Artitekternes foreløbige bud på det nye bibliotek på Toftegårds Plads. Det er dog ikke endeligt, da forslaget først skal færdigbearbejdes i efteråret 2019. Tegning: Schønherr/Rolvung og Brøndsted
Artitekternes foreløbige bud på det nye bibliotek på Toftegårds Plads. Det er dog ikke endeligt, da forslaget først skal færdigbearbejdes i efteråret 2019. Tegning: Schønherr/Rolvung og Brøndsted

Fra asfaltørken til kulturcentrum

VINDERPROJEKT FUNDET. Vinderforslaget til den nye helhedsplan for Toftegårds Plads bliver projektet ‘Bølgen’, der skal forvandle pladsen til et nyt kulturcentrum i Valby. »De har ramt det, vi har ønsker os,« siger lokaludvalgsformand.

TOFTEGÅRDS PLADS: Det er svært at genkende Toftegårds Plads, når man kigger på visualiseringerne fra arkitektfirmaerne Schønherr samt Rolvung og Brøndsted. Svært at forstå, at pladsen, der i årevis har ligget hen som en kedelig sort asfaltplet omgivet af Valbys store indfaldsveje, på tegningerne blomstrer op som et grønt byrum.

Det er dog nu ganske vist, at en af Københavns største pladser inden for en kort årrække vil være et kulturelt åndehul. Det står klart, efter at vinderforslaget til helhedsplanen for pladsen er fundet i projektet ’Bølgen’, som arkitektfirmaerne Schønherr samt Rolvung og Brøndsted står bag.

Fra trafik til kultur

Det betyder, at Toftegårds Plads går fra at være et historisk trafikalt knudepunkt som tidligere vendeplads for sporvogne og busser til at blive et knudepunkt for kultur og møder mellem Valbys beboere og besøgende. Noget, der binder bydelen sammen, siger overborgmester Frank Jensen (S):

»Med Toftegårds Plads får vi ikke bare et nyt kulturelt knudepunkt i Valby, vi får også bundet det gamle og det nye Valby bedre sammen som et nyt, levende mødested for alle uanset baggrund alder og interesser,« siger han i en pressemeddelelse.

Artitekternes foreløbige bud på det nye bibliotek på Toftegårds Plads. Det er dog ikke endeligt, da forslaget først skal færdigbearbejdes i efteråret 2019. Tegning: Schønherr/Rolvung og Brøndsted

Artitekternes foreløbige bud på det nye bibliotek på Toftegårds Plads. Det er dog ikke endeligt, da forslaget først skal færdigbearbejdes i efteråret 2019. Tegning: Schønherr/Rolvung og Brøndsted – Foto: N/A

Det er det rigtige projekt

Det nye bibliotek placeres ud mod Vigerslev Allé tæt på kulturhusene Kraftwerket og Valby Kulturhus. I vinderforslaget snor pladsen sig op på bibliotekets tag og skal i samspil med terrænet skabe læ og skærme af for trafikken, så pladsen bliver mere anvendelig som byrum. Samtidig giver bibliotekets placering gode muligheder for samspil med de andre kulturhuse på pladsen.

Biblioteket på Toftegårds Plads har i flere år været et stort ønske i Valby Lokaludvalg, og formand Michael Fjeldsøe (SF) er godt tilfreds med vinderforslaget:

»Det er det rigtige projekt, de har valgt. Vi har ønsket os en let og transparent bygning, der er med til at afgrænse pladsen fra trafikken, og det lever forslaget fuldt ud op til det,« fortæller Michael Fjeldsøe og tilføjer:

»Arkitekterne har fundet en god løsning på, hvordan man ved hjælp af noget terrænbearbejdning ud mod Gammel Køge Landevej kan skærme pladsen af, så der ikke er en masse støj. Det, synes jeg, er et godt forslag at arbejde videre med.«

Artitekternes foreløbige bud på det nye bibliotek på Toftegårds Plads. Det er dog ikke endeligt, da forslaget først skal færdigbearbejdes i efteråret 2019. Tegning: Schønherr/Rolvung og Brøndsted

Artitekternes foreløbige bud på det nye bibliotek på Toftegårds Plads. Det er dog ikke endeligt, da forslaget først skal færdigbearbejdes i efteråret 2019. Tegning: Schønherr/Rolvung og Brøndsted – Foto: N/A

Skal der bygges mere?

Toftegårds Plads, der i størrelse kun er overgået af Kongens Nytorv og Enghave Plads i København, blev anlagt i 1920’erne som vendeplads for sporvogne og busser og var i mange år Valbys trafikale centrum. Med den nye helhedsplan for pladsen er ønsket, at Toftegårds Plads igen kan blive et centralt mødested.

Udover det nye bibliotek giver vinderprojektet mulighed for også at placere nye ungdoms-, ældre- eller plejeboliger på Toftegårds Plads, ligesom der også muliggøres 1.000 kvadratmeter bebyggelse eksempelvis til kommunale funktioner. Det er ikke afklaret, om disse bygninger skal opføres.

Spørger man lokaludvalgsformanden, så er det ikke et lokalt ønske, at der skal bygges yderligere på Toftegårds Plads:

»Ønsket om at bygge mere på pladsen end biblioteket kommer hverken fra borgerne i Valby eller lokaludvalget. Derfor har det været afgørende for os, at der i betingelserne er blevet lagt et maksimalt antal kvadratmeter ind, man må bygge udover biblioteket. Det er nemlig helt afgørende, at man ikke bygger mere end det tilladte, for det vil ødelægge hele idéen med arkitektkonkurrencen og det, vi har ønsket os,« forklarer Michael Fjeldsøe.

Han slår også fast, at det er vigtigt, at eventuelt byggeri ud over biblioteket skal være noget, der bidrager til den ønskede funktion som et kulturelt og samlende centrum i Valby.

Arkitekternes nuværende visualiseringer af biblioteket på Toftegårds Plads er dog kun foreløbige, da forslaget først skal færdigbearbejdes og projektet konkretiseres. Det sker i efteråret 2019.

Biblioteket ventes at kunne åbne i midten af 2023.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Prøvestenen var oprindeligt til for at beskytte indsejlingen i Københavns Havn. Den kunstige ø er fra 1700-tallet og bliver i dag brugt til råstoffer.

Prøvestenens havneplads inviterer på pølser, drikke og store maskiner

Der skal være en ny naturpark i Nordhavn. Et af spørgsmålene er, om den skal fylde 28 eller 100 hektar.

Kom til borgermøde om ny naturpark