Der bliver bedre mulighed for udfoldelse på Lundehustorvet.
Der bliver bedre mulighed for udfoldelse på Lundehustorvet. - Foto: Dan Møller

Borgernes pres på kommunen har hjulpet: Cykelsti og nyt torv på vej

Flere af de projekter, som der er kæmpet for på Østerbro gennem flere år, bliver en realitet med kommunens budget for 2020.

Cykelsti på den nordlige del af Strandboulevarden udover den sydlige del, som allerede er vedtaget.

Det er et af elementerne i Københavns Kommunes budget for 2020.

Det er en sag, som har været højt på dagsordenen på Østerbro i årevis og altså bliver en realitet de kommende år.

I den anden ende af bydelen afsættes penge til at skabe et ”Lundehustorv” i området omkring Lyngbyvej, Emdrupvej og Strødamvej , der skal skabe et mere spændende opholdssted for borgerne. Noget som lokale kræfter har kæmpet for at få igennem de senere år.

”Jeg er meget stolt og glad. Det er et rigtig godt budgetår for Østerbro,” siger Østerbro Lokaludvalgs formand Allan Marouf, som samtidig konstaterer, at kampen var cykelsti på hele Strandboulevarden har stået på længe.

”Det er noget, vi har kæmpet for i lokaludvalget siden 2010. Det kræver, at man bliver ved at kæmpe for de lokale sager. Man bliver gråhåret af at tale med politikere,” siger han med et grin og opfordrer samtidig til, at kommunen sørger for, at cykelstien på både den nordlige og sydlige del af boulevarden anlægges samtidig med, at asfalten er brækket op, når skybrudsikringen og det grønne område etableres.

”Så borgerne ikke skal opleve, at der er vejarbejde flere gange efter hinanden,” siger han.

Sten fra cykelhjertet

Det er det radikale medlem af borgerrepræsentationen Mette Annelie Rasmussen med på.

Hun har for år tilbage en fortid i Østerbro Lokaludvalg og har flere gange fremhævet, at Strandboulevarden skal udvikle sig, også med cykelsti.

”Det var en stor sten, der faldt ned fra et stort Østerbro-cykelhjerte. Det har hjulpet med massivt pres fra borgere og lokaludvalg,” siger hun.

”Det er godt, at vi politikere holdes i ørerne og til ilden. Borgere er blevet ved med at kræve noget,” siger hun.

”Det betyder, at gaden i fremtiden vil gå fra to vognbaner i hver retning til en i hver retning. Det betyder, at det bliver nemmere og mere sikkert at tage cyklen langs Strandboulevarden,” supplerer teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Også socialdemokraten Andreas Keil glæder sig over cykelstien på Strandboulevarden.

”Når jeg cykler over med min datter på vej i vuggestue, oplever jeg, der er brug for cykelsti,” siger han.

Trænger til et løft

Andreas Keil, som har et løft af Ryparken-området som mærkesag lokalt, glæder sig især over, at Lundehustorvet – mellem Lyngbyvej, Emdrupvej og Strødamvej – nu bliver gennemført.

Her har lokale borgere og lokaludvalget – som i dette tilfælde er Bispebjerg, men er postnummer 2100 – gennem de senere år sat det på dagsordenen for at give det yderste Østerbro et løft.

”Jeg håber, at det både vil bidrage til livet i området og også kunne trække erhvervslivet til,” siger Andreas Keil, og Klaus Mygind fra SF supplerer:

”Det område har brug for , at der sker noget, efter der har været vejbyggeri i mange år,” siger han med henvisning til Nordhavnsvej.

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen fremhæver medborgerskabet.

”Med bedre muligheder for ophold skal Lundehustorvet invitere beboerne i de nærliggende boligområder Emdrup Vænge og Ryparken ud i byen, så medborgerskabet i det udsatte byområde styrkes,” udtaler hun.

Personale i hallen igen

Venstre var som det eneste borgerlige parti med i budgetforliget, og beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard, som også er tilknyttet Østerbro, glæder sig over de lokale sager i budgettet.

”Vi har tilgodeset en del af Østerbro, som trænger til et løft, både med Lundehus- torvet og at der kommer halinspektør i Ryparken, som var noget, at Venstre tog med til budgetforhandlingerne,” siger hun.

Personalet blev sparet væk for fire-fem år siden i Ryparkhallen. Det har betydet øget utryghed. Det bliver nu kommet i møde ved, at der vender personale til Rypark-Hallen og en tre andre københavnske haller.

To andre meget diskuterede Østerbro-projekter, som borgerne også har presset på omkring, er også nævnt, uden der sker noget i første omgang.

Der er der afsat 700.000 kroner til en foranalyse af Nygårdsvej, som er en kaotisk beboervej på Østerbro. Lokaludvalgets formand Allan Marouf håber, at det følges op med konkret handling for en ændring af vejen til næste år.

Partierne bag budgettet er enige om at se på trafiksikkerheden for cyklister og fodgængere i krydset Kalkbrænderihavnsgade/Sundkrogsgade/Vordingborggade. Et stort og kaotisk kryds hvor tunge lastbiler blandes med børn på cyklister.

Man afventer genåbningen af Århusgade i begyndelsen af 2020, hvorefter kommunen undersøger trafikken i krydset og fremlægger en løsning til næste års budget til at forbedre trafiksikkerheden i krydset.

Venter på Århusgade

Mens Allan Marouf er tilfreds med de fleste punkter i budgettet, er han skuffet over, at der ikke er handling nu, når det gælder krydset.

”Det er et farligt kryds, blandt andet for skolebørn, så hvorfor skal der ventes, før man gør noget? Jeg vil holde øje med, at de kommer i gang til næste år, som de stiller i udsigt,” siger han.

Politikerne forsikrer dog om, at der nok skal ske noget.

”Det vil være dumt at bygge krydset om, før vi ved, hvordan det er på den anden side af vejarbejdet. Vi har lovet, at vi kigger på det til næste års budget, Venstre er opmærksomme på børn og trafikken i krydset,” siger Cecilia Lonning-Skovgaard.

”Det jeg kan love er, at vi vil arbejde på den sag. Situationen bliver værre og værre, der skal findes en løsning,” siger Klaus Mygind fra SF.

De henviser til, at Århusgade for tiden er lukket på grund af metrobyggeriet på linjen til Nordhavn. Der vil også være lukket for biler i fremtiden, hvilket er en af de store udfordringer for det føromtalte kryds, hvor trafikken er sandet til i beboergaden Vordingborggade siden 2013 til stor frustration for beboerne i gaden.

På trods af de gode nyheder, skal borgerne dog ikke føle sig sikre på, at der er anlagt cykelsti og Lundehustorv om et års tid.

Godt nok er pengene afsat, men anlægsfasen er sat frem til 2023. Der håber man altså fra både lokalt og politisk side, at de mange projekter på Strandboulevarden kan udføres som en samlet løsning inden alt for længe.

Billedtekst. FOTO: NAVN.

Billedtekst. FOTO: NAVN.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Dragespringvandet skal flyttes fra udkanten af Rådhuspladsen til en mere central placering på pladsens midte.

Ny central placering: Historisk springvand skal ind på midten af Rådhuspladsen

Busruterne på Østerbro fra på søndag.

Efter Cityringen: Nye busruter fra på søndag