Der var smæk på, da man gik ud i gamle dag. Den gamle Damsø Pavillon fra 1935 var ramme om hyggelige stunder med høj hat og kolde øl. Foto: Vanløse Lokalhistoriske Arkiv
Der var smæk på, da man gik ud i gamle dag. Den gamle Damsø Pavillon fra 1935 var ramme om hyggelige stunder med høj hat og kolde øl. Foto: Vanløse Lokalhistoriske Arkiv

En kiste til ål og en søpavillon

HISTORISK. Vanløse Lokalhistoriske Arkiv har været en tur i gemmerne og giver os historien om, hvornår Ålekistevej blev anlagt og fik sit navn. Og så er der historier om bønder, der skulle vogtes over og ramasjang på kroer og i pavilloner.

ÅLEKISTEVEJ: Indtil slutningen af det 18. århundrede eksisterede dyrkningsfællesskabet i Danmark, og således også på Vanløses gårde. Vanløses 14 gårdmænd havde i 1766/67 været i selveje og besluttede i 1780 at de ville tilslutte sig de nye landboreformer om at kunne udskifte og. ikke længere have et dyrkningsfællesskab, men få deres egen jord og gård. Markerne blev delt i to lige store halvdele ved en ret linie, ad hvilken man senere anlagde Ålekistevej.

Den fik navn efter dens udgangspunkt i syd (hvor Grøndals Parkvej og Ålekistevej i dag mødes), nemlig Ålekistehuset.

Ålekistehuset

Ålekistehuset blev bygget til en opsynsmand, der skulle vogte over Vanløse sluse, da bønderne gentagne gange havde ødelagt slusen, der regulerede vandstand i forbindelse med vandtilførsel til Københavnerne.

Bønderne var vrede over den for høje vandstand, så de ikke kunne skære rør eller have kvæg gående og græsse langs søen. Ålekistehuset fik sit navn på grund af de ålekister (fangstkasser), der fandtes på stedet. Ålekistehuset er væk nu, men man kan gå ind i det lille parkanlæg og se hvor slusen og ålekisterne har været.

Damsøpavillonen

I 1922 åbnede Damsøpavillonen nær slusen ved Ålekistevej. Et populært udflugtssted med musik og dans. Damsøpavillonen lukkede i 1941, og bygningerne blev revet ned i december 1944.

I 1922 indrettede handelsgartner Birkelund Rasmussen en begravelsesplads for dyr på et stykke af sit gartneri på hjørnet Ålekistevej og Hyltebjerg Allé. Grundet byggeri blev indgangen i 1943 flyttet til Hanebred og blev så nedlagt omkring 1950.

Mølle og kro

På hjørnet af Ålekistevej ogBogholder Allé fik møller Erichsen i 1892 tilladelse til at bygge en hollandsk mølle. Møllen er muligvis forsvundet allerede i før 1905, men gav navn til den senere Møllekro (fra ca. 1903), der ligeledes blev et yndet udflugtssted for Københavnere. Kroen lukkede i 1933, og gav navn til den senere opførte beboelsesejendom Møllegården.

Vanløse Kirke på Ålekistevej blev indviet 1. august 1909 (læs mere om den side 14). Hyltebjerg Kirke blev indviet 1945 – første dele og først i 1960 var den fuldt udbygget og indviet

Lindersvold

21. januar 1924 overtog restauratør H. C. Andersen grunden på hjørnet af Ålekistevej/Lindersvold Allé (nu Jyllingevej). Han åbnede Café Lindersvold, der omfattede restauration og selskabslokaler. Navnet blev i 1960 ændret til Moulin Rouge og i 1971 til After Eight og i 1977 til Griffen – populære musik- og spisesteder. Blev i 1987 købt af Københavns Kommune og ombygget til Medborgerhuset Lindersvold, som åbnede i 1991. Medborgerhuset blev lukket omkring 2005, da Vanløse Kulturstation åbnede.

Ålekistehuset blev opført til en opsynsmand, der skulle vogte over bønderne. Huset fik sit navn på grund af de ålekister - fangstkasser - der fandtes på stedet. Foto: Vanløse Lokalhistoriske Arkiv

Ålekistehuset blev opført til en opsynsmand, der skulle vogte over bønderne. Huset fik sit navn på grund af de ålekister – fangstkasser – der fandtes på stedet. Foto: Vanløse Lokalhistoriske Arkiv

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
»Da vi behandlede sagen i Magistraten blev jeg ikke orienteret om, hvilke konsekvenser sådan en festival kunne have for naturen i området,« siger rådmand Mette Bram. Dette syn mødte hende på Nordstrand for godt og vel en uge siden.

»En skandale hvis projektet gennemføres«

Sarah Bach la Cour er præst i Hyltebjerg Kirke og bor med sin mand og to børn på Ålekistevej.

PRÆSTEN