Metrocityringen, M3, åbner søndag 29. september.
Metrocityringen, M3, åbner søndag 29. september. - Foto: Metroselskabet.

Sur 😠 Ked 😭 Haha 😆 Elsker 😍 Wow 🤩 Like 👍

Metro-gebyr opkræves uden brug af ekstra rejsekort og standere

Planerne om at indføre et ekstra rejsekort og etablere en ekstra stander på stationerne til Metrocityringen er skrottet. Passagererne kan rejse på samme måde som i dag, og det såkaldte kvalitetstillæg gælder for rejser i hele Metroen – både på den gamle og nye strækning.

CITRYRINGEN: Som en del af loven bag Metrocityringen blev det besluttet, at der skal opkræves et ekstra tillæg for passagerer. Der har været stor usikkerhed om, hvordan tillægget skulle opkræves. I første omgang ønskede Metroselskabet en aftale med DSB og Movia for at forenkle passagerernes betaling ved brug af samme rejsekort, men hverken DSB eller Movia ønskede sådan en aftale.

Det fik Metro-pendlernes talskvinde, Tina Weber, til at rejse kritik.

»Det betyder, at der skal indføres et rejsekort II som kun er forbeholdt Metroens passagerer, mens man stadig skal benytte det nuværende rejsekort, hvis man skal skifte til bus eller tog, da hverken Movia eller DSB ønsker tillægget påført deres kunder,« udtalte Tina Weber til Amager Bladet i maj 2018.

Samlet set skal kvalitetstillægget indbringe mellem tre og fire milliarder kroner i perioden fra 2019 til 2065.

Kritikken fik flere partier i forligskredsen på Christiansborg til at genoverveje beslutningen:

»Det virker uhensigtsmæssigt og træls, og hvis det overhovedet kan lade sig gøre at finde en anden løsning, så vil vi i Socialdemokratiet gerne være med til det. Den høje pris er i sig selv et problem, men det holder ikke, at vi nu også risikerer at gøre det mere besværligt at køre med kollektiv trafik,« sagde Socialdemokratiets daværende transportordfører Rasmus Prehn.

Han henviste til, at »det virker bøvlet, at man til den tid vil være nødt til at stille særlige standere op på Metro-stationerne, fordi prisen for at køre i bus, i bus, tog og Metro ikke længere vil være ens, når Cityringen åbner i 2019«.

Gælder i hele Metroen

Når MetroCityringen åbner søndag 29. september kan passagererne se frem til en helt anden løsning. Der bliver hverken indført ekstra rejsekort eller flere standere. Til gengæld kommer passagererne til at betale et ekstra gebyr, uanset om man rejser på den gamle eller den nye strækning.

Tillægget skal man kun betale, hvis man rejser på rejsekort eller pendlerkort. Køber man enkeltbilletter på mobilen eller kontant, skal man ikke betale tillægget.

»Finansieringen af Cityringen, som er et kæmpestort infrastrukturprojekt, sker delvist via passagerindtægter og indskud fra ejerkredsen, og som en del af beslutningsgrundlaget blev det også besluttet at indføre et tillæg, der lægges oven i billetprisen,« understreger Rebekka Nymark, kundedirektør i Metroselskabet, i en pressemeddelelse.

Tillægget er et stort tilbageskridt for passagererne i hovedstadsområdet, fordi tillægget gør billetsystemet mere uigennemskueligt og besværligt. Det er også et tilbageskridt for det arbejde, som trafikselskaber, myndigheder og politikere i årevis har gjort for et enkelt takst- og billetsystem på Sjælland. Det giver ikke mening, at Metroen bliver et adskilt system, som man som passager skal overveje, om det kan betale sig at bruge. Især ikke, når passagererne kan blive tvunget over i Metroen, når busruterne i København bliver omlagt, så de ikke kører parallelt med Metroen.

Passagerpulsen.

Af lovgrundlaget fremgår det, at der opkræves et tillæg på én krone ekstra pr. passager i gennemsnit for at benytte det samlede Metrosystem.

Metroselskabet har derfor arbejdet med, hvordan opkrævningen af tillægget kan tilrettelægges, så tillægget kun opkræves på Metrorejser.

Den besluttede løsning baserer sig på en model, hvor kvalitetstillægget opkræves på almindeligt rejsekort med 1,60 kr. i myldretiden og 1,28 kr. uden for myldretiden.

På pendlerkort kan adgang til Metroen fravælges. Vil man kunne bruge Metroen er tillægget fastsat til 80 kr. om måneden. For pendler-kombikortet betaler man ikke et særligt tillæg på forhånd, men der opkræves 1,60 kr. pr. rejse med et loft på max. 80 kr. om måneden.

»Vi ved, at vores kunder er optaget af, at det er så enkelt og nemt som muligt at rejse med Metroen og på tværs af bus, tog og tog. Vi gør derfor en stor indsats for at informere målrettet og tydeligt om de ændringer og konsekvenser, som kvalitetstillægget får for vores passagerer. Vi har bl.a. været i dialog med en række pendler- og forbrugerrepræsentanter for at få deres input til, hvordan vi sikrer den bedste kommunikation,« udtaler Rebekka Nymark.

Kvalitetstillægget

  • I principaftalen om etablering af en MetroCityringen fra 2005 og i ringens lovgrundlag fra 2007 er det besluttet, at der skal opkræves et kvalitetstillæg for kunder i Metroen ved Cityringens åbning.

  • Det er alene passagerer, der vælger at køre med Metro, der vil komme til at betale et kvalitetstillæg.

  • Kunderne skal fortsat tjekke ind og ud som hidtil, men Metroselskabet vil tydeliggøre Metro-standerne på de store trafikknudepunkter, så det bliver så nemt som muligt for kunderne.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Skriv et svar

Pump bare badedyret op til VM i badedyrsrace

Skattestyrelsens facade blev raseret ved en eksplosion tirsdag aften

Over 110 henvendelser om eksplosion: »Det er virkelig overvældende«