have så store konsekvenser som endnu en institution vil få. Skepsissen og de ubesvarede spørgsmål står i kø:

»Hvordan søren kan man få sig selv til at anbringe tre store institutioner så tæt på hinanden i et villakvarter med så dårlige tilkørselsforhold og samtidig fratage alle i området samt skolerne deres eneste store bold bane og grønne idrætsareal?« spørger Eva Ullersted og fortsætter:

»En institution mere må da også medføre så meget stress blandt forældre, der afleverer, at dårlig stemning vil opstå, og sprede sig som ringe i vandet. Nøjagtig ligesom på skoler, hvor mange børn bliver afleveret i bil.«

Læs også hvad Valby Lokaludvalgs formand Michael Fjeldsøe og SF’s Klaus Mygind har sige om sagen: Politiker: »Alternative placeringer for en ny institution i Valby skal da undersøges«

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Der er ikke meget plads at gøre godt med på villavejen Saxtorphsvej, hvor man nu vil opføre en tredje daginstitution.

Politiker: »Alternative placeringer for en ny institution i Valby skal da undersøges«

Det er lokale Jakob Amsgaard, som arrangerer både træningsturen 27. oktober og næste års lange gåtur.

Tag med på en 15 kilometer lang gåtur