Borgerrådgiver Johan Busse. Foto: Michael Bothager/Ritzau Scanpix

Københavnernes vagthund kan blive vippet ud efter sin orlov

UAFGJORT. Johan Busse, leder af Borgerrådgiveren – en uafhængig vagthund, der hjælper Københavns borgere med klager over kommunens forvaltninger – har søgt uddannelsesorlov. Jakob Næsager (C) mener, at det truer borgerrådgiverens uafhængighed, at netop forvaltningen har formuleret og indstillet, at Busse efter orloven står til at blive degraderet.

KØBENHAVN: En ansøgning om orlov ser nu ud til at vippe Johan Busse af pinden som leder af Københavns Kommunes Borgerrådgiver.

Borgerrådgiveren er en slags ombudsmand, der skal sikre borgernes retssikkerhed i kommunens sagsbehandling. Blandt andet ved at hjælpe københavnerne med at klage over kommunens forvaltninger, men Borgerrådgiveren kan også rejse sager af egen drift. Siden 2004 har der været over 35.000 henvendelser fra borgerne.

Johan Busse har siden 2004 stået i spidsen for institutionen med flere juridiske rådgivere under sig, men nu har han søgt Københavns Borger-repræsentation om orlov uden løn til ni måneders uddannelseskonstitution som landsdommer i Østre Landsret, som Dommerudnævnelsesrådet har udnævnt ham til.

Han har foreslået chefkonsulent og jurist Anne-Sophie Hermansen som afløser i de ni måneder, indtil han vender tilbage. Hun har i omkring 10 år delt den daglige ledelse af kontoret i Vester Voldgade med Johan Busse.

Sagen endte uafgjort

Økonomiforvaltningen har i sin indstilling til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i stedet foreslået det vilkår, at Johan Busse ikke får en garanti om at sin stilling tilbage efter orloven, men får ’en god stilling i Københavns Kommune med løn svarende til en kontorchefstilling’ – altså en stilling med lavere løn.

Forvaltningen bringer i sin anbefaling desuden en evaluering af Borgerrådgiveren til torvs, der lige nu finder sted, og vurderer, at en garanti for at vende tilbage til stillingen kunne begrænse kommunens handlefrihed, når evalueringen ligger klar.

Se hele forvaltningens indstilling her.

Enhedslisten og Konservative Folkeparti stillede et ændringsforslag i Økonomiudvalget 11. juni og i borgerrepræsentationen 20. juni, hvori Johan Busse garanteres stillingen efter sin orlov. Men afstemningen endte begge steder uafgjort så ændringsforslaget blev forkastet.

I Borgerrepræsentationen var der 26 stemmer for (Ø, Å, B, C og Finn Rudaizky fra DF) og 26 stemmer imod (A, F, V og Carl Christian Ebbesen fra DF). Så var der Økonomiforvaltningens indstilling tilbage, som blev godkendt uden afstemning. Johan Busse kan dermed ifølge forvaltninens indstilling miste stillingen efter sin orlov.

Skarpeste kritiker

Borgerrådgiveren beskriver hvert år i sin rapport omfanget af klagesager mod de enkelte forvaltninger. Antallet af sager har været støt stigende siden starten i 2004.

Fordi Københavns Kommune i 2004 dermed reelt har ansat sin egen skarpeste kritiker, blev det i vedtægterne for Borgerrådgiveren nedfældet, at funktionen er forankret direkte under Borgerrepræsentationen, er uafhængig af kommunens udvalg, borgmestre og forvaltning.

Der står desuden, at Borgerrepræsentationen ansætter og afskediger Borgerrådgiveren efter indhentet erklæring fra Borgerrådgiverudvalget. Og 16. maj erklærede dette udvalg, at man imødekommer ansøgningen om orlov og at Johan Busse i de ni måneder erstattes af Anne-Sophie Hermansen.

Se hele vedtægten for Borgerrådgiveren her.

Men da Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen skulle behandle sagen, bestod indstillingen ikke alene af Borgerrådgiverudvalgets erklæring, men også af Økonomiforvaltningens overvejelser og anbefalingen af, at Johan Busse tilbydes en anden stilling efter endt orlov.

Uafhængighed beklikkes

Jakob Næsager fra Konservativt Folkeparti mener, at Borgerrådgiverens uafhængighed af kommunens forvaltning beklikkes af, at netop forvaltningen formulerer ideen om at foreslå en helt andet stilling til Johan Busse.

