HF med praktik: Eleverne bliver forberedt til erhvervslivet

Den nye gymnasiereform fra 2017 betyder, at HF-uddannelsen nu er opbygget anderledes, end den førhen har været. Den nye opbygning gør nemlig, at uddannelsen bliver mere praktik- og projektstyret, hvilket, skolerne mener, er til stor gavn for eleverne, fordi de derfor bliver bedre klædt på til videre uddannelse og til erhvervslivet. Eleverne får i højere grad mere hands-on-erfaring med, hvad de kan arbejde med i fremtiden, og det er en stor fordel for både elever såvel som lærere. Hos Gentofte HF oplever de i høj grad engagerede elever, fordi eleverne synes, det er enormt spændende at få en forsmag på en mulig fremtidig karrierevej.

At komme tættere på den virkelige verden
Når eleverne vælger HF, skal de stadig have de traditionelle fag, men timerne bliver fordelt anderledes i forhold til, at man bruger tid på projekt- og praktikforløb. Det er naturligvis forskelligt fra fagpakke til fagpakke, hvilken praktik man kommer i. Har man eksempelvis en kommunikations-fagpakke, kan man f.eks. komme i praktik hos et filmstudie. Hvis man har valgt en business-fagpakke, vil man i højere grad komme på virksomhedsbesøg hos f.eks. Ørsted. Eleverne på HF har et praktikforløb 1 gang hvert semester, så i løbet af en 2-årig HF er man 4 gange ude og omsætte sin faglige viden til praktisk kendskab. Derfor betyder det meget, hvilken fagpakke man vælger, fordi det er vigtigt at vælge en fagpakke, der interesserer en, hvis man skal have mest muligt ud af sin HF.

HF med praktik viser eleverne muligheder
Gentofte HF sørger for at give deres elever mulighed for at smage på deres interesser. Med en praktikorienteret HF tænker man i højere grad på de videregående uddannelser og elevernes senere erhverv, hvor man inspirerer dem til, hvilke mulige veje de kan gå i livet. Det store spørgsmål ”Hvad skal jeg være, når jeg bliver stor?” bliver mere spiseligt for eleverne, når de får lov til at prøve kræfter med forskellige ting. De 4 praktikforløb har til opgave at give eleverne en idé om, hvilke karriereveje de kan bevæge sig ud af.

Bliv afklaret omkring dine interesseområder
På HF-uddannelsen fylder praktikforløbet 70 timer sammenlagt, hvor skolen vælger praktiksteder til de forskellige fagpakker. Over nogle dage får man et større indblik i, hvordan, den viden man får i undervisningen, omsættes praktisk i ’den virkelige verden’. HF-uddannelserne oplever, at eleverne er motiverede til at bevæge sig udenfor skolens 4 vægge for at få stillet deres nysgerrighed. Efter reformen er det muligt for folkeskoleelever at tage direkte på HF, hvis de opfylder de gældende krav. Man skal blandt andet være erklæret uddannelsesparat, have et gennemsnit på mindst 4,0 i standpunktskaraktererne og have fuldført folkeskolen med et tilfredsstillende resultat. Dermed er det blevet lettere for de elever, der efter folkeskolen målrettet vil arbejde med f.eks. business og handel. Her kan eleverne få en god uddannelse, som giver dem adgang til deres videreuddannelse eksempelvis på en professionsbachelor eller erhvervsakademiet – og med praktikken kan de få praktisk kendskab til virksomheder inden for den branche, der interesser dem.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Der skal være en ny naturpark i Nordhavn. Et af spørgsmålene er, om den skal fylde 28 eller 100 hektar.

Kom til borgermøde om ny naturpark

Erhversmanden Rasmus Storgaard har købt vandværket, som skal drives som kulturelt fællesskabshus. Han og andre aktive i Vandværket inviterer til fredagsbar fredag 6. september

Fredagsbar i Vandværket