Uffe Jacobsen og CPHs miljøchef Inger Seeberg debatterede på mødet hos 3F, om fly, der letter over Kongelunden, holder sig inden for en fastlagt korridor.
Uffe Jacobsen og CPHs miljøchef Inger Seeberg debatterede på mødet hos 3F, om fly, der letter over Kongelunden, holder sig inden for en fastlagt korridor. - Foto: Amager Bladet

Lufthavnen vokser – hvad med klima og støj?

Hvad betyder lufthavnens planlagte udvidelse for ansatte, klimaet og lokalområdet. De spørgsmål forsøgte lufthavnen at besvare, da 3F Kastrup i torsdags holdt debatmøde.

Hvordan passer udbygningen af Københavns Lufthavn (CPH) – så passagertallet stiger fra 30 til 40 millioner årligt – sammen med verdenssamfundets krav om, at CO2-udledninger skal mindskes for at modvirke klimaforandringer?

Det var et af de spørgsmål, der blev behandlet, da 3F Kastrup i torsdags inviterede til debatmøde om lufthavnens udvidelse. CPHs driftsdirektør, miljøchef, trafikchef og projektchefen for udbygningen stillede beredvilligt op for at besvare spørgsmål.

Og der ér målsætninger for CO2-udledningerne i lufthavnen, fortalte miljøchef Inger Seeberg.

»I 2019 er det målsætningen at være en CO2-neutral lufthavn, og det har vi allerede realiseret. I 2030 vil vi have en emissionsfri drift, og i 2050 skal hele lufthavnen være emissionsfri,« sagde miljøchefen.

Det er ikke flyenes CO2-udslip, der er neutraliseret i år, men den udledning, som CPH selv har kontrol over, for eksempel eget energi- og brændstofforbrug på jorden samt medarbejderes forretningsrejser. Og så foretager CPH desuden klimakompensation.

Først i 2050 er flyene også omfattet af målsætningen.

»Og vi ved allerede nu, at biofuel er muligt, men det er endnu til en meget høj pris og en meget lav tilgængelighed,« sagde Inger Seeberg.

Lufthavnens naboer

CPHs driftsdirektør Kristian Durhuus fortalte om de positive sider af lufthavnsudbygningen, for eksempel flere arbejdspladser og værdien for samfundet.

Samt om CPHs indsats for naboskabet med amagerkanske borgere, blandt andet via ’Kære nabo’-afsnittet på CPHs hjemmeside, hvor der løbende informeres om lufthavnsudbygningen og andre tiltag.

»Vi bruger mere krudt på at fortælle naboer om, hvad vi går og laver. Vi tager også ud og slår et nabotelt op og taler med borgerne, for eksempel på Tårnby Torv. Der er mange, der synes, at vi larmer og sviner, men lufthavnen forsvinder nok ikke i morgen eller i overmorgen,« sagde Kristian Dur­huus.

Måske med adresse til den nye borgergruppe ’CPH uden udvidelse’, der har erklæret sig som tilhængere af lufthavnen, men modstandere af udvidelsen.

En borger med bopæl på Sydvestpynten var utilfreds med støjniveauet, ikke mindst om natten.

»Folk dør af ikke at sove om natten. Hvornår overholder I grænserne for natflyvning,« spurgte han.

Men miljøchef Inger See-berg kunne fortælle, at støjgrænsen på 80 decibel for natflyvninger ved en række udvalgte målestationer bliver overholdt.

»Sidste år var der kun én overtrædelse. Vi opsætter flere målestationer, så vi kan blive klogere på støjniveauet. Vi er ikke så mange i min afdeling, så det tager lidt tid før de er sat op,« sagde hun.

Må flyene dreje tidligt

Borgere i nærområdet ved Sydvestpynten har tidligere fortalt til Amager Bladet, at fly der letter ud over Kongelunden har en tendens til at bøje mod syd hurtigt, så de kommer ind over beboelse på Kalvebodvej, der derfor bliver mere støjplaget.

Det blev også diskuteret på mødet, hvorvidt flyene kommer uden for den korridor, de skal lette inden for.

Miljøchefen fastholdt, at flyene flyver som de skal med få sikkerhedsmæssige udsving ved særlige skydannelser, der indikerer et uvejr.

Men Uffe Jacobsen, der er Dragør Kommunes repræsentant i lufthavnens kontaktudvalg, mente godt, at man kunne stille større krav til flyselskaberne. Han henviste til en observation 27. august.

»Et fly drejede skarpt kort tid efter, det var lettet, mens et andet godt kunne finde ud af fortsætte ligeud, indenfor korridoren. Trafikstyrelsen siger, at det er op til den enkelte pilot. Uanset om man har en rammeaftale, så skal folk have lov til at sove om natten,« sagde Uffe Jacobsen.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Ejendommen på Lindevangs Allé 3 A skal rives ned, så der kan bygges nyt.

Familieboliger også til seniorer

Frederiksberg Idræts-Unions formand, Michael Christiansen, var en af talerne, da de seks kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej blev indviet 16. august i år.

Formand opfordrer til dialog