»Hvis man vil sikre Borgerrådgiverens uafhængighed, når han skal være borgernes vagthund overfor forvaltningen og syv borgmestre, så kan det ikke hjælpe noget, at Borgerrådgiveren er underlagt en af forvaltningsdirektørerne og modtager instrukser derfra,« siger Jakob Næsager.

Vil have sagen genoptaget

Han mener, at stemmeligheden i Borgerrepræsentationen skyldtes fravær.

»Det er ekstremt utilfredsstillende – det skal ikke være fravær på en tilfældig dag, der afgør, om vi har en uafhængig Borgerrådgiver. Jeg vil derfor prøve at høre i forvaltningen, hvordan man kan genoptage en sag, når dens udfald afgøres af fravær. Jeg håber, at sagen kan komme op igen i august,« siger Næsager.

Hovedpersonen, Johan Busse, ønsker ikke at kommentere sagen. Han oplyser, at han har orienteret kommunen om, at han agter at holde orloven.

Han skal seks måneder inde i orlovsperioden meddele, om han ønsker at vende tilbage til en stilling i Københavns Kommune.

S og SF: Ingen siger, at Busse ikke kan vende tilbage

Socialdemokratiet og SF kunne 20. juni ikke bakke Ø og C’s ændringsforslag op om, at garantere Johan Busse tilbagevenden til sin stilling efter endt orlov.

»Der ligger en tidligere beslutning i Borgerrepræsentationen om, at ansatte i Københavns Kommune fra kontorchefer og opefter bevilger man ikke orlov.«

»Som en cadeau til Johan Busse og til Borgerrådgiveren som institution bøjer vi faktisk reglerne ved at give orloven. Men i respekt for institutionen Borgerrådgiveren kan vi ikke se, man skal binde sig til, hvad der sker efter orloven. Det er ikke bare en stol, der skal holdes varm. Den beslutning skal til den tid træffes af Borgerrepræsentationen efter indstilling fra Borgerrådgiverudvalget,« siger Lars Weiss (S).

Han mener heller ikke, at beslutningen i Borgerrepræsentationen forhindrer, at Johan Busse ender med at fortsætte sin stilling efter orloven.

»Han kan bare ikke garanteres tilbagevenden, og ingen aner, om det betyder en degradering. Det skal Borgerrådgiverudvalget tage stilling til til den tid, og jeg tror faktisk, de ønsker han vender tilbage. Jeg er ikke engang sikker på, at det skal forbi Borgerrepræsentationen til den tid, for det er jo ikke en nyansættelse,« siger Lars Weiss.

Han er helt uenig med Jakob Næsager (C) i, at Økonomiforvaltningens indstilling om, at Johan Busse efter orloven tilbydes en anden stilling i en lavere lønramme, beklikker Borgerrådgiverens uafhængighed.

»Man skal virkelig have konspiratoriske briller på for at synes, at det her er et angreb på Borgerrådgiverens uafhængighed,« siger Weiss.

Men hvis vi et øjeblik tager de konspiratoriske briller på, så er Borgerrådgiverens embede at kritisere forvaltningen og kvalificere klager mod forvaltningen. Er det så ikke forkert, at netop forvaltningen formulerer en degradering af Johan Busse?

»Hvis man skulle følge den tanke, så er det jo slet ikke Økonomiforvaltningen, som får særligt mange påtaler fra Borgerrådgiveren, det er de store velfærdsforvaltninger.«

»Og for det andet, hvis det var en konspiration, så skulle de da sige i indstillingen: Han får ikke orlov, og det følger de regler, som et bredt flertal i Borgerrepræsentationen har stemt for,« siger Lars Weiss.

Først efter seks måneder

Klaus Mygind fra SF sidder i Borgerrådgiverudvalget og er enig med Lars Weiss i, at Busse ikke nødvendigvis er ude af billedet som leder af Borgerrådgiveren.

»Vi har taget stilling til, at vi ikke kan garantere ham tilbagevenden til stillingen, ikke at han ikke kan vende tilbage. Det tager vi stilling til efter seks måneder. Der er jeg – som 1 ud af 55 medlemmer af Borgerrepræsentationen – klar på, at hvis der ikke sker noget helt særligt, beslutter Borgerrepræsentationen, at han selvfølgelig skal have jobbet efter orloven,« siger Klaus Mygind.

 

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

‘Vi kan ikke stoppe verden – men vi kan sænke kravene til de unge’

Masser af jazz for børn i Lindevangsparken