Helene Bach til venstre er på besøg i haven hos Melissa Fugl i det sydvestligste hjørne af Amager.
Helene Bach til venstre er på besøg i haven hos Melissa Fugl i det sydvestligste hjørne af Amager. - Foto: Martin Sørensen

»Støj fra lufthavnen er blevet værre«

Borgergruppe. I juni opstod borgergruppen ‘CPH uden udvidelse‘, der er tilhængere af Københavns Lufthavn og dens arbejdspladser, men modstandere af lufthavnens planer om at vokse til dobbelt størrelse. Gruppen er bekymrede over et stigende støjniveau og savner en uvildig kontrolinstans, der overvåger støjen.

SYDVESTAMAGER: Der er et hyggeligt leben af gryntende kælegrise, klukkende høns og mjavende katte i haven rundt om parcelhuset i det sydvestligste hjørne af Amager, tæt ved Sydvestpynten og Kongelundsfortet.

Med jævne mellemrum skærer en høj lyd gennem himlen – lyden af et fly, der netop lettet er fra lufthavnen. Her har Melissa Fugl boet i fire år med sin mand, og det var med åbne øjne, at de valgte at bo tæt på den luftkorridor, hvor flyene lander i og letter fra lufthavnen.

»Ja, vi vidste godt, at der er en lufthavn tæt på. Vi er før kommet herude rekreativt og kender området, og vi tog med, at der var noget flystøj,« fortæller hun.

Men støjen er blevet værre. Det er som om, at flyene skrår en anelse længere mod syd, hen over boligerne på Kalvebodvej, i stedet for at følge den lige linje fra startbanerne ud over Kongelunden, fortæller Melissa.

»På varme sommernætter kan man ikke holde soveværelsesvinduet åbent. Når der bliver for varmt, til at man kan sove, så åbner man vinduet lidt, men så kan man ikke holde støjen ud. Hvis bare flyene kunne holde sig inde i kanten af skoven – der er ikke anden beboelse, de så ville flyve ind over. Og det er ikke mig, der bare er sådan en sensibel en inde fra byen – vi hører det samme fra grundejerforeningen og folk, der har boet her i 25 år og har levet fint med det, men nu er det enormt meget værre,« siger hun.

Gennemsnit på et døgn

Helene Bach er også kommet på besøg hos Melissa. Hun bor selv på Amager Landevej tæt på kommunegrænsen mellem København og Tårnby. Her har hun boet i otte år og har samme opfattelse – støjen fra lufthavnen er blevet værre.

»Lufthavnens egne tal viser også, at støjen er steget siden 2015. Jeg hører det samme fra folk fra Kastrup, at støjen er blevet værre. Der er gode dage og der er dårlige dage – nogle dage hører man det ikke, andre dage er det slemt. Og jeg vidste også godt, at der var en lufthavn i nærheden, da jeg flyttede til Amager Landevej. Men at de havde planer om at udvide den til dobbelt størrelse, vidste jeg ikke,« fortæller hun.

Både hun og Melissa er aktive i borgergruppen ’CPH uden udvidelse’, der etablerede en facebookside med samme navn 22. maj (i dag med cirka 500 medlemmer) og havde sit første borgermøde 13. juni.

15 personer har engageret sig i tre arbejdsgrupper. Et af omdrejningspunkterne for arbejdet er, at knække koden for indviklede udregninger og data, når det handler om flystøj, og hvordan man klager over det.

»Det er uigennemskueligt for borgere at finde ud af, hvad lufthavnen må og at prøve at kæmpe sig gennem vejledninger om støjgrænser. For eksempel er det ikke den støj, du hører her og nu, der skal leve op til en støjgrænse på 55-60 decibel. Men den gennemsnitlige støj over et helt døgn. En fra Miljøstyrelsen sagde, at det svarer til, at du får en lussing og du så bliver spurgt om, hvordan den lussing føles som et gennemsnit over et helt døgn,« siger Helene Bach.

Den øvre grænse for støjniveauet for natlige operationer er 80 decibel ved en række udvalgte målestationer ved lufthavnen.

»Men hvor er de målestationer? Vi vil gerne have en målestation her!« siger Melissa.

Udregning – ikke måling

Når det skal vurderes, om støjgrænsen for flyvninger om dagen overholdes, sker det ikke via målinger af støjen, men derimod beregninger.

