Jørgen Kragh er tidligere skibstømrer og har selv istandsat det 120 år gamle veteranskib Oranje af Svendborg, som han har drevet som restaurant i 25 år i den sydfynske by. For tre år siden sejlede han skibet til København, hvor han nu kæmper for at få lov til at have udeservering i Nyhavn. Foto: Christian M. Olsen

Restaurantskib kæmper mod påbud: »Vi risikerer at lukke«

Det gode skib Oranje af Svendborg ligger til kaj i Nyhavn som restaurantskib på tredje år. Men restauratør Jørgen Kragh må ikke have udeservering, som de andre spisesteder. »Vi risikerer at lukke,« siger han.

NYHAVN: Turister nyder et stjerneskud og en kold fadøl på kajen foran restaurantskibet Oranje af Svendborg i Nyhavn. På promenaden fra Toldbodgade og ned mod havnen har Jørgen Kragh gennem de seneste tre år serveret god dansk mad for gæsterne på det 25 meter lange tidligere fragtskib fra Holland.

Denne sommer kan gæsterne også tage plads på kajkanten, hvor Jørgen Kragh har sat borde, stole og krukker med margueritter op.

Men faktisk må de spisende gæster slet ikke sidde her på kajen. For ifølge lokalplanen for området, skal et areal på 4,2 meter fra bolværket, som er fredet, friholdes – den såkaldte kajkantzone.

Derfor har Jørgen Kragh nu fået et påbud fra Københavns Kommune.

»Jeres anbringelse af cafemøbler samt skilte kan ikke tillades … Genstandende skal derfor fjernes omgående,« skriver kommunen med henvisning til, at det kræver tilladelse at anbringe genstande på offentligt vejareal, og at kommunen i afgørelsen lægger vægt på bl.a. trafikale hensyn, æstetiske hensyn og hensyn til naboerne.

Bliver møblerne ikke fjernet, kan kommunen gøre det på restauratørens regning.

Populær udeservering

Men Jørgen Kragh har ikke tænkt sig uden videre at opgive den udeservering, der er meget populær i de solrige sommermåneder.

»Ingen restaurant i det indre København kan i dag overleve uden udeservering. Især ikke, når alle konkurrenterne gratis får stillet arealer til udeservering til rådighed af kommunen. Og da slet ikke i Nyhavn, som er én stor sammenhængende udeservering,« siger Jørgen Kragh.

Til forskel for de øvrige restaurationer i Nyhavn, som har udeservering foran deres facade, ligger restaurantskibet Oranje med facade ud for kajkantzonen.

I lokalplanen hedder det, at ’kajkantzonen skal friholdes for løst og fast inventar, dog undtaget herfra er fast inventar som eksisterende pullerter og fortøjningsringe, nødvendige affaldssug og nødvendigt redningsudstyr’.

»Intentionen med lokalplanen er, at der skal være fri adgang til kajkanten for alle, der har lyst til at sidde dér,« uddyber enhedschef Mikkel Mindegaard fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

» Den skal være offentligt tilgængelig. Derudover handler ønsket om at holde kajkanten fri netop om at fastholde Nyhavns særlige kulturhistoriske kvaliteter som havn og maritimt miljø. Derfor kan man ikke få lov til at have udeservering ud til kajen, og hvis vi gav Oranje lov, kunne de øvrige restauratører også kræve det,« siger han og tilføjer, at: »Oranje har som restaurantskib tilladelse til udeservering om bord på skibet, men vi kan ikke bøje reglerne, så de også kan benytte kaj-arealet, når det er imod lokalplanen.«

Civil ulydighed

Så sagen er set fra kommunen temmelig klar. Jørgen Kragh har da også tidligere forsøgt at få udeservering på det tomme areal ud for Nyhavn 69 – i umiddelbar forlængelse af den udeservering, der i forvejen er i Nyhavn. Men heller ikke det kunne lade sig gøre.

Så denne sommer har Jørgen Kragh valgt at trodse lokalplanen for området og indklage kommunens påbud til Vejdirektoratet.

Men er reglerne ikke temmelig klare? Det fremgår af lokalplanen, at der ikke må være udeservering ved bolværket?

»Når jeg har valgt at sidde det overhørigt, er det et udtryk for civil ulydighed, for lokalplanen virker ikke i praksis,« siger Jørgen Kragh.

»Det er tre år siden, at den nye promenade (fra Toldbodgade, red.) blev indviet. Der har været problemer undervejs, men vi er inde i en positiv udvikling i området, og nu mener jeg, at det er på tide at forholde sig til virkeligheden.«

Virkeligheden er, set med Jørgen Kraghs øjne, at man fra kommunens side ifølge visionerne for Nyhavn gerne vil understøtte det maritime miljø, men ikke gør det i praksis.

»Oranje er et historisk og smukt, autentisk restaurantskib, der bidrager til det maritime miljø i Nyhavn. Vil man gerne have et restaurantskib liggende i Nyhavn, må man også give noget den anden vej,« siger Jørgen Kragh og henviser til fleksibilitet i forbindelse med udeserveringen ved det gamle veteranskib.

Bidrager positivt

Medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune Niels E. Bjerrum er gået ind i sagen.

»Mig bekendt er Oranje det eneste restaurantskib i Nyhavn, og det bidrager positivt til det maritime miljø. Jeg kunne godt tænke mig, at man så lidt mindre rigidt på reglerne fra kommunens side og gav en dispensation. Det behøver ikke at være en permanent dispensation, som danner præcedens, men for eksempel for et år ad gangen,« siger Niels E. Bjerrum.

S-politikeren har skrevet til forvaltningen for at appellere til dialog om sagen, og der er nu aftalt et møde mellem parterne.

Jørgen Kragh håber på, at der kan findes en løsning. Han er dog klar over, at det kan ende med, at den endelige afgørelse går ham imod.

»Det kan godt være, at jeg bliver nødt til at lukke i Nyhavn, men det kommer ikke til at ske uden flyvende faner og rygende kanoner,« siger Jørgen Kragh.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Skriv et svar

Christian Olsen

Om journalisten Christian Olsen

Jourhavende hos North Media Hovedstaden og journalist på City Avisen. Har beskæftiget sig med lokaljournalistik i København i en årrække. Skriver bl.a. om politik, trafik, byudvikling, kultur og byens liv.

Nyt Bynet: Ny busplan træder i kraft 13. oktober

Makkerparret Sarah Winther (t.v.) Stine Vesten og står bag Studio 130 på Gammel Kongevej 130.

Smykker med bæredygtigt fokus