Lysskiltet på Rigshospitalet som er blevet tændt igen i sommer og siden slukket. Det er meningen, at det skal tændes igen, men ikke være for stærkt. Foto: Thomas Frederiksen
Lysskiltet på Rigshospitalet som er blevet tændt igen i sommer og siden slukket. Det er meningen, at det skal tændes igen, men ikke være for stærkt. Foto: Thomas Frederiksen

Lys fra Riget irriterer beboere

Et stort lysskilt med Rigshospitalet og logoet for Region Hovedstaden lyste for to år siden og har igen lyst højt oppe fra Rigshospitalet. Det generer naboerne, som også undrer sig over denne markedsføring.

Skiltning: For to år siden begyndte Rigshospitalet at lyse med et kæmpe lysskilt langt oppe fra den høje bygning.

Det generede naboer, og det viste sig endda, at hospitalet ikke havde fået tilladelse fra Københavns Kommune.

Der blev givet dispensation på den betingelse, at det ikke lyste for skarpt, men efter protesterne blev der slukket for lystavlen i første omgang.

Dominerer udsigten

I sommer begyndte det imidlertid at lyse igen, og borgere på Østerbro følte sig endnu engang generet.

Blandt dem er David Asmussen.

»Problemet er at det sidder så højt – så til forskel fra alle andre skilte i området kan det ses på lang afstand og dominerer udsigten – nu også om natten og ved søerne,« siger han.

Flere naboer har klaget over, at det var alt for skarpt, når det kunstige lys gik ind i lejlighederne, også efter det kom igen her i sommer, efter Rigshospitalet havde givet udtryk for, at de har imødekommet kritikken i 2017.

Efter naboerne har kritiseret lyset, har det været slukket igen, og fra Region Hovedstaden, som Rigshospitalet hører under, lyder det, at det var en fejl, at lysskiltet lyste så skarp.

Det skal der rettes op på, inden det lyser igen.

Giver ikke mening

En ting er, hvor skarpt det lyser, noget andet er, hvorfor Rigshospitalet overhovedet skal have et lysskilt.

Det undrer David Asmussen som skatteborger, at et velkendt hospital, der ikke som en forretning skal tjene penge på kunder, har brug for at reklamere for sig selv og bruge mellem en og to millioner kroner på lysskilte i en tid, hvor ressourcerne eller mangel på samme er til diskussion.

»Jeg kan ikke se, at det giver mening at bruge pengene på et formålsløst skilt i stedet for at benytte det til for eksempel tre sygeplejersker,« siger han.

Østerbro Avis har kontaktet først Rigshospitalet og siden Region Hovedstaden, som Rigshospitalet henviste til. Herfra er der ingen personer, der argumenterer for brugen af lysskiltet, men de har sendt skriftlige svar til avisen.

Fra Region Hovedstaden henviser man til budgetaftalen i 2013, hvor der blev sat penge af til et skiltningsprogram, der skal gøre det nemmere at finde frem til hospitalerne.

»På Rigshospitalet skal gavlskiltene desuden kommunikere med hospitalets omverden i bymiljøet, herunder matche de øvrige vidensinstitutioner i området. Det er desuden vigtigt, at gavlskiltene kan aflæses og fungere som et visuelt pejlemærke på lang afstand – også når det er mørkt,« lyder det i svaret.

Ikke penge fra driften

Regionen fastslår også, at pengene til lysskiltet ikke kunne bruges til for eksempel ansættelse af sygeplejersker, da der ikke er tale om driftsmidler.

»Udgifterne til skiltene er afholdt af den regionale pulje til udendørs skiltning af regionens hospitaler. Der er dermed ikke brugt midler fra hospitalets drift,« skriver regionen.

I regionen, som ikke selv opkræver skat, er der loft over, hvor meget der må bruges til drift – for eksempel ansættelse af personale – efter aftale med staten.

Disse forklaringer mildner dog ikke David Asmussen. Han har svært ved at se, at Rigshospitalet skal have et pejlemærke og tvivler på, at folk der skal på hospitalet, vil orientere sig efter et lysskilt.

Og uanset om der ikke er tale om penge, som regionen ikke kan ansætte folk til, mener han, at mellem en og to millioner kroner sagtens kunne anvendes bedre til gavn for borgerne.

Det ventes, at lysskiltet lyser igen den kommende tid, og det skal gerne være for nedsat styrke.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Diget ved Nordstranden i Dragør.

Dragør får støttekroner til digeprojekt

Teenager skudt på Nørrebro: en person er anholdt