Der skal måske spares på skoleområdet.
Der skal måske spares på skoleområdet. - Foto: Martin Sørensen

Skolebestyrelserne frygter besparelser

Sine Sloth Hansen

Formand for skolebestyrelsen på Skolen på La Cours Vej

Kære Borgmester Simon Aggesen, kære kommunalbestyrelse.

Som Frederiksberg-borgere, forældre og medlemmer af skolebestyrelserne bliver vi glade, når vi læser interviewet med Simon Aggesen i Frederiksberg Bladet i uge 34. Han vil som forhandlingsleder for de kommende budgetforhandlinger prioritere børn og klima. Begge dele vigtige områder for vores fælles fremtid.

Borgmesteren ønsker trygge rammer og gode udviklingsmuligheder for vores børn, og at der skal være øget fokus på de nye generationer. Det kan vi kun være enige i.

Nu læser vi i budgetforslag 2020, at der er besparelser på programmet igen for hele skoleområdet. Blandt andet foreslår forvaltningen, at antallet af lærere mindskes, at aktiviteter i SFO og klub forringes, at klubber og naturbus nedlægges og at forældrebetalingen i SFO og klub forhøjes. Dette mener vi ikke, hænger sammen med borgmesterens ønske om at prioritere børn.

Der er brug for, at Frederiksberg prioriterer folkeskolen i mere end bare ord. Der er brug for et generelt løft, så vi reelt også har råd til at løse de opgaver, som politikere, forældre og børn forventer af os. Vi oplever igen og igen, at vi får færre penge til at løse opgaverne, end de rent faktisk koster, f.eks. til vikarer, barsler, skolerejser og IT-udstyr.

Sidste år valgte kommunalbestyrelsen at spare på skoleområdet, bl.a. en million kroner på Skolen ved Nordens Plads, men også flere andre steder. Vi oplever også, at vi har svært ved at rekruttere personale, især lærere, fordi vi tilbyder lavere løn og dårligere arbejdsvilkår end i nabokommunerne. Det er I nødt til at rette op på, for ellers kan vi ikke tilbyde vores børn den undervisning og de rammer, de har krav på.

Måske skyldes besparelserne, at man ønsker at bruge flere penge på de 0-6 årige, hvilket, vi anerkender og mener, er godt. Men hvad nytter det at opruste i vuggestuer og børnehaver, hvis det betyder, at man med den anden hånd skærer på ressourcer til skolerne og fritidstilbuddene, som i forvejen er hårdt pressede efter de seneste års besparelser?

Det gavner vores kommune at bruge ressourcer på vores børn. Når børn trives og oplever trygge rammer og stimulerende udfordringer i institutioner, skoler og fritidstilbud, så kan vi alle, både børn og forældre, bedre klare vores hverdag på arbejde og skole.

Besparelser på området skaber utryghed og frygt for fyringer, øget belastning på de tilbageværende medarbejdere, hvilket forplanter sig til, hvordan pædagoger og lærere trives og kan udføre deres vigtige arbejde.

Vi skal ikke skære ned, men der imod investere i institutioner og skoler på Frederiksberg. Vi skal se det som en investering i en bedre fremtid for børn, unge og kommende voksne. Det betaler sig i sidste ende for både individet, samfundet og pengepungen.

Kære borgmester. Man kan ikke kalde en sko for en sko, hvis den ikke har en sål. Man kan ikke kalde en skole for en skole uden det fundament, læringen er baseret på. Det nye budgetforslag 2020 varsler om besparelser på hele skoleområdet. Færre lærere. Færre aktiviteter. Øget forældrebetaling. Det går ikke længere.

Som forældre og medlemmer af skolebestyrelserne på Frederiksberg fraråder vi på det kraftigste, at det fremlagte budgetforslag føres ud i livet.

Skolernes økonomi er i forvejen slidt helt ned, og vi er bekymrede for fremtidens folkeskole på Frederiksberg. Fundamentet er i farezonen. Sådan kan man ikke drive skole.

Derfor dette fælles brev på vegne af alle skolebestyrelserne i kommunen.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Dan Tùrell og Gammel Kongevej

Dragespringvandet skal flyttes fra udkanten af Rådhuspladsen til en mere central placering på pladsens midte.

Ny central placering: Historisk springvand skal ind på midten af Rådhuspladsen