»Det siger sig selv, at hver eneste gang, der anlægges bilparkering lige til venstre for en cykelsti, så øges risikoen for ulykker,« lyder det fra SF‘s Balder Mørk.
»Det siger sig selv, at hver eneste gang, der anlægges bilparkering lige til venstre for en cykelsti, så øges risikoen for ulykker,« lyder det fra SF‘s Balder Mørk. - Foto: Martin Sørensen

»Nye tal om cyklisme bekymrer«

CYKELREGNSKAB. »Cyklisterne er ikke tilfredse og trygge nok på Frederiksberg. Det må være konklusionen efter det seneste cykelregnskab,« fastslår SF‘s Balder Mørk Andersen. Han mener, der er behov for en mere henhjertet cykelindsats.

RAPPORT: En ny rapport ved navn ’Cykelregnskab 2018’ udarbejdet af Rambøll gør status over Frederiksberg-cyklisternes tilfredshed og tryghed for perioden 2016-18.

Konklusionerne i rapporten er – ifølge SF’s Balder Mørk Andersen – af så negativ karakter, at det ikke kan siddes overhørigt:

»By- og miljøudvalget behandlede sagen på udvalgets dagsorden 19. august, og i SF kunne vi ikke bare tage sagen til efterretning, men fandt at resultaterne var af en sådan karakter, at de bør diskuteres i Kommunalbestyrelsen,« siger Balder Mørk og fortsætter:

»Gennem flere år har vi på rådhuset hørt det borgerlige flertal blæse med mel i munden på dette område. De har ønsket at bilde borgerne ind, at man i en bykommune som Frederiksberg på samme tid kan tænke lige meget på cyklister og bilister. Men reelt har den førte bilparkeringspolitik gjort det mindre trygt at være cyklist.«

Balder Mørk Andersen, som foruden at være rådmand er medlem af by- og miljøudvalget på Frederiksberg, uddyber:

»Det har en konsekvens, når flertallet arbejder for at etablere 1.600 ekstra bilparkeringspladser på vejene i vores by, ligesom det naturligvis tiltrækker flere biler, når det er gratis at parkere de første to timer.«

Utrygge forældre

Tallene i cykelregnskabet viser, at 71% af cyklisterne er tilfredse eller meget tilfredse med Frederiksberg som en cykelvenlig by. Frederiksberg Kommunes målsætning var 90%. Til sammenligning synes 84% af cyklisterne i Københavns Kommune, at København er en god eller meget god cykelby.

Andelen af Frederiksberg-cyklister, der føler sig trygge i trafikken, er på to år faldet fra 74% til 66%. Her var målet 80%. Samme udvikling gør sig gældende i forhold til dræbte og tilskadekomne, hvor der var 30 i 2018, efter at tallet ’kun’ var 20 i 2017. Kommunes mål var maksimalt 12 dræbte eller tilskadekomne cyklister i 2018.

Ligesom andelen af trygge cyklister er faldet, er antallet af forældre, som er trygge ved at deres børn cykler, faldende. Blot 39% følte sig trygge ved situationen i 2018. I 2016 var det tilsvarende tal 46%, mens målet i 2018 var 90%.

Bør være et wakeupcall

»I SF mener vi, at de nye tal bør være et wakeupcall, som betinger, at der fremadrettet tages de rette prioriteringer til fordel for cyklismen på Frederiksberg,« siger Balder Mørk og fortsætter:

»Det siger sig selv, at hver eneste gang, der anlægges bilparkering lige til venstre for en cykelsti, så øges risikoen for ulykker med åbne bildøre i passagersiden, hvilket igen reducerer tryghedsfølelsen for cyklisterne,« siger han og tilføjer:

»Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan det havde set ud, hvis SF ikke havde fået tilslutning til sit tidligere budgetforslag om cykelstier på alle trafikveje inden 2020. Men jeg kan nu også se, at det har fået højrefløjen til at tro, at de havde købt sig fripas til fortsat at gøre Frederiksberg til hele hovedstadens gratis parkeringsplads.«

Bredere cykelstier, tak

Men hvad skal der så – ifølge Balder Mørk Andersen – til, for at få mere trygge og tilfredse cyklister på Frederiksberg?

»Der er behov for helhjertet at arbejde for Frederiksberg som en dejlig cykelby. Det kræver kort fortalt færre biler i byen – især af de udefrakommende, som stadig kan parkere gratis i to timer. Det kræver mod til at foretage valg til gavn for cyklisternes sikkerhed og fremkommelighed frem for bilismen og bilparkeringen,« siger Balder Mørk og tilføjer:

»Cyklister, som konstant skal være nervøse for at blive ramt af bildøre, der åbnes fra parkerede biler, vil til enhver tid føle sig mindre trygge. Bredere cykelstier med plads til overhalinger giver færre kontroverser. Vi har brug for grønne prioriteringer til gavn for de bløde trafikanter.«

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Kenneth Nilsson (th.) og medarbejder Mathilde Slot på legepladsen.

80 år i ‘Penalhuset’

»At andelene af tilfredse og trygge cyklister er faldet en smule fra 2016 til 2018 tilskriver jeg mest af alt statistiske tilfældigheder. Set over en længere perioder går det stort set kun fremad med tallene,« fastslår Jan E. Jørgensen

Jan E. Jørgensen (V): »Useriøst kun at sammenligne 2016- og 2018-tallene«