Platanvej.
Platanvej. - Foto: Martin Sørensen

Like 👍

Overordnet plan mod forurening eftersøges

…Debat

Birgitte Franck

Medlem af Ældrerådet

FORURENING: Næsten 1700 personer har givet deres mening til kende på Frederiksbergs Kommunes hjemmeside angående spørgsmålet om, hvorvidt Platanvej skal åbnes for almindelig gennemkørende trafik eller være forbeholdt busser og cyklister. Borgertilkendegivelserne er af nogle blevet opfattet som en konkurrence, hvor det projekt, der fik flest tilkendegivelser, ville blive vedtaget. Sådan er det næppe?

Efter bearbejdning af forslagene bliver det spændende, hvilke beslutninger politikerne tager. Ikke mindst, når man ser på de mange fremskridtsvenlige tanker, der ligger i kommunens egne bæredygtighedsplaner. Er det rimeligt, at lave fire scenarier, der udelukkende handler om Platanvej? Jeg savner en overordnet målsætning og et helhedssyn, der fokuserer på et større område og/eller hele kommunen. Problematikken handler om biler og parkeringspladser på Frederiksberg kontra fokus på mindre CO2-udledning, grønne områder, samt mindre støjforurening fra busser og biler.

Dette er en gennemgribende problematik, der handler om mindre privatbilisme i større byer og mere ikke forurenede kollektiv trafik. Fint med den nye metrostation på Frederiksberg Allé, men mon området vil blive gearet til alle de borgere, der vil stille cyklen ved Metroen? Frederiksberg Kommune har udgivet et hæfte: ’Bæredygtighed for miljøet 2018-21’. Her beskrives, hvordan man kan understøtte og lave en omstilling, der gør Frederiksberg til Danmarks el-by nr. 1. »Strategien skal bl.a. sikre omstilling til grøn transport«.

Jeg håbede på, at Sundhedsforvaltningen også var på banen i forbindelse med høringen om Platanvej, da der jo ligger mange evidensbaserede undersøgelser, der beskriver de sygdomme, støj- og luftforurening kan medføre. Ikke uinteressant for landets tættest befolkede kommune. Jeg har et ønske i debatten om Platanvej – nemlig, at der straks indføres el-busser på strækninger, der går igennem tæt bebyggede områder i kommunen.

Det vil forbedre luftkvaliteten og sænke støjniveauet og ligger i tråd med kommunen og Movias ønsker om, at alle buslinjer på Frederiksberg er fossilfrie i 2030. Hvorfor skal det tage 11 år, før planen bliver ført ud i livet? Det handler om økonomi, men det handler også om menneskers livskvalitet. Hvorfor kan man ikke effektuere de beskreve planer om el-busser tidligere end forventet?

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Skriv et svar

Heidi Engelund

Om journalisten Heidi Engelund

Jeg er journalist på Frederiksberg Bladet, og er altid glad for at skrive om det lokale, stort og småt, rundt omkring på Frederiksberg. Har du et godt tip, så er du altid velkommen til at maile til mig på hee@minby.dk

Naturvejledernes ladcykel er stjålet, har du set den?

Naturvejlederne savner deres ladcykel

Duo underholder i Bakkehuset.

Lidenskab og skønånd på Bakkehuset