Sidste år demonstrerede forældre foran rådhuset, da de var utilfredse med besparelser på børneområdet.
Sidste år demonstrerede forældre foran rådhuset, da de var utilfredse med besparelser på børneområdet. - Foto: Martin Sørensen

Budgetforhandlingerne skal nu snittes til

Puslespillet skal nu snart lægges for Frederiksberg, hvor det handler om at få enderne til at mødes. Besparelser kan dog ikke undgås. 1. behandlingen af budgettet er 7. oktober.

Ingen budgetforhandlinger uden besparelser. Forvaltningens mange forslag er at finde i et 270 siders langt effektiviseringskatalog, som politikerne i de kommende uger skal nærstudere.

Noget af det centrale som er i spil i budgettet er, hvordan de lokale fritidsklubber skal se ud i fremtiden. I forvaltningens forslag ’Moderne klubtilbud til alle’ er det især de to nye klubber Jokeren på Vagtelvej og Tempeltræet på Fuglevangsvej, det handler om.

Et af forslagene er at nedlægge den over 25 år gamle klub Huset på Sankt Knuds Vej og eventuelt sælge bygningen. Det forslag har været oppe tidligere, men Huset har overlevet hver gang, om det sker igen er op til politikerne.

Koloni-budget i fare

Forvaltningen foreslår også at opsige driftsaftalen med Klub Louis P, som er klubben for Skolen på Nyelandsvej. Dog skal en mindre afdeling af Louis P bevares, men høre under Klub Jokeren. De to nye klubber skal så optage de børn, der måske bliver klubløse.

I alt vil det give en besparelse på Undervisningsområdet i 2020 på 10,67 millioner kroner.

Forvaltningen foreslår også, at de lokale klubbers kolonier fortsætter, men budgettet til ekstra aktiviteter skæres med 50 % af de nuværende niveau.

Det vil betyde, at klubberne stadig kan komme på ture i hverdagen, mens ture i weekender og ekstra åbent om aftenen fjernes. Det vil give en besparelse på 1,33 millioner kroner.

Pædagoger overtager

Sparekniven går også efter undervisningen i indskolingen og skolens fritidstilbud/SFO, hvor der lægges op til et forslag om at al undervisningen i indskolingen lægges i hænderne på pædagogerne, og ikke som fordelingen er i dag med 25% lærere og 75 % pædagoger. Det vil give en besparelse på 2,091 millioner kroner.

Der er også forslag om en stigning på prisen for SFO på 5 % og klubtilbud stiger med 131 kroner.

På med strømperne

På Ældre- og Omsorgsudvalget skal der spares otte millioner kroner ved at gøre en ekstra indsats med fællestræning af de borgere, der har mulighed for f.eks. selv at kunne tage støttestrømper på. Og så skal der indføres klippekort til aktiviteter på plejecentre.

Der er også en besparelse at hente på en million kroner i 2020 ved at effektivisere rengøringen, så det kun er ældre, der får hjælp til den rengøring, som de ikke selv er i stand til at udføre.

Sparekniven skærer måske også to besøg væk hos de borgere, der er vant til at få seks besøg om dagen af hjemmeplejen. Det giver en besparelse på bundlinjen på 1,8 millioner kroner.

Farvel skøjtebane

Skøjteglade borgere må se langt efter isfladen i Lindevangsparken, da den er udset til at blive nedlagt for at give plads til boldspil hele året.

Det er måske også slut med at få besøg af biblioteket, når der skal lånes bøger. Det skyldes, at efterspørgslen efter tilbuddet er faldet med 43 %, og så spares der 300.000 kroner i 2020 ved at nedlægge tilbuddet.

Effektiv drift på ledelse

På specialskoleområdet var der sidste år besparelser på bordet på blandt andet Skolen ved Nordens Plads. Det fik forældrene til at demonstrere foran rådhuset i protest. Skolen er også i år i søgelyset, når sparekniven skal svinges.

Et forslag fra forvaltningen er at skabe en såkaldt samorganisering af Skolen ved Nordens Plads og Christiansskolen med mulighed for at oprette flere tilbud med blandt andet specialundervisning tilknyttet folkeskolen. Det skulle give en mere effektiv drift på ledelse og administration, og en besparelse på en halv million kroner.

Tanken er også, at forældre til børn på Skolen ved Nordens Plads, der ikke tidligere har betalt for SFO-eller klubtilbud, i fremtiden skal betale for den ydelse som andre forældre på Frederiksberg.

Op til politikerne

Det var kun et lille udpluk fra effektiviseringskataloget. Måske bliver der fjernet spareforlag, måske dukker der nye op. Det vil vise sig, når politikerne for alvor går i gang med at få puslespillet samlet.

Sidste år var alle Kommunalbestyrelsens partier med i budgettet for første gang i flere år, hvordan det kommer til at se ud i år er endnu for tidligt at spå om.

24. september blev forvaltningens budgetforslag lagt på www.frederiksberg.dk, hvor borgerne kan komme med input frem til 4. oktober kl. 12.

Børn og klima

Borgmester Simon Aggesen (K) siger om budgettet:

»Nu har vi sendt forvaltningens oplæg i høring, og jeg glæder mig til at få input fra borgere og vores mange råd, inden vi går ind i budgetforhandlingslokalet. For vi har brug for de input inden vi indgår en budgetaftale.

Jeg går til budgetforhandlingerne med nogle klare prioriteter om, at budgettet skal være børnenes, klimaets og for de, som har brug for fællesskabets hjælp,« siger han og fortsætter:

»Vi skal have løftet normeringerne, styrket skolerne, sat tempo på bæredygtighedsarbejdet og udviklet servicen over for de ældre. Det er høje ambitioner og prioriteringen bliver svær. Jeg håber, at så mange partier som mulig vil være med til at tage ansvar. Let bliver det ikke, men jeg er optimistisk på byens vegne.«

Besparelser i budgettet

Det frederiksbergske husholdningsbudget er et stort puslespil, der skal sættes sammen.

Der er tale om knap seks milliarder kroner, der skal på plads. I kasse beholdningen er der 692 millioner kroner, der blandt kan bruges til eventuelle uforudsete udgifter.

Det er forvaltningen, der har fremlagt et forslag til budgettet til politikerne, hvor der er indlagt effektiviseringer og besparelser.

I 2020 er det 51 millioner kroner, 72 millioner kroner i 2021, 80 millioner kroner i 2022 og 81 millioner kroner i 2023 i besparelser og effektiviseringer.

Nu er det så op til politikerne i de næste par uger at finde ud af om, der skal flyttes rundt på brikkerne, før det endelige resultat ligger klar.

7. oktober er der så 1. behandling af budgettet i Kommunalbestyrelsen efterfulgt af en budgetkonference 11.-12. oktober.

2. behandlingen af budgettet er 4. november i Kommunalbestyrelsen.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Udvægelseskomiteen kalder Anders Nielsen for ‘SuperBrugsens trendsætter’.

Danish Retail Award går til SuperBrugs-uddeler

Jeanett Albeck fortolker Suzanne Brøggers tekster i koncerten »Brøgger«

Brøggers bogstaver kravler op på scenen igen