»Så når en borger føler, at flyene larmer mere og klager, så ser lufthavnen på deres data, og så siger de, at nej, beregningerne viser, at flyene ikke larmer mere. Men da støj udregnes som et gennemsnit, er det meget svært at se om grænserne bliver overholdt. Vi vil gerne have noget mere faktuelt – nogle egentlige målinger.«

»For hvad er det, vi som borgere skal kunne bevise? Jeg har ikke en chance for at måle støj eller at dokumentere, om et fly holder sig inden for en gennemsnitlig støjgrænse over et døgn. Der må være en anden uvildig kontrolinstans, der undersøger, om mine rettigheder bliver overholdt. Det er Miljøstyrelsen, der er tilsynsmyndighed, men jeg ved ikke, hvor proaktive de er. Der kommer en årsrapport, som lufthavnen selv laver, men jeg kunne ønske mig en uafhængig kontrolinstans,« siger Helene Bach.

Åbn den demokratiske proces

Borgergruppen er også optaget af den demokratiske proces i forhold til den udvidelse, lufthavnen har planer om og omtaler på sin hjemmeside.

Folketinget har endnu ikke formelt godkendt udvidelsen, og der er ikke lavet miljømæssige vurderinger af, hvad udvidelsen betyder for klimaet og for lufthavnens nærmiljø, beskriver borgergruppen på sin facebookside.

»Men der er givet dispensation til, at lufthavnen er begyndt at bygge, uden der er taget stilling til hele projektet i Folketinget. Vi vil gerne have åbnet den demokratiske proces, så man sikrer, at borgerne bliver hørt, før der bygges,« siger Helene Bach.

Hun henviser til, at Tårnby Kommune i oktober 2018 gav dispensation fra plangrundlaget til en udvidelse af Terminal 3 og gav en landzonetilladelse, som muliggør projektet.

»Der var ikke forinden en nabo- eller offentlig høring af projektet eller en miljøscreening. Sagen var behandlet som et konkret byggeprojekt, som forholdt sig til en eksisterende lokalplan, og ikke som et led i en større udbygning. Også selv om det tydeligt fremgik af lufthavnens ansøgning, at det var et led i ’Expanding CPH’,« fortæller Helene Bach.

Klage med opsættende virkning

En af initiativtagerne til borgergruppen har klaget over dispensationen til Terminal 3 til Planklagenævnet samt til Miljø- og Fødevarenævnet.

Planklagenævnet afgjorde i april, dels at klageren er klageberettiget, dels at klagen har opsættende virkning frem til nævnet afgør sagen, og det sker formentlig til oktober.

Støjgrænser for lufthavne

  • Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser er almindeligvis fastlagt ud fra undersøgelser af store befolkningsgruppers opfattelse af støjen.

  • Grænseværdierne er angivet som DENL-værdier – det vil sige et vægtet støjniveau som gennemsnit over et døgn, hvor der er lagt 5 decibel (dB) til støjniveauerne i aftenperioden (kl. 19 – 22) og 10 dB til støjniveauerne om natten (kl. 22 – 07).

  • De vejlende grænseværdier for støj fra lufthavne er 55 dB i boligområder, skoler, hospitaler, plejehjem og lignende. 60 dB i spredt bebyggelse i det åbne land og ved liberale erhverv. 50 dB ved rekreative områder med overnatning samt 55 dB ved rekreative områder uden.

  • Kilde: mst.dk

Melissa (til højre) og hendes mand har haft det fint med at bo tæt på korridoren, hvor flyene letter. Men støjen er blevet værre, og flyene svinger længere mod syd væk fra skoven og ind over beboelse, når de letter.

Melissa (til højre) og hendes mand har haft det fint med at bo tæt på korridoren, hvor flyene letter. Men støjen er blevet værre, og flyene svinger længere mod syd væk fra skoven og ind over beboelse, når de letter. – Foto: Martin Sørensen

Lufthavnens planer om udvidelse

  • Københavns Lufthavn planlægger en udvidelse, der skal øge det årlige passagertal fra 30 til 40 millioner.

  • Der udvides fra 78 til 124 gates, blandt andet via byggeri af en helt ny Finger E på 22.000 kvadratmeter i tre etager med plads til de største langdistancefly og nye, lange ruter. Første fase af byggeriet med syv gates er taget i brug i juni.

  • Terminal 3 udvides med 80.000 kvadratmeter. Første fase af udvidelsen står færdig i 2023, anden fase i 2028/29.

  • Der bygges en ny bagageterminal vest for Terminal 2, som er klar til brug i 2021.

  • Kilde: cph.dk

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Skuespiller Tommy Kenter kan opleves i forestillingen ¿Spillemand på en tagryg¿ som kan opleves på de skrå brædder på Det Ny Teater. Foto: Niels Ditlev

Spillemand Kenter på en tagryg

11. september kan du i forbindelse med Golden Days se filmen ‘This Ain’t California‘ i Sankt Hans Gade. Foto fra filmen

Film på lærredet: Oplev 1980‘ernes skatere i Østberlin