- Foto: Arkivfoto: Michael Paldan

Dragør endnu ikke afklaret om køb af nedlagt asylcenter

Et flertal i Dragørs økonomiudvalg har i torsdags udskudt beslutningen, foreløbig til næste økonomiudvalgsmøde, om man vil købe det tidligere asylcenter i Kongelunden af staten, pris knap tre mio. kroner.

DRAGØR: Forvaltningen har givet udvalget svar på forskellige tvivlsspørgsmål, stillet i april.

Blandt andet oplyser forvaltningen, at hvis udlejning af bygninger skal dække udgifter til drift og vedligehold, skal samtlige 2.000 kvadratmeter udlejes til 350 kr. pr. kvadratmeter årligt, og det vurderes ikke at være realistisk.

Der er brug for indtægter fra aktiviteter eller udleje af grund.

Afhængig af fondsmidler

Der blev i april også spurgt til muligheden for at placere flygtninge i midlertidige boliger på området i stedet for i de lejede pavilloner på Rødtjørnen og ved Halvejen, og det ville give en besparelse på cirka to millioner kroner årligt.

Forvaltningen vurderer, at kommunen ikke selv kan give dispensation til at placere flygtninge i midlertidige boliger her. Og det kan ikke forventes, at staten giver dispensation til indkvartering af tidligere ankomne flygtninge.

Men måske til en fremtidig indkvartering, hvis der skulle opstå en ny flygtningekrise med mange nyankomne flygtninge.

Endelig kan asylcentret tjene som et vigtigt supplement til Ungdomsskolens og DGI’s rekreative aktiviteter på Kongelundsfortet. De samarbejder om det treårige projekt ’Outdoor Kongelunden’, som Nordeafonden har støttet med fem millioner kroner.

Ifølge sagsfremstillingen har fonden indikeret, at hvis projektet er vellykket, kan der i en efterfølgende fase søges om op til 150 millioner kroner.

Styregruppen bag Outdoor Kongelunden drøfter fremtidig finansiering til efteråret.

Skovrejsning eller salg

Konservative er modstander af et køb af asylcentret, og gruppeleder Kenneth Gøtterup stemte imod at udsætte sagen.

Han skriver i et debatindlæg på dragoernyheder.dk, at han har kontaktet staten og spurgt, hvad planerne er for asylcentergrunden, hvis Dragør Kommune ikke køber den. Staten overvejer tre muligheder:

At rive pavilloner og bygninger med skimmelsvamp ned og indskyde grunden i statens ejendomsselskab Freja A/S. At rive pavilloner ned og udbyde ejendommen til salg i offentligt udbud. Eller at overdrage grunden til Naturstyrelsen med henblik på skovrejsning.

Der må ikke bygges nye anlæg til beboelse, erhverv eller andre bymæssige formål på grunden.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
KBH Syd HF og VUCs flag vajer stadig på den gamle Tårnby Skole, men kun indtil flytningen i august 2020 eller efterårsferien i 2020. Foto: Amager Bladet

KBH Syd HF & VUC flytter fra Tårnby Skole i 2020

Frank Jensen har for flere år siden sat sig i spidsen for at der skal udvikles på det areal, der nu hedder ¿Jernbanebyen¿. Han har tidligere af flere omgange besøgt området, og nu kan du kan møde ham og en række andre politikere til en til en snak om områdets udvikling onsdag 28. august 2019, når der er debat om Jernbanebyen. Arkivfoto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Nu skal der smedes i jernbanebyen